Ungecoach-uddannelse

– for ildsjæle, der brænder for tidens unge

På vores Ungecoach-uddannelse lærer du at anvende metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos unge, og som styrker relationen mellem dig og den unge.

Bruddet med de uhensigtsmæssige mønstre kan være grobund for, at unge lærer at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker – og tilsvarende sunde valg og handlinger.

Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg, og derfor vil der være fokus på, hvordan du kan styrke dit eget nærvær og din relationskompetence i forhold til de unge, du arbejder med.  

Du lærer endvidere at skelne mellem selvværd og selvtillid og vil under uddannelsen få øvelser, der kan fremme begge dele – både hos de unge og hos dig selv.

Under uddannelsen bliver du fortrolig med en coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge – fx indadvendte, udadvendte eller sensitive unge. Det er vigtigt at være fleksibel i kommunikationsformen med unge for at bevare forbindelsen med dem.

Der tages udgangspunkt i real life cases om aktuelle børne- og ungdomsproblemer, og der arbejdes ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket betyder, at du inddrager dig selv i dit møde med andre.

Undervisningen er fagligt baseret på kognitiv coaching, og metoderne hentes ydermere fra den narrative verden, skyggeside-teorier, den positive psykologi og læringsstile.

Opbygning og indhold 

Ungecoach-uddannelsen består af tre moduler, og indholdet på modulerne er følgende:

Coaching og relationskompetence

På det indledende modul er der fokus på, at du lærer at coache unge, og hvordan du kan buge coaching i dit daglige arbejde – fx på skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Modulet handler om relationskompetence og vil indeholde en dybere træning af dit nærvær og din kommunikation med de unge. 

Derudover vil modulet handle om, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ‘opdrager’ af de unge, du møder i dit arbejde. Og så vil du få indsigt i samfundets og det tidstypiske familielivs indvirkning på de unge. 

De svære samtaler og din fagpersonlige udvikling

På modul 2 fortsættes der med træning og udvikling af samtaler med unge.

Der vil især være fokus på at arbejde med egne skyggesider, der opstår i mødet med de unge. Og her vil du også modtage undervisning af sociolog og skyggecoach Lone Lund.

Her fokuseres på de svære emner, du kan møde i arbejdet med de unge, og som du – som professionel voksen – skal være klædt på til at tackle og rumme. 

Det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst og social isolation. I den forbindelse lærer du, hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge. 

fokuseres på de svære emner, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. Det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst og social isolation. I den forbindelse lærer du, hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

Hold balancen som fagperson

Modul 3 handler om at holde balancen som fagperson. Og så er det også certificeringsmodulet. En af de vigtigste grundsten, når man gøre en forskel for andre, er at bevare sin indre balance. 

Modulet handler også om, hvordan du kan bevare din indre ild og holde flammen og visionen i live i dit arbejde. At holde fast i sin egen kerne og kende sin personlige integritet er vigtigt – for ikke at brænde ud eller blive ramt af stressbølgen. 

Dette modul øger din indsigt i, hvad du har brug for og fremover som ungecoach skal være opmærksom på hos dig selv. 

Formål

At du kvalificeres til at anvende coachingmetoder og -redskaber, som kan bryde uhensigtsmæssige mønstre hos forskellige typer af unge samt styrke deres selvværd.

Udbytte

  • Du får et indgående kendskab til og træning i, hvordan du coacher unge.
  • Du får intro til og indsigt i at anvende mindfulness i dit arbejde med din fagpersonlige udvikling.  
  • Du får indsigt i, hvordan unge kan lære af hinanden og forstå sig selv dybere via spejling i andre unge.
  • Du lærer om skyggesider, og hvordan denne viden kan gøre dig mere rummelig og empatisk. 
  • Du får indsigt i et tidstypisk familieliv og dets indvirkning på de unge.
  • Du får trænet din evne til at være nærværende i kommunikationen med unge samt trænet, hvordan den kognitive metode kan anvendes i arbejdet med unge.
  • Du bliver i stand til at samtale med unge om svære emner som fx selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd og angst.

Målgruppe 

Undervisere, vejledere, mentorer og andre, der arbejder med unge.

Intern eksamen

Uddannelsen består af tre moduler, og det sidste modul afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er mulighed for at blive reeksamineret. Reeksamen foregår via Skype.

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Ungecoach-uddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i teenagecoaching eller har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ungecoach-uddannelse.

Til orientering afholdes grundkurset næste gang den 7.-8. september 2020. Læs om grundkurset her

Uddannelsesbevis

Du får et uddannelsesbevis udleveret på dagen.

Uddannelsen afholdes

Oktober 2020 - januar 2021
Modul 1: 08.-09. oktober 2020
Modul 2: 19.-20. november 2020
Modul 3: 21.-22. januar 2021
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

 Pia Beck

Pia Beck

Pia er indehaver af Hverdagens Helte, hvor hun er familieterapeut, teenage- og familiecoach. Hun underviser endvidere på selvværdsforløbet Teenpower, som er afholdt for grupper af unge de sidste 12 år. Pia holder desuden foredrag for unge, forældre og fagpersoner.

Hun har skrevet bogen "Teenpower – skab et teenageliv du drømmer om", er medforfatter til bogen "Tweens" og har bidraget til den politiske antologi "Hold kæft og svar igen", om unge og ansvar.

Pia har 18 års erfaring med udsatte børn og unge, både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde hos Børns Vilkår, hvor hun har været børne- og forældrerådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier, børn og unge – i deres daglige udfordringer – og støtter dem i at udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

Pia er yogalærer og mindfulnesstræner og har meget erfaring med stressreduktion i arbejdet med børn og unge. Hun inddrager blandt andet åndedrætstræning og meditationer i sine kurser og uddannelser.

Praktisk info

Tid
Modul 1: 08.-09.10 2020
Modul 2: 19.-20.11 2020
Modul 3: 21.-22.01 2021

1. dag undervises der kl. 10.00-17.00
Aftenprogram: Middag samt undervisning (i tidsrummet 18.30 – 20.30)

2. dag undervises der kl. 9.00-16.00

Sted
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Priser
Kr. 17.680 (uden overnatning)
Kr. 20.295 (overnatning i delt dobbeltværelse)
Kr. 21.495 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

Deltagerantal
Maks. 24 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til mille@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 08.09.20 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200