Oversigt over kurser, uddannelser og konferencer

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale – hjælp unge med at vælge retning og holde kurs Den motiverende samtale er en tilgang til at tale om forandringer, der virker. Metoden er internationalt anerkendt og virksom på tværs af en lang række områder. Kurset stiler mod at gøre dig endnu bedre til at tale med unge,

... Læs mere og tilmeld dig»

Diagnoser med muligheder

Diagnoser med muligheder Tilgangen til unge med diagnoser er ofte kendetegnet ved, at der fokuseres på de begrænsninger, den givne diagnose har. På konferencen “Diagnoser med muligheder” diskuteres det, om det er muligt at vriste sig fri fra denne begrænsende forståelse og i stedet fokusere på de potentialer, der findes

... Læs mere og tilmeld dig»

Didaktiske relationer i verdensklasse

Didaktiske relationer i verdensklasse Få ny viden, konkrete metoder og helt nye perspektiver til relationsarbejdet på din skole. Vores skoler i Danmark er i verdensklasse. Vi ved, at trivsel og faglighed hænger stærkt sammen. Derfor er relationen mellem voksen og elev emnet for dette kursus. Relationer mellem lærer/pædagog og elev

... Læs mere og tilmeld dig»

Eksamensangst

Eksamensangst Flere og flere unge lider af eksamensangst. I konkurrencesamfundet er der en stigende tendens til, at vi bliver vurderet og får værdi gennem dét, vi præsterer frem for gennem dem, vi er. Uddannelsessystemet repræsenterer om noget dette. Afleveringer, fremlæggelser og eksamener er en vigtig del af de fleste uddannelser,

... Læs mere og tilmeld dig»

Hjernemotiverende undervisning

Hjernemotiverende undervisning – skab en klasserumskultur med fælles opmærksomhed på undervisning og læring Når du kender til hjernens belønningssystem, kan du med små, enkle tiltag skabe en motiverende undervisning, som både du og dine elever vil få udbytte af. På kurset bliver du som underviser klædt på til at bruge

... Læs mere og tilmeld dig»

Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv vejleder-uddannelse Kognitiv vejleder-uddannelse giver indblik i den kognitive metode. Alle, der arbejder med unge, kan have stor faglig og personlig glæde af at benytte kognitiv metode. Metoden er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig

... Læs mere og tilmeld dig»

Kognitiv vejledning

Kognitiv vejledning – støt sårbare unge Alle, der arbejder med børn og unge, kan have stor faglig og personlig glæde af et kursus i kognitiv vejledning. Den kognitive metode er videnskabeligt veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger.

... Læs mere og tilmeld dig»

Narrative samtaler med unge

Narrative samtaler med unge – udsyn til andre fortællinger Hvordan sikrer vi, at vi har øje for den kontekst, som unges vanskeligheder opstår i? I vores bestræbelse på at afhjælpe unges problemer kan vi nemt komme til at placere problemet hos den unge selv og fokusere på at ændre den

... Læs mere og tilmeld dig»

Problematisk skolefravær

Problematisk skolefravær Hvornår er skolefravær et problem, og hvordan kan problemet løses? Nogle elever udvikler et problematisk skolefravær med negative indvirkninger på deres faglige og sociale udvikling. Skolefravær leder til tabt undervisning, og der er fundet en sammenhæng mellem højt skolefravær og en negativ udvikling af elevers læring og faglige

... Læs mere og tilmeld dig»

Stille elever – klar til forandring?

Stille elever – klar til forandring? Der har altid været stille elever. Men i det performanceorienterede samfund, hvor unge føler, at de konstant skal præstere, er presset på de stille elever øget. De frygter at være på. De er bange for at fejle. De stille elever forstyrrer ikke. De har sjældent højt

... Læs mere og tilmeld dig»

Støt unge med angst

Støt unge med angst “Jeg siger ikke noget i timerne – for hvad nu hvis det er forkert.”“Jeg går ikke hen til de andre. Måske kan de ikke lide mig.”“Jeg tror altid, at det går galt.” Angsten har mange forskellige ansigter. Lige fra panikangst og social fobi til præstations- og

... Læs mere og tilmeld dig»

Støt unge med OCD

Støt unge med OCD Hvordan kan du som fagprofessionel støtte unge, der er ramt af OCD? OCD er en lidelse, der er kendetegnet ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Cirka 2-3 % rammes af OCD, og cirka 50.000 børn og unge i Danmark lider af OCD. Tvangstankerne og tvangshandlingerne kan tage uendeligt

... Læs mere og tilmeld dig»

Teenagecoaching

Teenagecoaching På kurset Teenagecoaching får du inspiration til at styrke unge i at have et teenageliv med mere mod, livsglæde og selvværd. Et teenageliv, hvor den unge er bedre rustet til at tackle udfordringer, bryde vaner og forandre uhensigtsmæssige og begrænsende tanker til mere styrkende tanker og handlinger. Du bliver

... Læs mere og tilmeld dig»

Unge og digitale sexkrænkelser

Unge og digitale sexkrænkelser Fokus på jura, forebyggelse og billeddeling i en ungekultur  ”I dag er det to år siden, jeg fik delt videoen. Jeg har det for det meste godt, men der er stadig tidspunkter, hvor jeg bliver superangst og tænker: Hvornår sker det næste slemme for mig? ”

... Læs mere og tilmeld dig»

Ungecoach-uddannelse

Ungecoach-uddannelse – for ildsjæle, der brænder for tidens unge På vores Ungecoach-uddannelse lærer du at anvende dybdegående metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos unge, og som styrker relationen mellem dig og den unge. Bruddet med de uhensigtsmæssige mønstre kan være grobund for, at unge lærer at forandre negative og

... Læs mere og tilmeld dig»

Vredeshåndtering i praksis

Vredeshåndtering i praksis – hjælp unge med at bryde den negative spiral Unge med problemvrede kommer til kort, særligt hvis de har oplevet gentagne følelsesmæssige nederlag i skolen, eller hvis de tidligere har været afhængige af tæt guidning fra lærere og pædagoger, som kendte dem rigtig godt. Omkring 10 %

... Læs mere og tilmeld dig»