Temaer

Det oplevelsesorienterede menneskesyn

Inspireret af et humanistisk syn på mennesket grundlægger den amerikanske psykolog Carl R. Rogers i løbet af 1950’erne den klientcentrerede terapi. Denne terapiform bliver kimen til det, vi i dag kender som den oplevelsesorienterede tilgang. Rogers har i sin terapiform fokus på aktiv, empatisk lytning samt relationen til klienten. Derfor kaldte han også sin terapeutiske stil non-directive, fordi han ikke forsøgte at styre sine samtaler, men derimod spejle klienternes beskrivelser. 

I samtaler, som bygger på et oplevelsesorienteret menneskesyn, tilstræber man at udvise en autentisk interesse for den unges opfattelse af sig selv – og sin livsverden.

Referencer: 
Klip med Carl Rogers, der fortæller om den klientcentrerede terapi og rådgivning.

Se også relevante arragementer:

dreng sidder op ad murstensvæg

Læs mere om kurset her

dreng jubler i solnedgang

Læs mere om uddannelsen her