fbpx

Unge og digitale sexkrænkelser

Fokus på jura, forebyggelse og billeddeling i en ungekultur 

”I dag er det to år siden, jeg fik delt videoen. Jeg har det for det meste godt, men der er stadig tidspunkter, hvor jeg bliver superangst og tænker: Hvornår sker det næste slemme for mig? ” siger Linea, der er 18 år.

På dette kursus fortæller hun mere om sine oplevelser som et led i Milla Mølgaards oplæg, hvor vi både kommer tæt på de unge, der er blevet delt uden deres samtykke, og dem, som ulovligt har delt intime billeder. Milla inviterer også psykolog Lina Sjögren fra Red Barnet med i oplægget til en samtale om de psykologiske konsekvenser af en digital sexkrænkelse.

Advokat Miriam Michelsen, der har erfaring fra en lang række sager om digitale sexkrænkelser, gør os via en række konkrete sager klogere på juraen og de forskellige paragraffer, der omhandler ulovlig billeddeling.

Efter de to hovedoplæg er der mulighed for at deltage i workshops, der blandt andet sætter fokus på didaktik, forebyggelse og politiets arbejde med digitale sexkrænkelser.

Kurset afvikles fire forskellige steder i landet med identisk program, og det indgår i Projekt DELT; et projekt, der handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet.

Kursisterne får endvidere information om deShame, som er et undervisningsmateriale, der er udviklet som led i projektet, ligesom alle modtager et eksemplar af bogen “DELT – en bog til unge om digitale sexkrænkelser”. Bogen er netop udgivet på forlaget Straarup & Co og er forfattet af journalist og redaktør Milla Mølgaard, der også er oplægsholder på kurset.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, og der er ydet økonomisk støtte fra TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd samt Connecting Europe Facility. Det faglige indhold af kurset er udarbejdet i samarbejde med SSP Samrådets fagudvalg for digital dannelse.

Formål

Kurset har til formål at ruste SSP’ere, lærere og pædagogisk personale til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i god og sikker digital adfærd.

Målgruppe

SSP’ere, lærere og pædagoger, der arbejder med unges digitale dannelse og adfærd.

Workshops

Du kan vælge to ud af tre workshops. Du vælger workshop ved tilmelding. 
 

 Program

Du finder programmet her.   

 

Kurserne afholdes

25.02.2020 – Aalborg
26.02.2020 – Aarhus
27.02.2020 – Odense
10.03.2020 – København
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Oplægsholdere og facilatorer

Milla Mølgaard er redaktør og journalist på Politiken og har skrevet bogen ’DELT – en bog til unge om digitale sexkrænkelser’, Straarup & Co 2019. Her har hun samlet en række cases med unge, der enten er blevet delt eller har været med til at dele andre, samt indlæg fra eksperter, som er med til at nuancere debatten om de unges digitale adfærd, kønsstereotyper og gruppedynamikker.  

Miriam Michaelsen er advokat og partner hos NJORD Law Firm. Miriam er oprindeligt specialiseret i arbejdsret og selskabsret og har gennem mange år rådgivet og assisteret både danske og internationale virksomheder inden for HR, forhandling, retssagsbehandling og erhvervsret. Parallelt med dette forretningsområde har hun stiftet foreningen Digitalt Ansvar og herudover arbejdet indgående med sager om digitale sexkrænkelser. Hun har målrettet specialiseret sig i at assistere digitalt krænkede med håndteringen af deres sag i retssystemet.

Jonas Ravn er seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Jonas er kandidat i Medievidenskab og har de seneste 13 år arbejdet med undervisning i digital dannelse hos Center for Digital Pædagogik. Både gennem rådgivningsplatformen Cyberhus og via oplæg og workshops har temaet om digitale krænkelser været et kompetenceområde i vækst. Jonas har været projektleder på flere undervisningskoncepter om digital adfærd.

Lina Sjögren er rådgivningschef ved Red Barnets rådgivning SletDet. Lina er psykolog og har flere års erfaring med psykisk sårbare unge inden for dagbehandlingsområdet. Lina har været projektleder på Red Barnets projekt deSHAME – en forebyggende indsats med fokus dels på at indsamle viden om digitale sexkrænkelser blandt unge i Danmark dels på at udvikle undervisningsmaterialet deSHAME for udskolingselever.

