Uddannelser

Her ser du en oversigt over vores aktuelle uddannelser. Det består typisk af to-dagsmoduler og forløber indenfor seks måneder.

 • Kognitiv vejleder-uddannelse

  • Fyn
  19.180,00 kr.23.080,00 kr.

  Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

  Udbytte

  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
  • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
  • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
  • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.
  Læs mere >
 • Ungecoach-uddannelse

  • Fyn
  19.180,00 kr.23.080,00 kr.

  Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge.

  Udbytte

  • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
  • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
  • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
  • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
  • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
  • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
  • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
  • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
  • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.
  Læs mere >