Oversigt over uddannelser

Hos Generator tilbyder vi to uddannelser inden for pædagogik og psykologi. Begge uddannelser har fokus på praksis.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej

Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv metode er en effektiv interventionsmetode, særligt i behandlingen af angst, depression og misbrug hos psykisk sårbare unge, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

dreng jubler i solnedgang

Ungecoach-uddannelse

Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Vær med til at ændre begrænsende tanker til styrkende tanker. Denne coachmodel tager udgangspunkt i den kognitive teori og henter samtidig inspiration i den narrative tilgang til samtalen. Vi arbejder også med at skabe ro for den unge til at håndtere hverdagens mange valg og krav, blandt andet ved at lave mindfullnessøvelser. Uddannelsen klæder dig på til at møde de unge, der hvor de er, med indsigt i deres livsverden.