Mads Hardal-Haugaard er SSP-konsulent i Hjørring Kommune. Udover at være SSP- og ungdomskonsulent holder Mads også foredrag, yder rådgivning og underviser i blandt andet mennesker og digitale medier, trivsel hos børn og unge samt forældreroller og opdragelse.

Jesper Mørkholt er SSP-konsulent i Jammerbugt Kommune og har stor praksiserfaring med vejledning af og kontakt med unge. Derudover underviser han unge i temaer som rusmidler og netetik.

Claus Birkelyng er politiinspektør og leder af Rigspolitiet, Nationalt Cyber Crime Center (NC3). Han har mere end 30 års politierfaring og langt størstedelen er som efterforsker og efterforskningsleder af økonomisk kriminalitet samt de seneste 3 år af cyberkriminalitet. 

Lars Esmarch er kommunikationsansvarlig hos Center for Digital Pædagogik, hvor han stiller skarpt på, hvad børn interesserer sig for – og om forældrene interesserer sig for det, som deres børn interesserer sig for. Børn og unges digitale liv på nettet er nemlig ikke altid synligt for forældrene. Lars er uddannet journalist og har tidligere skrevet om E-sport og gaming.

Praktisk info

Tid og sted

Kurset afholdes fire forskellige gange:

Den 25. februar 2020 – Aalborg
Aabybro Efterskole – Højskolevej 7, 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 10 99
aabybroefterskole.dk

Den 26. februar 2020 – Aarhus 
Ungdomscentret – Skanderborgvej 156, 8260 Viby J
Tlf. 89 40 52 00 
aarhusung.dk

Den 27. februar 2020 – Odense
Mødecenter Odense – Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tlf. 66 14 11 11
moedecenter.dk

Den 10. marts 2020 – København
Danhostel Copenhagen Bellahøj – Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj
Tlf. 3828 9715
copenhagenhostel.dk

Pris og betingelser

Både kursus og forplejning er gratis. Der er 60 pladser per kursusdag, og de fordeles efter først til mølle-princippet.

Deltagerantal
Maks. 60 personer per kursusdag

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Den 25. februar 2020 – Aalborg
Tilmeld dig her

Den 26. februar 2020 – Aarhus 
Tilmeld dig her

Den 27. februar 2020 – Odense
Tilmeld dig her

Den 10. marts 2020 – København
Tilmeld dig her

digital sexkrænkelse

”Jeg ved, at det, der skete, ikke var min egen skyld. Det var ikke mig, der gjorde noget galt. Det gjorde til gengæld de, der filmede og delte…”

I citatet fortæller Linea om, da hun som 15-årig oplevede, at en intim video af hende blev delt på sociale medier. Oplevelser som denne er netop, hvad journalist og redaktør på Politiken Milla Mølgaard sætter fokus på i sin bog DELT – en bog til unge om digitale sexkrænkelser. Udover at bidrage med deres ekspertviden har bogen også fået økonomisk støtte fra Center for Digital Pædagogik, Medierådet for Børn og Unge samt Red Barnet. En bevilling fra TrygFonden har gjort det muligt at sende bogen gratis ud til alle grundskoler i Danmark.  

”Kan det virkelig passe, at I unge er ligeglade med andres følelser?” lyder Milla Mølgaards indledende spørgsmål, slået op som et helsides citat på bogens første side. Det kontroversielle spørgsmål afvæbnes af ungdomsforsker Jakob Demant, som forklarer, at unge er både sympatiske og samvittighedsfulde, og at der ikke er ligeså mange af dem, der deler intime billeder, som voksne går og tror. Alligevel viser en undersøgelse fra 2017, som Red Barnet har lavet med godt 900 13-17-årige, at 10 % har delt en andens intime billeder uden samtykke inden for det seneste år.

Mærkbare konsekvenser

En digital sexkrænkelse defineres i bogen som en handling, hvor man krænker andre seksuelt – enten på nettet eller på de sociale medier. Når man bliver delt mod sin vilje og uden mulighed for at forklare sig, kan det opleves, som om man mister kontrollen. Det kan Ahmed, der blev delt som 17-årig, skrive under på:

”Det er en ret voldsom ting at fratage andre magten over deres selvbillede […] At få et meget intimt øjebliksbillede delt på Facebook uden kontekst, uden forklaring og uden mulighed for at vælge, hvem der skal kunne se det, føltes ekstremt grænseoverskridende for mig.”

