Coaching

 • Styrk unges selvværd

  • Fyn
  2.345,00 kr.

  På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser.

  Udbytte

  • Introduktion til unge og deres ungdomsliv.
  • Viden om selvværd og selvværdsproblematikker.
  • Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge.
  • Samtaler om unge og deres selvforståelse.
  • Træning af omsorgsgivende og støttende samtaleteknikker.
  • Øvelser der kan styrke selvværdet.
  Læs mere >
 • Ungecoach-uddannelse

  • Fyn
  19.180,00 kr.23.080,00 kr.

  Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge.

  Udbytte

  • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
  • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
  • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
  • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
  • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
  • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
  • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
  • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
  • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.
  Læs mere >
 • Ungecoaching – grundkursus

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til uddannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, relationel og omsorgsfuld tænkning.

  Udbytte

  • Du får grundlæggende viden, der styrker din forståelse af unge mennesker. Herunder biografisk udvikling, kognitiv udvikling, identitetsdannelse samt ydre påvirkninger fra skole og samfund.
  • Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe gode rammer for coachende samtaler med unge. Herunder relevante overvejelser til brug før, under og efter samtalen.
  • Kurset giver dig input til arbejdet med relationer og relationsopbygning som et vigtigt udgangspunkt for samtaler med unge.
  • Kurset giver dig træning i empatisk, lyttende, ikkedømmende, reflekterende og ærlig kommunikation – både verbal og nonverbal kommunikation.
  • Kurset giver dig inspiration til dine samtaler med unge, der er tavse, frustrerede, opgivende og med unge, der bekymrer sig eller overanalyserer.
  • Du afprøver og lærer at afvikle forskellige coachingøvelser og tankehåndteringsøvelser. Øvelser der fx styrker unges selvforståelse, beslutningstagning og håndtering af udfordringer.
  Læs mere >