Uddannelse i børns sprogtilegnelse

Hvordan tilegner børn sig sprog, og hvordan understøtter jeg processen i praksis?

Disse spørgsmål er yderst relevante for alle, der arbejder med 0-6 årige børn. Forskning viser nemlig, at sprogtilegnelse er en kompliceret proces, der starter meget tidligt i barnets liv, og at mange børn i Danmark har en ikke-alderssvarende sprogudvikling, når de forlader dagtilbudssystemet, hvilket kan have en negativ påvirkning på deres senere læsetilegnelse.

Samtidig viser forskning, at et stærkt sprogmiljø i dagtilbuddet kan have en gunstig effekt på barnets sprogtilegnelse til trods for et svagt hjemligt sprogmiljø. Derfor er det vigtigt, at man som professionel har et vedvarende fokus på, hvordan man kan blive endnu bedre til at understøtte børns sprogudvikling i den daglige praksis.

Opbygning og indhold 

Uddannelsen består af fem mødegange. På alle mødegangene er der fokus på, hvordan viden om sprogtilegnelse kan omsættes til praksis.

Indholdet på mødegangene er:

  • Mødegang 1: Introduktion til sprog.
  • Mødegang 2: Fonologisk udvikling.
  • Mødegang 3: Leksikalsk og grammatisk udvikling.
  • Mødegang 4: Sprogtilegnelse hos flersprogede børn og andre grupper.
  • Mødegang 5: Sprogvurderinger og sprog- og talevanskeligheder.

Mellem mødegangene udfører kursisterne en praksisopgave, som går ud på at forankre ny viden og teknikker i egen praksis.

Læs beskrivelse af de fem moduler her.

Højt fagligt niveau og evidensbaseret praksis

Uddannelsens opbygning og længde giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i sprogteoretisk stof og at reflektere over, hvordan egen praksis kan udvikles på baggrund af denne viden. Underviserne forsker i sprogtilegnelse, og de har solid erfaring i at undervise pædagogisk personale i børns sprog.

Praksisnær tilgang

Stimulering af børns sprog på et højt fagligt niveau kræver to ting: viden om sprogudviklingens milepæle og processer og rutine i at anvende sprogunderstøttende værktøjer som en fast del af den daglige pædagogiske praksis. Uddannelsen rummer begge perspektiver, og den løbende kobling til praksis styrker deltagernes kommende implementering af den nye viden om sprogtilegnelse.

Formål 

Formålet er, at du kvalificeres til at give 0-6 årige børn de bedste forudsætninger for at udvikle sproglige kompetencer samt en solid basis for deres senere skolegang.

Udbytte 

  • Du får indgående forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse hos både et- og tosprogede børn.
  • Du får kompetencer og redskaber til at opkvalificere og videreudvikle de sproglige læringsmiljøer i daginstitutioner.
  • Du klædes på til at tolke og omsætte resultater fra sprogvurderingsmaterialer til praksis.
  • Gennem workshops får du mulighed for at tilrettelægge implementeringen af din nye viden til den daglige praksis.

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og dagplejere samt øvrige professionelle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Forberedelse 

Som forberedelse til uddannelsen skal du læse bogen “Fysiske sprogmiljøer”, som er skrevet af bl.a. Justin Markussen-Brown, samt kapitel 1 og 2 af ”Barnets sprogtilegnelse”, som også er skrevet af Justin Markussen-Brown.

Dertil vil der efter hver mødegang være en hjemmeopgave samt videre læsning i bogen “Barnets sprogtilegnelse”.

Det forventes også, at kursister har en computer eller iPad med til undervisning, som kan gå på wifi.

Se mere information om bøgerne under “Praktisk info”.

Nebula

Alle kursister får også et årsabonnement til Sprogklars sprogpædagogiske online platform, Nebula (normal pris 3.500 kr.). På platformen får kursisterne adgang til en hel online uddannelse inden for sprogpædagogik samt en række materialer og værktøjer, som de kan bruge i deres praksis.

Platformen introduceres på den første mødegang.

Uddannelsesbevis

Du får et uddannelsesbevis udleveret på dagen.

Uddannelsen afholdes

Januar-maj 2020
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Justin Markussen-Brown

Justin Markussen-Brown

Justin Markussen-Brown er lingvist og har skrevet ph.d. om sprogpædagogik og efteruddannelse. Han er direktør og chefkonsulent i Sprogklar. Justin har bl.a. forsket i, hvordan pædagoger kan understøtte børns sprogudvikling, og hvordan pædagoger bedst muligt kan omsætte ny viden og nye værktøjer til praksis.

Justin var en central aktør i udviklingen af Sprogpakken, som er Socialministeriets efteruddannelsestiltag, der formidler viden om børns sprog baseret på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprogtilegnelse samt viden om de aktiviteter, der fremmer den sproglige udvikling hos børnene.

Praktisk info

Tid

Mødegang 1: 13. januar 2020
Mødegang 2: 24. februar 2020
Mødegang 3: 16. marts 2020
Mødegang 3: 14. april 2020
Mødegang 4: 11. maj 2020

Undervisningen foregår kl. 10.00-17.00.

Sted
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Priser
Kr. 14.995 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning.

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

Rabat
10 % ved tre eller flere deltagere fra samme ansættelsessted og fakturering på samme EAN nr.

Deltagerantal
Maks. 20 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 29.07.2019 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Natasja Sørensen
natasja@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Om bøgerne

“Fysiske sprogmiljøer” er skrevet af bl.a. Justin Markussen-Brown. Bogen er en guide til, hvordan du som som pædagogisk medarbejder i et dagtilbud, forælder eller dagplejer kan optimere barnet fysiske sprog- og literacy-miljøDet fysiske sprogmiljø er et vigtigt element inden for den såkaldte (sprog)pædagogiske kvalitet – altså samlingen af de forskellige tiltag og rutiner hos voksne, som har en direkte og positiv indflydelse på barnets (sproglige) udvikling.

Læs mere om bogen her

“Barnets sprogtilegnelse og pædagigske praksis” er skrevet af Justin Markussen-Brown, og den guider dig igennem børns udvikling fra sprogløse spædbørn til fireårige, hvis udtale og grammatik nærmest er fejlfri. Efter hvert kapitel er der forslag og anbefalinger til praksis.

Læs mere om bogen her.

Bøgerne sendes med posten forud for mødegang 1.

Om Nebula

Læs mere om Nebula her.

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.