Kursus – flerdages

Direkte og indirekte selvskade

Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv. Udbytte
 • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
 • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
 • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
 • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
 • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
 • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
 • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
 • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
 • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.

Fakta om kurset

Tilgængelige hold

Middelfart | 13.-14. november 2024

5.695,00 kr.6.495,00 kr.

”Der er ingen unge, der skader sig selv i begejstring over, hvor godt de har det.”

Sådan skriver Per Straarup Søndergaard i bogen Når livet gør ondt – om selvskadende adfærd blandt unge. Og desværre er den selvskadende adfærd i stigning blandt unge. Hvor man tidligere næsten kun så selvskade hos personer med psykiske lidelser, er selvskade i dag desværre mere og mere udbredt blandt personer uden psykiske lidelser – og i særlig grad hos unge. Nogle gange oplever skoler ligefrem at selvskade smitter blandt eleverne.

Selvskadende adfærd kan have mange udtryksformer, lige fra cutting, som er en meget direkte form for selvskade, til spiseforstyrrelse, der kan karakteriseres som en mere indirekte form for selvskade. På dette kursus vil vi beskæftige os med både den direkte og indirekte form og prøve at indkredse de mekanismer, der er på spil i forbindelse med selvskadende adfærd. 

Dag 1 – direkte selvskade

Uanset om den selvskadende adfærd er direkte eller indirekte, så er den ofte en reaktion på overvældende negative følelser, tanker eller erindringer, og altså en form for mestringsstrategi. Og selvskaden har for det meste den umiddelbare effekt, at den lindrer psykiske smerter, men ofte følger derefter en følelse af skyld og skam.

Det er pinefuldt at være vidne til, at en ung har det så skidt, at han/hun har selvskadende adfærd. Både pårørende og professionelle omkring en selvskadende person vil indimellem føle sig magtesløse og bange. De vil måske endda opleve at blive vrede.

Nogle gange kan man få den opfattelse, at den unge gør det for at få opmærksomhed eller for at manipulere. Derfor er det vigtigt, at alle omkring en person med selvskadende adfærd er klædt på med viden og redskaber, både for at passe på sig selv og for at støtte personen med selvskadende adfærd bedst muligt.

På den første kursusdag får du grundlæggende viden om selvskadende adfærd samt viden om forekomsten og mulige bagvedliggende årsager til selvskade. Du får desuden konkrete værktøjer og praktiske redskaber, der klæder dig på til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.

Indholdet er praksisrettet, og der veksles mellem oplæg, praktisk færdighedstræning, diskussioner og videoklip. Underviser på dagen er psykolog og angstspecialist Malene Klindt Bohni. 

 
Dag 2 – indirekte selvskade

En spiseforstyrrelse betegnes af Bo Møhl som indirekte selvskade, fordi udmagringen af kroppen, gentagne opkastninger, brug af afførende midler eller andre former for spiseforstyrret adfærd ikke medfører en fysisk skade ved en enkeltstående hændelse, men på sigt kan resultere i alvorlig funktionsnedsættelse og i værste fald have dødelige konsekvenser.

I Danmark lider ca. 75.000 børn, unge og voksne af en spiseforstyrrelse. Gennem de seneste årtier viser både dansk og international forskning en stigende forekomst, og Sundhedsstyrelsens rapport fra 2020 viser, at antallet af personer, der havde haft kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen i en periode på fem år forud for opgørelsesåret, var steget med ca. 4500 personer fra 2010 til 2018.

Unge med spiseforstyrrelse er typisk unge, der klarer sig godt på en række målbare parametre – det er unge, der får gode karakterer, kommer til tiden og har orden i sagerne. Det kan derfor være vanskeligt at se de første sygdomstegn og skelne mellem almindelig optagethed af sundhed, orden og kontrol på den ene side og spiseforstyrret adfærd på den anden.

Spiseforstyrrelsen kommer typisk snigende og går fra at fylde en lille del af den unges hverdag til at fylde hele den unges liv, hvor den spiseforstyrrede adfærd ofte slår skår i den unges relationer til både venner og familie. Som fagprofessionel kan det være svært at navigere i, hvordan man kan tale om spiseforstyrrelsen – for hvad er det ”rigtige” og hvad er det ”forkerte” at sige?

