Kursus - flerdages

Her finder du en oversigt over vores flerdageskurser. Oftest afholdes de på sammenhængende dage, med mulighed for overnatning.

 • skakbrikker bliver låst op

  Den motiverende samtale

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

  Udbytte

  • Du får et grundigt kendskab til teorier om motivation og forandring.
  • Du får redskaber og teknikker til at komme uden om modstand, så du kan hjælpe de unge med at ændre uhensigtsmæssige vaner og lave positive livsforandringer.
  • Du får redskaber til at ‘modstå ordnerrefleksen’ og i stedet hjælpe den unge til selv at blive afklaret omkring, hvad der er bedst for ham eller hende.
  • Gennem træning bliver metoderne i den motiverende samtale så velkendte for dig, at du rutinemæssigt kan anvende dem i samtaler med unge og hermed gøre samarbejdet med den unge professionelt og konstruktivt.
  Læs mere >
 • Direkte og indirekte selvskade

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv.

  Udbytte

  • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
  • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
  • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
  • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
  • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
  • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
  • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
  • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
  • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.
  Læs mere >
 • kognitiv vejledning

  Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

  Udbytte

   

  • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for kognitiv metode; herunder hvordan man øger fleksibiliteten i tænkningen.
  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller er i risiko for at falde fra en uddannelse.
  • Du får kendskab til den kognitive metodes teknikker og redskaber.
  • Du får værktøjer til at optimere dine samtaler med unge, også når tiden er knap.

   

  Læs mere >
 • Støt unge med angst

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Kursus om angst, der giver kompetencer til at tage unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori, kigges der blandt andet på katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og hvordan man anvender spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

  Udbytte

  • Du får et grundigt kendskab til de mest udbredte former for angst blandt unge.
  • Du får indsigt i, hvordan angst opstår, og hvad der vedligeholder den.
  • Du får kendskab til centrale begreber i kognitiv behandling af angst, herunder hvordan man kan udfordre negative og bekymrende tanker.
  • Du får kendskab til eksponering og adfærdseksperimenter.
  • Du lærer, hvordan du opdager angsten, og hvordan du bedst støtter den angstramte.
  • Du får afprøvet alle de metodiske færdigheder, redskaber og teknikker i praksis, som du præsenteres for.
  Læs mere >
 • Ungecoaching – grundkursus

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til uddannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, relationel og omsorgsfuld tænkning.

  Udbytte

  • Du får grundlæggende viden, der styrker din forståelse af unge mennesker. Herunder biografisk udvikling, kognitiv udvikling, identitetsdannelse samt ydre påvirkninger fra skole og samfund.
  • Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe gode rammer for coachende samtaler med unge. Herunder relevante overvejelser til brug før, under og efter samtalen.
  • Kurset giver dig input til arbejdet med relationer og relationsopbygning som et vigtigt udgangspunkt for samtaler med unge.
  • Kurset giver dig træning i empatisk, lyttende, ikkedømmende, reflekterende og ærlig kommunikation – både verbal og nonverbal kommunikation.
  • Kurset giver dig inspiration til dine samtaler med unge, der er tavse, frustrerede, opgivende og med unge, der bekymrer sig eller overanalyserer.
  • Du afprøver og lærer at afvikle forskellige coachingøvelser og tankehåndteringsøvelser. Øvelser der fx styrker unges selvforståelse, beslutningstagning og håndtering af udfordringer.
  Læs mere >