Ahmeds fortælling peger på et dilemma, der har tendens til at blive overset i den offentlige debat om emnet, nemlig hvordan man som dreng forholder sig til at blive delt ulovligt.

”Hvis jeg havde været en pige, kunne jeg måske have sagt til min veninde, at det ikke var min egen skyld; at det var et eller andet røvhul, der havde krænket mig ved at udstille mig. Men det følte jeg ikke, jeg kunne sige som dreng,” uddyber Ahmed.

Uanset om den, der er blevet delt, snakker med nogen om det eller ej, er det en grænseoverskridende oplevelse og en krænkelse uden udløbsdato. Problemet er nemlig, at man ikke kan være sikker på, at alle dem, som der har delt ulovligt, har slettet materialet igen.

Se også relevant foredrag: Milla Mølgaard: Unge og digitale sexkrænkelser 

En forældet kønsopfattelse

Der følger ofte en skam med at blive delt i en seksuel situation. Men hvorfor egentlig, når man ikke selv er skyld i det? Milla Mølgaard peger på, at det måske har noget med de ældgamle forestillinger om køn og kultur at gøre:

”Selvom unge i dag ser på hinanden med et mangfoldigt blik, har det i mine samtaler med de unge alligevel overrasket mig, at opfattelsen af, hvordan man er ’rigtig’ dreng eller ’rigtig’ pige, stadig er så fasttømret og traditionel. Vi har nogle meget stærke samfundsstrukturer i spil her, som måske ikke er synlige for alle, men som tilsyneladende gennemsyrer rigtig mange af de unges handlinger og holdninger,” siger Milla Mølgaard.

Silja og Mette, der begge er 14 år, fortæller i bogen, hvordan kønsstereotyper holder unge i et fast greb, hvor forventningerne til kønnene er nærmest umulige at leve op til:

”Hvis du som 14-årig ikke har kysset med en dreng, så risikerer du at blive kaldt kedelig eller tør, men hvis du bare har været sammen med én, bliver det meget let noget med, at du er ulækker eller en ho,” lyder det fra Silja.

Mette peger på, at det er helt omvendt for drenge, fordi ”det er sejt at være fuckboi og køre fra pige til pige. Og især at få nøgenbilleder af hende, man kan prale over for andre med.”

De intime billeder bliver en slags valuta for de unge, og det kan være med til at gøre det attraktivt at dele dem ulovligt. Ifølge Milla Mølgaard skal vi dog huske, at delingen af intime billeder uden samtykke ikke decideret er et ungdomsproblem – det sker også blandt voksne.  

Indblik, håndsrækning og invitation

I arbejdet med bogen har det været vigtigt både for Milla Mølgaard og for de øvrige samarbejdspartnere, at bogen ikke skulle blive en løftet pegefinger. Snarere har der med udgivelsen været fokus på at få unge – både dem der har delt, dem der er blevet delt, og dem der ikke har haft problemerne inde på livet – til at reflektere.   

”Bogen er et indblik, en håndsrækning og en invitation til, at de unge kan reflektere både for sig selv, med deres jævnaldrende og med deres undervisere om de sociale dynamikker, der er på spil,” siger Milla Mølgaard.

Med ung-til-ung-konceptet er det Milla Mølgaards håb, at de unge kan genkende sig selv og få nogle aha-oplevelser – og det gælder både dem, der har været udsat for noget, og dem der har brug for en stærkere forståelse af, hvad det er, der sker, når man overskrider andres grænser digitalt.

”Jeg tror og håber, at vi rammer dem, som enten ikke har reflekteret over emnet i forvejen, eller dem, som trænger til at reflektere lidt ekstra, og som forhåbentlig kan sætte sig ind i, hvilke konsekvenser en digital sexkrænkelse kan have, fordi bogen fremmer empatien ved at komme ind bag facaden hos nogle jævnaldrende, som fortæller ’rigtige’ historier,” afslutter Milla Mølgaard