fbpx

Ungecoach-uddannelse

– med et kognitivt fokus 

Ungdomstiden er en periode fuld af kontraster. Mange unge kan virke okay udadtil og alligevel være frygtelig usikre indeni. Andre unge kan have en selvsikker eller afvisende attitude, men samtidig have et stort udækket behov for hjælp og støtte. Det er en almindelig del af ungdomstiden at svinge mellem en stor selvstændighedstrang på den ene side og på den anden side et lige så stort behov for bekræftelse fra omgivelserne.

Det er en kæmpe styrke at kunne se igennem de unges ydre facade og være nysgerrig på, hvad der gemmer sig bagved. Det er en kunst at kunne opbygge en tillidsfuld relation til alle typer af unge og at kunne lytte og stille de rette spørgsmål, så de unge åbner sig og giver den voksne mulighed for at hjælpe.

Som fagprofessionel, der arbejder med unge, må du være forberedt på at lægge øre til mange små, store og til tider svære problematikker. Du må være klædt på til at kunne håndtere samtaler med mange forskellige typer af unge samt at kunne lytte og hjælpe de unge med at tackle deres udfordringer.

På dette uddannelsesforløb får du opkvalificeret din viden om unge og om dertilhørende relevante tematikker såsom sensitivitet, selvværd samt angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du får baggrundsviden og coachende samtaleteknikker, som gør dig i stand til at håndtere samtaler med unge med varierende udfordringer eller sårbarheder.

I dette uddannelsesforløb indgår grundlæggende teori og viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk samt om lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker blandt unge. Uddannelsesforløbet bygger på en kognitiv grundforståelse, og der benyttes viden og metoder med afsæt i kognitiv teori og kognitiv adfærdsterapi. De anvendte samtalemetoder er coachende og med elementer fra konstruktiv ikkedømmende kommunikation og den sokratiske metode. Derudover hentes viden og inspiration fra Anette Prehns Hjernevenner-serie samt fra hendes metoder til at flippe tanker.

Uddannelsens indhold formidles via en blanding af oplæg, samtaler og øvelser, både fælles og i grupper.

Opbygning og indhold 

Uddannelsesforløbet er opdelt i tre overordnede moduler. Overskrifterne og temaerne er vejledende. I praksis vil der være flere overlap mellem modulernes indhold.

Formål

Uddannelsesforløbet har til formål at kvalificere kursisterne i brugen af coachingsamtaler- og redskaber, og derigennem støtte unge mennesker i deres selvforståelse og udvikling samt hjælpe med at spotte og ændre uhensigtsmæssige tanker, adfærd og mønstre.

Udbytte

  • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
  • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
  • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
  • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
  • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
  • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
  • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
  • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
  • Uddannelsforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.

Målgruppe 

Uddannelsesforløbet henvender sig til undervisere, pædagoger, vejledere, mentorer og andre fagprofessionelle, der arbejder med unge mennesker.

Hjemmearbejde

Mellem uddannelsesforløbets tre moduler vil der være hjemmearbejde i form af afprøvning af øvelser og samtaleteknikker, samt indsamling af observationer og cases. Der er ingen specifik tidsramme for hjemmearbejdet, men der opnås det bedste udbytte af uddannelsesforløbet ved at benytte tiden mellem modulerne til at afprøve og øve de præsenterede metoder.

Afsluttende case-præsentation

Uddannelsesforløbet består af tre moduler, og det sidste modul afsluttes med en case-præsentation, hvor deltagerne gruppevis udvælger en case og præsenterer udvalgte metoder fra uddannelsesforløbet til at håndtere den aktuelle case.

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Ungecoach-uddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i ungecoaching eller har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ungecoach-uddannelse.

Til orientering afholdes grundkurset næste gang den 8.-9. december 2021. Læs om grundkurset her

Uddannelsesbevis

Du får et uddannelsesbevis udleveret på dagen.

Uddannelsen afholdes

Februar 2022 - april 2022
Modul 1: 01.-02. februar 2022
Modul 2: 15.-16. marts 2022
Modul 3: 5.-6. april 2022
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

Grethe Lindbjerg

Grethe Lindbjerg

Grethe Lindbjerg Sørensen har arbejdet med unge mennesker og deres trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig teenagecoach, forfatter og foredragsholder. Tidligere har Grethe gennem en årrække arbejdet som lærer og vejleder på en efterskole. Hun er bl.a. uddannet kommunikationsterapeut og uddannelsesvejleder og har derudover en række supplerende kognitive kurser. Selvværd, trivsel, livsglæde kombinereret med kognitiv forståelse er vigtige fokuspunkter for Grethe, uanset om det drejer sig om coaching af unge, rådgivning af forældre eller formidling af viden til unge, forældre og fagprofessionelle via bøger, undervisningsmaterialer, foredrag eller kurser.

Praktisk info

Tid
Modul 1: 01.-02.02 2022
Modul 2: 15.-16.03 2022
Modul 3: 05.-06.04 2022

1. dag undervises der kl. 9.30-16.00
Middag – også for ikke overnattende, hvis det har interesse. 

2. dag undervises der kl. 9.00-15.30

Sted
Konferencecenter HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Priser
Kr. 17.680 (uden overnatning)
Kr. 20.295 (overnatning i delt dobbeltværelse)
Kr. 21.495 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

Deltagerantal
Maks. 24 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til mille@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 21.12. 21 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200