Ungecoach-uddannelse

– for ildsjæle, der brænder for tidens unge

På vores Ungecoach-uddannelse lærer du at anvende dybdegående metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos unge, og som styrker relationen mellem dig og den unge.

Bruddet med de uhensigtsmæssige mønstre kan være grobund for, at unge lærer at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker. Det kan danne grundlag for tilsvarende styrkende handlinger. Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg, og derfor vil der være fokus på, hvordan du gennem mindfulnessøvelser kan styrke unge i at mærke sig selv og finde roen indefra.

Du lærer endvidere at skelne mellem selvværd og selvtillid og vil under uddannelsen lære hvilke øvelser, der kan fremme begge dele både hos de unge og hos dig selv.

Under uddannelsen bliver du fortrolig med en coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge – fx indadvendte, udadvendte eller sensitive unge. Det er vigtigt at være fleksibel i kommunikationsformen med unge for at bevare forbindelsen med dem.

Der tages udgangspunkt i real life cases om aktuelle børne- og ungdomsproblemer, og der arbejdes ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket betyder, at du inddrager dig selv i dit møde med andre.

Undervisningen er fagligt baseret på kognitiv coaching, og metoderne hentes blandt andet fra den narrative verden, skyggeside-teorier, den positive psykologi og læringsstile.

Opbygning og indhold 

Ungecoach-uddannelse består af tre moduler, og indholdet på modulerne er følgende:

Coaching i grupper

På det indledende modul er der fokus på at coache unge i grupper. Herunder får du indsigt i, hvordan unge kan lære af hinanden og forstå sig selv dybere via spejling i andre unge.

Der arbejdes endvidere med, hvordan du kan bruge coaching, mindfulness og andre øvelser i dit daglige arbejde – fx på uddannelsesinstitutioner, på egne kurser og i workshops med unge.

Den svære samtale

På modul 2 fortsættes der med træning og udvikling af samtaler med unge.

Der fokuseres på de svære emner, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. Det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst og social isolation. I den forbindelse lærer du, hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

Nærvær og kommunikation

Modul 3 handler om dybere træning af dit nærvær og din kommunikation med unge og andre relationer i dit liv.

Der fokuseres også på, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ”opdrager” af de unge, du møder i dit arbejde.

Endelig får du indsigt i et tidstypisk familieliv og dets påvirkning på de unge.

Formål

At du kvalificeres til at anvende coachingmetoder og -redskaber, som kan bryde uhensigtsmæssige mønstre hos forskellige typer af unge samt styrke deres selvværd.

Udbytte

  • Du får et indgående kendskab til, hvordan du kan coache unge.
  • Du får metoder til at anvende mindfulness i dit daglige arbejde.
  • Du får indsigt i, hvordan unge kan lære af hinanden og forstå sig selv dybere via spejling i andre unge.
  • Du får indsigt i et tidstypisk familieliv og dets påvirkning på de unge.
  • Du får trænet din evne til at være nærværende i kommunikationen med unge samt trænet, hvordan den kognitive metode kan anvendes i arbejdet med unge.
  • Du bliver i stand til at samtale med unge om svære emner som fx selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd og angst.

Målgruppe 

Undervisere, vejledere, mentorer og andre der arbejder med unge.

Intern eksamen

Uddannelsen består af tre moduler, og det sidste modul afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er mulighed for at blive reeksamineret. Reeksamen foregår via Skype.

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Ungecoach-uddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i teenagecoaching eller har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ungecoach-uddannelse.

Til orientering afholdes grundkurset næste gang den 24.-25. februar 2020. Læs om grundkurset her

Uddannelsesbevis

Du får et uddannelsesbevis udleveret på dagen.

Uddannelsen afholdes

Oktober 2020 - januar 2021
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

 Pia Beck

Pia Beck

Pia er indehaver af Hverdagens Helte, hvor hun er familieterapeut, teenage- og familiecoach. Hun underviser endvidere på selvværdsforløbet Teenpower, som er afholdt for grupper af unge de sidste 9 år. Pia holder desuden foredrag for unge, forældre og fagpersoner.

Pia er yogalærer og mindfulnesstræner og har meget erfaring med stressreduktion i arbejdet med børn og unge. Hun inddrager blandt andet åndedrætstræning og meditationer i hendes kurser og uddannelser.

Praktisk info

Tid
Modul 1: 08.-09.10 2020
Modul 2: 19.-20.11 2020
Modul 3: 21.-22.01 2021

1. dag undervises der kl. 10.00-17.00
Aftenprogram: Middag samt undervisning (i tidsrummet 18.30 – 20.30)

2. dag undervises der kl. 9.00-16.00

Sted
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Priser
Kr. 17.680 (uden overnatning)
Kr. 20.295 (overnatning i delt dobbeltværelse)
Kr. 21.495 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

Deltagerantal
Maks. 24 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til natasja@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 08.09.20 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200