Oversigt over kurser, uddannelser og konferencer

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale – hjælp unge med at vælge retning og holde kurs ”Den motiverende samtale” er en tilgang til at tale om forandringer, der virker. Metoden er internationalt anerkendt og virksom på tværs af en lang række områder. Kurset stiler mod at gøre dig endnu bedre til at tale med unge,

... Læs mere og tilmeld dig»

Diagnoser med muligheder

Diagnoser med muligheder Tilgangen til unge med diagnoser er ofte kendetegnet ved, at der fokuseres på de begrænsninger, den givne diagnose har. På konferencen “Diagnoser med muligheder” diskuteres det, om det er muligt at vriste sig fri fra denne begrænsende forståelse og i stedet fokusere på de potentialer, der findes

... Læs mere og tilmeld dig»

Eksamensangst

Eksamensangst Flere og flere unge lider af eksamensangst. I konkurrencesamfundet er der en stigende tendens til, at vi bliver vurderet og får værdi gennem dét, vi præsterer frem for gennem dem, vi er. Uddannelsessystemet repræsenterer om noget dette. Afleveringer, fremlæggelser og eksamener er en vigtig del af de fleste uddannelser,

... Læs mere og tilmeld dig»

Hjernemotiverende undervisning

Hjernemotiverende undervisning – skab en klasserumskultur med fælles opmærksomhed på undervisning og læring Når du kender til hjernens belønningssystem, kan du med små, enkle tiltag skabe en motiverende undervisning, som både du og dine elever vil få udbytte af. På kurset bliver du som underviser klædt på til at bruge

... Læs mere og tilmeld dig»

Ildsjælecoachuddannelse

Ildsjælecoachuddannelse – lær at coache forskellige typer af unge På vores ildsjælecoachuddannelse lærer du at anvende dybdegående metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos unge, og som styrker relationen mellem dig og den unge. Bruddet med de uhensigtsmæssige mønstre kan være grobund for, at unge lærer at forandre negative og

... Læs mere og tilmeld dig»

Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv vejleder-uddannelse Alle, der arbejder med unge, kan have stor faglig og personlig glæde af at benytte kognitiv metode. Den kognitive metode er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig

... Læs mere og tilmeld dig»

Kognitiv vejledning

Kognitiv vejledning – støt sårbare unge Alle, der arbejder med børn og unge, kan have stor faglig og personlig glæde af et kursus i kognitiv vejledning. Den kognitive metode er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger.

... Læs mere og tilmeld dig»

Narrative samtaler med unge

Narrative samtaler med unge – udsyn til andre fortællinger Hvordan sikrer vi, at vi har øje for den kontekst, som unges vanskeligheder opstår i? I vores bestræbelse på at afhjælpe unges problemer kan vi nemt komme til at placere problemet hos den unge selv og fokusere på at ændre den

... Læs mere og tilmeld dig»

Problematisk skolefravær

Problematisk skolefravær Hvornår er skolefravær et problem, og hvordan kan problemet løses? Nogle elever udvikler et problematisk skolefravær med negative indvirkninger på deres faglige og sociale udvikling. Skolefravær leder til tabt undervisning, og der er fundet en sammenhæng mellem højt skolefravær og en negativ udvikling af elevers læring og faglige

... Læs mere og tilmeld dig»

Pyt med perfekt

Pyt med perfekt Flere og flere unge føler sig pressede og oplever, at det er svært at være ung i en nulfejlskultur. En kultur, hvor der er krav om optimering, perfekte præstationer samt evnen til at træffe det rigtige valg i første hug. Mange unge har svært ved at leve

... Læs mere og tilmeld dig»

Reboot unges digitale vaner

Reboot unges digitale vaner – opnå bedre koncentration, mental trivsel og præstationer En besked. En nyhed. En notifikation. Et opslag. Det vælter ind med digitale forstyrrelser på telefoner og andre digitale devices. Også i skoletiden. Derfor har mange unge svært ved at holde fokus og ved at koncentrere sig i

... Læs mere og tilmeld dig»

Rytmik i praksis

Rytmik i praksis Hvordan kan jeg bruge rytmik som pædagogisk redskab? Musik og bevægelse er en naturlig udtryksform for børn. På kurset får du inspiration til at lave rytmik, der tager udgangspunkt i børnenes eget legeunivers. God leg er det vigtigste i børns hverdag. Vi arbejder med at se kvaliteten

... Læs mere og tilmeld dig»

Stille elever – klar til forandring?

Stille elever – klar til forandring? Der har altid været stille elever. Men i det performanceorienterede samfund, hvor unge føler, at de konstant skal præstere, er presset på de stille elever øget. De frygter at være på. De er bange for at fejle. De stille elever forstyrrer ikke. De har sjældent højt

... Læs mere og tilmeld dig»

Styrk din professionelle relationskompetence

Styrk din professionelle relationskompetence – og bidrag til øget engagement og trivsel hos dine elever Lærer-elev-relationen er i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser afgørende for elevers faglige udbytte, deres relationer til hinanden, deres trivsel og deres fremtid. Det er lærerens relationskompetence, der er altafgørende for, at denne lærer-elev-relation bidrager positivt

... Læs mere og tilmeld dig»

Styrkelse af børns sprog og skriftsprog

Styrkelse af børns sprog og skriftsprog Fra dagtilbud til skole Udviklingen af sprog og skriftsprog er afgørende for børns udvikling, trivsel og fremtidige muligheder. Som pædagog i et dagtilbud har du en vigtig rolle i forhold til at styrke børns sproglige og tidlige skriftsproglige kompetencer og skabe en rød tråd

... Læs mere og tilmeld dig»

Støt unge med angst

Støt unge med angst “Jeg siger ikke noget i timerne – for hvad nu hvis det er forkert.” “Jeg går ikke hen til de andre. Måske kan de ikke lide mig.” “Jeg tror altid, at det går galt.” Angsten har mange forskellige ansigter. Lige fra panikangst og social fobi til

... Læs mere og tilmeld dig»

Teenagecoaching

Teenagecoaching På kurset får du inspiration til at styrke unge i at have et teenageliv med mere mod, livsglæde og selvværd. Et teenageliv, hvor den unge er bedre rustet til at tackle udfordringer, bryde vaner og forandre uhensigtsmæssige og begrænsende tanker til mere styrkende tanker og handlinger. Du bliver også

... Læs mere og tilmeld dig»

Uddannelse i børns sprogtilegnelse

Uddannelse i børns sprogtilegnelse Hvordan tilegner børn sig sprog, og hvordan understøtter jeg processen i praksis? Disse spørgsmål er yderst relevante for alle, der arbejder med 0-6 årige børn. Forskning viser nemlig, at sprogtilegnelse er en kompliceret proces, der starter meget tidligt i barnets liv, og at mange børn i Danmark har en ikke-alderssvarende sprogudvikling,

... Læs mere og tilmeld dig»