Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv vejleder-uddannelse giver indblik i den kognitive metode. Alle, der arbejder med unge, kan have stor faglig og personlig glæde af at benytte kognitiv metode. Metoden er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig at være den mest effektive, når det gælder behandling af mere alvorlige lidelser som angst, depression og misbrugstilstande.

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv, og som professionel der arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Mistrivsel kan stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse, og psykiske problemer er således årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv. Den kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er let tilgængelig samt nem at implementere.

Opbygning og indhold 

Kognitiv vejleder-uddannelse består af fire moduler, og indholdet på modulerne er følgende:

 • Depression
 • Vrede og aggressionsproblemer
 • Søvnproblemer
 • Træning af kognitiv metode
 • Min rolle som professionel i arbejdet med unge
 • Hjemmearbejde
 • Misbrug
 • Selvskadende adfærd
 • Fastholdelse af frafaldstruede unge
 • Den motiverende samtale
 • Træning af kognitiv metode
 • Hjemmearbejde
 • Angst
 • Stress
 • Mindfulness
 • Træning af kognitiv metode
 • Hjemmearbejde
 • Opsamling
 • Implementering af kognitive metode i mit arbejde
 • Træning og supervision på egne cases på tværs af uddannelsens temaer og metoder
Formål 

At du kvalificeres til at anvende den kognitive metode og dens teknikker og redskaber i dit daglige arbejde med sårbare unge, så du kan støtte dem i at lave positive livsforandringer og gennemføre deres uddannelse.

Udbytte
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
 • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
 • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
 • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.
Målgruppe  

Uddannelsen henvender sig bredt til alle, der arbejder med unge; herunder fx vejledere, undervisere, pædagoger, coaches, mentorer og socialrådgivere.

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Kognitiv vejleder-uddannelse, at du har gennemført vores kursus: Kognitiv vejledning

eller

at du har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores kognitive uddannelse.

Uddannelsesbevis

Du får et uddannelsesbevis udleveret på dagen.

Uddannelsen afholdes

Oktober 2020 - Marts 2021
Modul 1: 27.-28. oktober 2020
Modul 2: 25.-26. november 2020
Modul 3: 26.-27. januar 2021
Modul 4: 1.-2. marts 2021
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

Malene Klindt Bohni

Malene Klindt Bohni er uddannet psykolog og specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traumer. Hun har derudover bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder depression og stress. Malene arbejder som privatpraktiserende psykolog, er autoriseret af Dansk psykolognævn og tilbyder terapiforløb for børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, samt rådgivning til familier og pårørende. Desuden har hun en to-årig efteruddannelse i kognitiv terapi.

Læs mere

Praktisk info

Tid
Modul 1: 27.-28. oktober 2020
Modul 2: 25.-26. november 2020
Modul 3: 26.-27. januar 2021
Modul 4: 1.-2. marts 2021
 
1. dag undervises der kl. 10.00-16.30.

Aftenprogram: Middag samt en times undervisning.

2. dag undervises der kl. 9.00-15.30
 

Sted

Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Priser
Kr. 19.180(uden overnatning)
Kr. 21.480 (overnatning i delt dobbeltværelse)
Kr. 23.080 (overnatning i enkeltværelse med eget bad)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet

Deltagerantal
Maks. 24 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 25.09.2020 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200