Kursus - enkeltdags

Her finder du en oversigt over vores kortere kurser, der strækker sig over en enkelt dag – typisk fra morgen til eftermiddag.

eksamensangst
Fyn
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten. Udbytte
 • Du får viden om eksamensangst.
 • Du får metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
 • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
 • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
 • Du får et konkret kursusforløb.
Fyn
På dette kursus vil erhvervspsykolog Ditte Darko belyse de væsentlige psykologiske problemstillinger, som ligger til grund for, at krænkende adfærd kan opstå i grupper. Endvidere vil Ditte give gode råd og indblik i, hvordan ledere og undervisere i fællesskab kan håndtere og forebygge krænkende adfærd fremadrettet og komme med konkrete bud på, hvordan man tager en ’svær samtale,’ som handler om krænkende adfærd. Udbytte
 • Indsigt i hvad krænkende adfærd er med fokus på definition og lovgivning.
 • Perspektiver på seksuelle krænkelser som en kulturel problematik
 • Viden om forebyggelse og psykologisk tryghed – herunder 7 gode råd
 • En udvidet forståelse af problematikkerne gennem arbejde med case-eksempler
 • Fordele ved en krænkelsespolitik og fast procedure
 • Inspiration til, hvordan en støttende samtale/dialog kan se ud
Fyn
MyWay tager udgangspunkt i ACT og er en metode, som med succes har været afprøvet i Randers Kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis. Udbytte
 • Du får indblik i den nyeste forskning på ungdomsområdet.
 • Du får konkrete redskaber fra MyWay-metoden til at hjælpe unge i mistrivsel.
 • Du får kendskab til centrale redskaber fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
 • Du får afprøvet alle de redskaber, der introduceres på kurset.
Jylland
Gennem kurset kvalificeres du til at hjælpe de stille elever til at handle på deres frygt for at være på i klasserummet.

Udbytte
 • Du får indsigt i teorier om perfektionisme og den kognitive adfærdsmodel, samt om hvordan disse anvendes i praksis.
 • Du får øvelser og coachingredskaber, der hjælper de stille elever på banen i undervisningen og styrker deres oplevelse af selvværd.
 • Du præsenteres for eksempler på forløb, som med succes er afprøvet flere gange i praksis.
 • Du får de præsenterede metoder ind under huden og trænes i at omsætte dem til brug i det daglige arbejde.
Fyn
På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser.

Udbytte
 • Introduktion til unge og deres ungdomsliv.
 • Viden om selvværd og selvværdsproblematikker.
 • Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge.
 • Samtaler om unge og deres selvforståelse.
 • Træning af omsorgsgivende og støttende samtaleteknikker.
 • Øvelser der kan styrke selvværdet.
Fyn
Fagprofessionelle og andre, der står omkring en ung med OCD, bliver nemt fangt ind af mekanismerne bag og bliver en del af det system, der vedligeholdeer lidelsen. På kurset bliver du klogere på dette system, og hvad der vedligeholder OCD’en, og du bliver klædt på til at støtte den unge OCD-ramte. Udbytte
 • Du får grundlæggende viden om OCD og de forskellige symptomer på OCD, så du bliver bedre til at spotte tegnene.
 • Du får viden om årsagerne til OCD, og hvad der vedligeholder den.
 • Du får kendskab til de behandlingsmetoder, der er effektive i behandlingen af OCD.
 • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst ikke skal gøre.

Artikler

Artikler

Hvordan man ikke bør håndtere krænkelser

Denne artikel undersøger forløbet og håndteringen af elevkrænkelser, på Filmhøjskolen ”European Film College” i Ebeltoft, i foråret 2021,  med inputs og feedback fra erhvervspsykolog Ditte

Læs mere »