Kognitiv metode

 • skakbrikker bliver låst op

  Den motiverende samtale

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

  Udbytte

  • Du får et grundigt kendskab til teorier om motivation og forandring.
  • Du får redskaber og teknikker til at komme uden om modstand, så du kan hjælpe de unge med at ændre uhensigtsmæssige vaner og lave positive livsforandringer.
  • Du får redskaber til at ‘modstå ordnerrefleksen’ og i stedet hjælpe den unge til selv at blive afklaret omkring, hvad der er bedst for ham eller hende.
  • Gennem træning bliver metoderne i den motiverende samtale så velkendte for dig, at du rutinemæssigt kan anvende dem i samtaler med unge og hermed gøre samarbejdet med den unge professionelt og konstruktivt.
  Læs mere >
 • eksamensangst

  Eksamensangst

  • Fyn
  2.545,00 kr.

  Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

  Udbytte

  • Du får viden om eksamensangst.
  • Du får metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
  • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
  • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
  • Du får et konkret kursusforløb.
  Læs mere >
 • Kognitiv vejleder-uddannelse

  • Fyn
  19.180,00 kr.23.080,00 kr.

  Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

  Udbytte

  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
  • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
  • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
  • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.
  Læs mere >
 • kognitiv vejledning

  Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

  Udbytte

   

  • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for kognitiv metode; herunder hvordan man øger fleksibiliteten i tænkningen.
  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller er i risiko for at falde fra en uddannelse.
  • Du får kendskab til den kognitive metodes teknikker og redskaber.
  • Du får værktøjer til at optimere dine samtaler med unge, også når tiden er knap.

   

  Læs mere >
 • Støt unge med angst

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Kursus om angst, der giver kompetencer til at tage unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori, kigges der blandt andet på katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og hvordan man anvender spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

  Udbytte

  • Du får et grundigt kendskab til de mest udbredte former for angst blandt unge.
  • Du får indsigt i, hvordan angst opstår, og hvad der vedligeholder den.
  • Du får kendskab til centrale begreber i kognitiv behandling af angst, herunder hvordan man kan udfordre negative og bekymrende tanker.
  • Du får kendskab til eksponering og adfærdseksperimenter.
  • Du lærer, hvordan du opdager angsten, og hvordan du bedst støtter den angstramte.
  • Du får afprøvet alle de metodiske færdigheder, redskaber og teknikker i praksis, som du præsenteres for.
  Læs mere >
 • Ungecoach-uddannelse

  • Fyn
  19.180,00 kr.23.080,00 kr.

  Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge.

  Udbytte

  • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
  • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
  • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
  • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
  • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
  • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
  • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
  • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
  • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.
  Læs mere >
 • Ungecoaching – grundkursus

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til uddannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, relationel og omsorgsfuld tænkning.

  Udbytte

  • Du får grundlæggende viden, der styrker din forståelse af unge mennesker. Herunder biografisk udvikling, kognitiv udvikling, identitetsdannelse samt ydre påvirkninger fra skole og samfund.
  • Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe gode rammer for coachende samtaler med unge. Herunder relevante overvejelser til brug før, under og efter samtalen.
  • Kurset giver dig input til arbejdet med relationer og relationsopbygning som et vigtigt udgangspunkt for samtaler med unge.
  • Kurset giver dig træning i empatisk, lyttende, ikkedømmende, reflekterende og ærlig kommunikation – både verbal og nonverbal kommunikation.
  • Kurset giver dig inspiration til dine samtaler med unge, der er tavse, frustrerede, opgivende og med unge, der bekymrer sig eller overanalyserer.
  • Du afprøver og lærer at afvikle forskellige coachingøvelser og tankehåndteringsøvelser. Øvelser der fx styrker unges selvforståelse, beslutningstagning og håndtering af udfordringer.
  Læs mere >