Nyeste kurser

NYESTE KURSER

Sjælland, Fyn
Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Udbytte
 • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
 • Du får indsigt i centrale begreber i den narrative tilgang.
 • Du får indsigt og træning i centrale metodiske færdigheder i den narrative samtalepraksis. Dels samtalefærdigheder i at udvide og udfolde fortællinger samt færdigheder i at tykne mere brugbare fortællinger om og med de unge.
 • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.
 • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til det pres og de stærke krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i pt.; en tid, hvor bl.a. sociale medier, perfektionisme og selvansvarliggørelse er medfortællere til de unges identitetsfortællinger, og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
 • Du bliver klædt på til at anvende metoderne fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde.
Fyn
At arbejde med mennesker medfører, at man er vidne til og en del af andres følelser, og at man bruger sig selv i arbejdet. Når arbejdet lykkes, er det ofte meningsfuldt, fordi man bidrager positivt til et andet menneskes udvikling. Med tiden kan det dog medføre omsorgstræthed.  
  • Hvad gør man, når først man er ramt af omsorgstræthed?
  • Hvordan taler vi om vores arbejde og dét, der belaster?
  • Er der plads til at tale, om det der er svært?
  • Hvordan påvirkes jeg af arbejdet?
  • Hvordan kan vi begrænse kollegasmitte?
  • Hvad kan og skal jeg som professionel?
  Denne temadag handler om omsorgstræthed, hvordan vi får øje på den, og hvad vi gør for at afhjælpe og forebygge den. Omsorgstræthed opstår, når der er ubalance mellem, hvad man giver, og hvad man får igen. Vi lader os blandt andet inspirere af belastningsteorien samt den norske psykolog Per Isdals metoder. Vi vil dagen igennem forholde os til ovenstående spørgsmål.
Jylland
Gennem kurset kvalificeres du til at hjælpe de stille elever til at handle på deres frygt for at være på i klasserummet.

Udbytte
 • Du får indsigt i teorier om perfektionisme og den kognitive adfærdsmodel, samt om hvordan disse anvendes i praksis.
 • Du får øvelser og coachingredskaber, der hjælper de stille elever på banen i undervisningen og styrker deres oplevelse af selvværd.
 • Du præsenteres for eksempler på forløb, som med succes er afprøvet flere gange i praksis.
 • Du får de præsenterede metoder ind under huden og trænes i at omsætte dem til brug i det daglige arbejde.