fbpx

Oversigt over uddannelser

Hos Generator tilbyder vi to uddannelser inden for pædagogik og psykologi. Begge uddannelser har fokus på praksis.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej

Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv metode er en effektiv interventionsmetode, særligt i behandlingen af angst, depression og misbrug hos psykisk sårbare unge, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

dreng jubler i solnedgang

Ungecoach-uddannelse – tænd din ildsjæl

Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Denne coachmodel henter inspiration i forskellige tilgange, heriblandt den narrative tilgange til samtalen samt kognitiv teori. Uddannelsen klæder dig på til at møde de unge, der hvor de er, med indsigt i deres livsverden. Vi arbejder også med at skabe ro for den unge til at håndtere hverdagens mange valg og krav, blandt andet ved at lave mindfullnessøvelser. 

Ungecoach-uddannelse
– med et kognitivt fokus

Lær at beherske den coachende samtale, så du kan hjælpe forskellige typer af unge med at styrke deres selvværd og ved hjælp af ikkedømmende og konstruktiv kommunikation at lede dem på rette vej. I dette uddannelsesforløb indgår grundlæggende teori og viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk samt om lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker blandt unge. Uddannelsesforløbet bygger på en kognitiv grundforståelse, og der benyttes viden og metoder med afsæt i kognitiv teori og kognitiv adfærdsterapi.