Uddannelser

Ungecoach-uddannelse

Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge. Udbytte
 • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
 • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
 • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
 • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
 • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
 • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
 • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
 • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
 • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.

Fakta om kurset

Tilgængelige hold

EFTERÅRSHOLD 2024 | sept. – dec.
På Konferencecenter HUSET i Middelfart

19.180,00 kr.23.080,00 kr.

Det er en kæmpe styrke at kunne se igennem de unges ydre facade og være nysgerrig på, hvad der gemmer sig bagved. 

 

Ungdomstiden er en periode fuld af kontraster. Mange unge kan virke okay udadtil og alligevel være frygtelig usikre indeni. Andre unge kan have en selvsikker eller afvisende attitude, men samtidig have et stort udækket behov for hjælp og støtte. Det er en almindelig del af ungdomstiden at svinge mellem en stor selvstændighedstrang på den ene side og på den anden side et lige så stort behov for bekræftelse fra omgivelserne.

Det er en kæmpe styrke at kunne se igennem de unges ydre facade og være nysgerrig på, hvad der gemmer sig bagved. Det er en kunst at kunne opbygge en tillidsfuld relation til alle typer af unge og at kunne lytte og stille de rette spørgsmål, så de unge åbner sig og giver den voksne mulighed for at hjælpe.

Som fagprofessionel, der arbejder med unge, må du være forberedt på at lægge øre til mange små, store og til tider svære problematikker. Du må være klædt på til at kunne håndtere samtaler med mange forskellige typer af unge samt at kunne lytte og hjælpe de unge med at tackle deres udfordringer.

På dette uddannelsesforløb får du opkvalificeret din viden om unge og om dertilhørende relevante tematikker såsom sensitivitet, selvværd samt angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du får baggrundsviden og coachende samtaleteknikker, som gør dig i stand til at håndtere samtaler med unge med varierende udfordringer eller sårbarheder.

I dette uddannelsesforløb indgår grundlæggende teori og viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk samt om lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker blandt unge. Uddannelsesforløbet bygger på en kognitiv grundforståelse, og der benyttes viden og metoder med afsæt i kognitiv teori og kognitiv adfærdsterapi. De anvendte samtalemetoder er coachende og med elementer fra konstruktiv ikkedømmende kommunikation og den sokratiske metode. Derudover hentes viden og inspiration fra Anette Prehns Hjernevenner-serie samt fra hendes metoder til at flippe tanker.

Uddannelsens indhold formidles via en blanding af oplæg, samtaler og øvelser, både fælles og i grupper.

 
Opbygning

Uddannelsesforløbet er opdelt i fire overordnede moduler. Overskrifterne og temaerne er vejledende. I praksis vil der være flere overlap mellem modulernes indhold.

 • Grundlæggende forståelse. Der arbejdes grundlæggende med at forstå unge mennesker og de bagvedliggende årsager til deres automatiske tanker og reaktioner.
 • Personlighedstræk. Vi beskæftiger os med forskellige personlighedstræk såsom sensitivitet, introvert og ekstrovert, og hvordan vi kan bruge denne viden i vores arbejde med unge.
 • Vi ser på, hvilke elementer du skal være opmærksom på i opbygningen af en tillidsfuld og tryg relation med unge mennesker.
 • Kommunikation og retorik. Vi øver os på opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation med unge.
 • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtalemetoder.
 • Øvelser til at tage med hjem. Vi afprøver forskellige øvelser, som du kan bruge i samtaler med unge. Herunder øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
 • Skab kontakt. Du får inspiration og redskaber til, hvordan du kan skabe kontakt til eksempelvis tilbageholdende eller afvisende unge mennesker.
 • De svære samtaler. Hvordan kan du tale med unge, der mistrives, er særligt sårbare eller udfordrede uden at overskride personlige grænser eller opleve berøringsangst?
 • Unge i mistrivsel. Du får grundlæggende viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
 • Mistrivsel og sårbarhed. Vi arbejder med, hvordan du kan håndtere samtaler med unge, der er særligt sårbare eller i mistrivsel.
 • Coaching af sårbare unge. Vi afprøver coachingmetoder og -øvelser set i forhold til de forskellige ungetyper og tematikker. Herunder arbejder vi med at spotte, bevidstgøre og ændre uhensigtsmæssige tanker, adfærd og mønstre.
 • Selvindsigt som ungecoach. Der arbejdes med opmærksomhed på egne kerneværdier og dertilhørende forudindtagethed.
 • Selvomsorg og omsorgstræthed. Hvordan passer du på dig selv? Hvor starter og slutter dit ansvarsområde?
 • Coaching i praksis. Der arbejdes med at sammenfatte og udvælge relevant baggrundsviden og passende coachingmetoder set i forhold til udvalgte ungetyper og cases.
 • Afsluttende case-præsentation i grupper.

