fbpx

Autisme og OCD

Hvordan støtter man som fagperson børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og OCD

OCD er kendetegnet ved plagsomme tvangstanker og/eller tvangshandlinger, og cirka 2-3 % af befolkningen rammes af lidelsen. Undersøgelser peger dog på, at op mod 15-20 % af personer med autismespektrumforstyrrelser (ASF) lider af OCD.

Nogle gange kan det være svært at skelne mellem symptomer på OCD og den ritualistiske adfærd og de særinteresser, som ofte er en del af ASF. Men det er vigtigt at skelne mellem symptomer på det ene og det andet, da det er vidt forskellige måder, man skal håndtere symptomerne på.

Når en person lider af OCD, er det vigtigt, at fagprofessionelle omkring den OCD-ramte har viden om, hvad OCD er, og har kendskab til, hvad der vedligeholder lidelsen. Man bliver nemlig meget nemt fanget ind i OCD-mekanismerne og risikerer at blive en del af det system, der vedligeholder OCD’en. Som fagprofessionel kan det derfor være svært at navigere i, hvad der er ’rigtigt’ og ’forkert’ at gøre i forhold til at hjælpe den OCD-ramte. For hvordan støtter man den OCD-ramte uden samtidig at ’støtte OCD’en? Og hvad skal man være opmærksom på, når personen samtidig har ASF?

På dette kursus gennemgås den nyeste viden om OCD; herunder forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man skelner OCD-symptomer fra ASF-symptomer, og hvordan man bedst støtter en person med OCD og ASF.

Dagen vil veksle mellem undervisning, eksempler og øvelser. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til socialpædagoger, undervisere, mentorer og andre, der arbejder med børn og unge med autisme. 

Udbytte
  • Du får grundlæggende viden om OCD og de forskellige symptomer på OCD.
  • Du bliver klædt på at kunne se forskelle og overlap mellem OCD og ASF.
  • Du får viden om behandling af OCD, og hvordan behandlingen tilpasses, når der samtidig er ASF.
  • Du bliver klædt på til bedst muligt at støtte den OCD-ramte uden at støtte OCD’en.
  • Du får input til at klare nogle af de dilemmaer, man kommer i, når man skal støtte en person med OCD og ASF.

Lokalt kursus hos jer

Dette kursus afholdes som et skræddersyet arrangement lokalt hos jer. Kurset skræddersyes, så det tager udgangspunkt i jeres eksisterende praksis, udfordringer og mål. 

Pris: Prisen fastlægges ud fra arrangementets omfang.

Planlægning: Kurset planlægges i tæt dialog mellem underviseren og jer, hvilket sikrer, at arrangementet matcher netop jeres virkelighed.

Interesseret i at høre mere? 

Så send os en mail eller ring på 72 62 42 00.