Uddannelser

Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse. Udbytte
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
 • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
 • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
 • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.

Fakta om kurset

Tilgængelige hold

Efterårshold 2024: sept. – dec.
på Konferencecenter HUSET i Middelfart

19.180,00 kr.23.080,00 kr.

“Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed”

 

Kognitiv vejleder-uddannelse giver indblik i den kognitive metode. Alle, der arbejder med unge, kan have stor faglig og personlig glæde af at benytte kognitiv metode. Metoden er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig at være den mest effektive, når det gælder behandling af mere alvorlige lidelser som angst, depression og misbrugstilstande.

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv, og som professionel der arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Mistrivsel kan stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse, og psykiske problemer er således årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv. Den kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er let tilgængelig samt nem at implementere.

Opbygning og indhold 

Kognitiv vejleder-uddannelse består af fire moduler, og indholdet på modulerne er følgende:

Efter afsluttet uddannelse, vil det være muligt at deltage i supervision med underviser Malene Klindt Bohni. 

 
Hjemmearbejde

Der er ikke som sådan et krav om hjemmearbejde på uddannelsen, men det anbefales, at man mellem de fire moduler arbejder med de metoder og redskaber, der gennemgås undervejs. Dette for at få mest muligt ud af det samlede forløb, og så viden og redskaber løbende kan overføres til arbejdet med de unge. Der vil derfor efter hvert modul blive opfordret til, at man arbejder videre med en række punkter i den mellemliggende periode, men da uddannelsen ofte skal passe ind i en hverdagspraksis er der ikke en bestemt forventning til, hvor meget tid og energi, der lægges i hjemmearbejdet. Ligeledes vil der løbende være forslag til litteratur, for dem der ønsker at fordybe sig mere i de forskellige emner. 

 
Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Kognitiv vejleder-uddannelse, at du har gennemført vores kursus: Kognitiv vejledning 
Til orientering afholdes kurset næste gang 19.-20. august 2024. 

eller

at du har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores kognitive uddannelse. Læs evt. mere under FAQ

 

At du kvalificeres til at anvende den kognitive metode og dens teknikker og redskaber i dit daglige arbejde med sårbare unge, så du kan støtte dem i at lave positive livsforandringer og gennemføre deres uddannelse.

 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
 • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
 • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
 • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.

Uddannelsen henvender sig bredt til alle, der arbejder med unge; herunder fx vejledere, undervisere, pædagoger, coaches, mentorer og socialrådgivere.

Priser

 • Kr. 19.180 (uden overnatning)
 • Kr. 21.480 (overnatning i delt dobbeltværelse)
 • Kr. 23.080 (overnatning i enkeltværelse med eget bad)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

 
Program

1. dag undervises der kl. 10.00-16.30.

Fælles middag om aftenen (også for ikke-overnattende, hvis det har interesse)

2. dag undervises der kl. 9.00-15.30
 

FORÅRSHOLD (feb. – maj) 

 • Modul 1: 28.-29. februar 2024 
 • Modul 2: 18.-19. marts 2024 
 • Modul 3: 29.-30. april 2024 
 • Modul 4: 22.-23. maj 2024 
 •  

EFTERÅRSHOLD (sept. – dec.)

 • Modul 1: 16.-17. september 2024

  Modul 2: 9.-10. oktober 2024

  Modul 3: 4.-5. november 2024

  Modul 4: 4.-5. december 2024

 

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

 
Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@generatorpp.dk. Ved afmelding efter en måned før uddannelsesstart afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Underviser(e)

Psykolog (cand.psych), specialiseret i kognitiv adfærdsterapi
Malene Klindt Bohni er uddannet psykolog og specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traumer. Hun har derudover bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder depression og stress. Malene arbejder som privatpraktiserende psykolog, er autoriseret af Dansk psykolognævn og tilbyder terapiforløb for børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, samt rådgivning til familier og pårørende. Desuden har hun en to-årig efteruddannelse i kognitiv terapi.
Psykolog (cand.psych), specialiseret i kognitiv adfærdsterapi
Malene Klindt Bohni er uddannet psykolog og specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traumer. Hun har derudover bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder depression og stress. Malene arbejder som privatpraktiserende psykolog, er autoriseret af Dansk psykolognævn og tilbyder terapiforløb for børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, samt rådgivning til familier og pårørende. Desuden har hun en to-årig efteruddannelse i kognitiv terapi.

Hør fra tidligere deltagere

Delen omkring depression og angst er meget overførbar, men særligt de forskellige “samtaleværktøjer” vi er blevet introduceret til er brugbare og jeg regner med at de vil forandre min tilgang til samtalen afgørende fremadrettet.

Det har været virkelig relevant, konkret og brugbart. Eksempler har været velvalgte og metoderne er 1:1 overførbare til den virkelighed, der findes ude på skolerne. Dejligt!

Malene er skøn! Hun har en super personlighed og er meget faglig. Der er ingen tvivl om at hun kan en masse og er utrolig dygtig til at give en masse videre, uden at det bliver for “langhåret”.

Super god undervisning og dejlig gennemgang af relevant teori. Meget brugbart. Malene er en dygtig formidler.

Malene er super engageret, kompetent og imødekommende og balanceret oplæg, øvelser og fælles refleksion på en rigtig fin måde.

Tilmelding

Tilgængelige hold

Efterårshold 2024: sept. – dec.
på Konferencecenter HUSET i Middelfart

19.180,00 kr.23.080,00 kr.

OBS: Deltageroplysninger udfyldes ved kassen

Har du flere spørgsmål?

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at sikre, at du finder det kursus der passer præcis til dig. For mere information om kurser, kontakt da vores kursuskoordinator

Mille Kristensen
mille@generatorpp.dk
Tlf. 7262 4200