 

Hjemmearbejde

Mellem uddannelsesforløbets fire moduler vil der være hjemmearbejde i form af afprøvning af øvelser og samtaleteknikker, samt indsamling af observationer og cases. Der er ingen specifik tidsramme for hjemmearbejdet, men der opnås det bedste udbytte af uddannelsesforløbet ved at benytte tiden mellem modulerne til at afprøve og øve de præsenterede metoder.

 
Afsluttende case-præsentation

Uddannelsesforløbet består af fire moduler, og det sidste modul afsluttes med en case-præsentation, hvor deltagerne gruppevis udvælger en case og præsenterer udvalgte metoder fra uddannelsesforløbet til at håndtere den aktuelle case.

 
Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Ungecoach-uddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i ungecoaching eller har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ungecoach-uddannelse. 
Læs evt. mere under FAQ

Til orientering afholdes grundkurset næste gang den 21.-22. august 2024. Læs om grundkurset her

 
Uddannelsesbevis

Du får et uddannelsesbevis udleveret på sidste uddannelsesdag.

Uddannelsesforløbet har til formål at kvalificere kursisterne i brugen af coachingsamtaler- og redskaber, og derigennem støtte unge mennesker i deres selvforståelse og udvikling samt hjælpe med at spotte og ændre uhensigtsmæssige tanker, adfærd og mønstre.

 • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
 • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
 • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
 • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
 • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
 • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
 • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
 • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
 • Uddannelsforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.

Uddannelsesforløbet henvender sig til undervisere, pædagoger, vejledere, mentorer og andre fagprofessionelle, der arbejder med unge mennesker.

PRISER

Kr. 19.180 (uden overnatning)
Kr. 21.480 (overnatning i delt dobbeltværelse)
Kr. 23.080 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

 
PROGRAM

1. dag undervises der kl. 9.30-16.00
Middag – også for ikke-overnattende, hvis det har interesse.

2. dag undervises der kl. 9.00-15.30

EFTERÅRSHOLD (sept. – dec.)

 • Modul 1: 30. sept. – 1. okt. 2024
 • Modul 2: 22. – 23. okt. 2024
 • Modul 3: 18. – 19. nov. 2024
 • Modul 4: 11. – 12. dec. 2024

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

BLIVER DU FORHINDRET?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@generatorpp.dk. Ved afmelding efter en måned før uddannelsesstart afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Underviser(e)

Teenagecoach og uddannelsesvejleder
Grethe Lindbjerg Sørensen har arbejdet med unge mennesker og deres trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig teenagecoach, forfatter og foredragsholder. Tidligere har Grethe gennem en årrække arbejdet som lærer og vejleder på en efterskole. Hun er bl.a. uddannet kommunikationsterapeut og uddannelsesvejleder og har derudover en række supplerende kognitive kurser. Selvværd, trivsel, livsglæde kombinereret med kognitiv forståelse er vigtige fokuspunkter for Grethe, uanset om det drejer sig om coaching af unge, rådgivning af forældre eller formidling af viden til unge, forældre og fagprofessionelle via bøger, undervisningsmaterialer, foredrag eller kurser.
Teenagecoach og uddannelsesvejleder
Grethe Lindbjerg Sørensen har arbejdet med unge mennesker og deres trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig teenagecoach, forfatter og foredragsholder. Tidligere har Grethe gennem en årrække arbejdet som lærer og vejleder på en efterskole. Hun er bl.a. uddannet kommunikationsterapeut og uddannelsesvejleder og har derudover en række supplerende kognitive kurser. Selvværd, trivsel, livsglæde kombinereret med kognitiv forståelse er vigtige fokuspunkter for Grethe, uanset om det drejer sig om coaching af unge, rådgivning af forældre eller formidling af viden til unge, forældre og fagprofessionelle via bøger, undervisningsmaterialer, foredrag eller kurser.

Hør fra tidligere deltagere

Grethe er en virkelig dygtig formidler. Hendes måde at formidle på, lærer fra sig og inddrager kursister, gør det at man sidder med følelsen af at være deltager og ikke kun modtager. Det er tydeligt at mærke, at Grethe har en bred viden og at emnet er vigtigt for hende.

Tilmelding

Tilgængelige hold

EFTERÅRSHOLD 2024 | sept. – dec.
På Konferencecenter HUSET i Middelfart

19.180,00 kr.23.080,00 kr.

OBS: Deltageroplysninger udfyldes ved kassen

Har du flere spørgsmål?

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at sikre, at du finder det kursus der passer præcis til dig. For mere information om kurser, kontakt da vores kursuskoordinator

Mille Kristensen
mille@generatorpp.dk
Tlf. 7262 4200