Vi vil tage udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi, som er en evidensbaseret kognitiv metode, der er udviklet til at hjælpe mennesker med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og selvmordsforsøg. Metoden har desuden vist sig effektiv til behandling af spiseforstyrrelse og bruges bl.a. i den specialiserede spiseforstyrrelsesbehandling i Region H.

Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser i mindre grupper, case-arbejde og fælles refleksion. Underviser på dagen er psykolog og behandler på Askovhus Signe Rasholm. 

 

Kurset sigter mod at give dig som fagperson indsigt i mekanismerne bag selvskadende adfærd – direkte som indirekte – og klæde dig på til at tale med og støtte unge, der er selvskadende. Samtidig får du redskaber til at passe på dig selv og undgå omsorgstræthed. 

 • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
 • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
 • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
 • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
 • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
 • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
 • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
 • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
 • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.

Kurset henvender sig til vejledere, sagsbehandlere, undervisere, pædagoger, mentorer, elevcoaches m.fl., som har behov for kompetencer til at hjælpe unge med selvskadende adfærd. 

Priser
 • Kr. 5.695 (uden overnatning)
 • Kr. 6.095 (overnatning i delt dobbeltværelse)
 • Kr. 6.495 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Program

1. dag undervises der kl. 10.00 – 16.30
Fælles middag om aftenen (også for ikke-overnattende, hvis det har interesse)

2. dag undervises der kl. 09.00 – 15.30

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@generatorpp.dk.

Ved afmelding senere end 30 dage før kursusstart afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Underviser(e)

Psykolog (cand.psych), specialiseret i kognitiv adfærdsterapi
Malene Klindt Bohni er uddannet psykolog og specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traumer. Hun har derudover bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder depression og stress. Malene arbejder som privatpraktiserende psykolog, er autoriseret af Dansk psykolognævn og tilbyder terapiforløb for børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, samt rådgivning til familier og pårørende. Desuden har hun en to-årig efteruddannelse i kognitiv terapi.
Psykolog (cand.psych), specialiseret i kognitiv adfærdsterapi
Malene Klindt Bohni er uddannet psykolog og specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traumer. Hun har derudover bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder depression og stress. Malene arbejder som privatpraktiserende psykolog, er autoriseret af Dansk psykolognævn og tilbyder terapiforløb for børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, samt rådgivning til familier og pårørende. Desuden har hun en to-årig efteruddannelse i kognitiv terapi.
Psykolog (cand.psych), med speciale i dialektisk adfærdsterapi
Signe Rasholm er uddannet psykolog og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun har arbejdet med rehabilitering og behandling af spiseforstyrrelser i Askovhus i de seneste 11 år. Signe er kognitivt funderet og har en efteruddannelse i dialektisk adfærdsterapi. I Askovhus tilbydes målrettede rehabiliterings- og behandlingsindsatser samt måltidsstøtte for unge og voksne med spiseforstyrrelse samt deres pårørende. Der tilbydes desuden fagsupervision og undervisning inden for området.
Psykolog (cand.psych), med speciale i dialektisk adfærdsterapi
Signe Rasholm er uddannet psykolog og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun har arbejdet med rehabilitering og behandling af spiseforstyrrelser i Askovhus i de seneste 11 år. Signe er kognitivt funderet og har en efteruddannelse i dialektisk adfærdsterapi. I Askovhus tilbydes målrettede rehabiliterings- og behandlingsindsatser samt måltidsstøtte for unge og voksne med spiseforstyrrelse samt deres pårørende. Der tilbydes desuden fagsupervision og undervisning inden for området.

Hør fra Tidligere deltagere

Meget kompetente undervisere, der både var gode til at formidle deres stof og til at inddrage kursisterne.

Det hele fungerede rigtig godt. Det var en helhedsoplevelse i topklasse.

Tilmelding

Tilgængelige hold

Middelfart | 13.-14. november 2024

5.695,00 kr.6.495,00 kr.

OBS: Deltageroplysninger udfyldes ved kassen

Har du flere spørgsmål?

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at sikre, at du finder det kursus der passer præcis til dig. For mere information om kurser, kontakt da vores kursuskoordinator

Mille Kristensen
mille@generatorpp.dk
Tlf. 7262 4200