Underviserportræt: Grethe Lindbjerg

Vi mødte underviser Grethe Lindbjerg til en snak om den coachende samtale med unge, om forskellige ungetyper og former for mistrivsel samt om, hvordan man bibeholder sin egen gnist i arbejdet med de unge.

15 km syd for Kalundborg, nær ved Vestsjællands kyststrækning, bor Teenagecoach Grethe Lindbjerg med sin familie. I et lille anneks ved siden af det hyggelige landhus har hun sit eget lille kontor, hvor hun coacher unge, som har brug for hjælp til at skabe retning i livet. Grethe Lindbjerg er tidligere efterskolelærer, uddannelsesvejleder og er blandt andet også uddannet kommunikationsterapeut.

Det store erfaringsgrundlag med unge mennesker og deres udfordringer giver hende en større forståelse for de specifikke unge, som hun sidder over for. Ifølge Grethe Lindbjerg er erfaringen med andre unges fortællinger med til at styrke relationen og troværdigheden i samtalen med den enkelte unge.

Udover at drive sin egen praksis og skrive bøger om emner som den gode samtale med unge og introverte unge underviser Grethe Lindbjerg. Før jul afholdt hun grundkursus i Ungecoaching, og snart kan man deltage i hendes uddannelse ”Ungecoaching – med et kognitivt fokus”, som er en overbygning til grundkurset. Senere på foråret varetager hun kurset ”Styrk unges selvværd” – et tema, som hun oplever vejer tungt hos de mange forskellige unge, hun møder i sin praksis.


Selvværdet i fokus

Lavt selvværd kan have mange årsager og kommer til udtryk på mange forskellige måder. Derfor er arbejdet med de unges selvværd også et område Grethe Lindbjerg ofte berører i sin coaching, uanset om de unge kæmper med udfordringer som angst – generaliseret eller mere specifik – stress, nedtrykthed, ensomhed, sociale udfordringer, spiseproblematikker eller andre former for mistrivsel. 

Det er normalt for unge at være usikre, da de er i en periode af deres liv, hvor de er ved at forme deres identitet og lærer nyt hele tiden. Men som Grethe Lindbjerg fastslår, er det når usikkerheden bliver en hæmmende og begrænsende faktor, at det giver mening at kigge særligt på de unges selvværd.

”Selvværd, selvforståelse og selvaccept er grundlæggende temaer i min coaching af unge mennesker. Mange udfordringer hos unge kan spores tilbage til en indre frygt for ikke at være god nok.”

 

... når usikkerheden bliver en hæmmende og begrænsende faktor, giver det mening at kigge særligt på de unges selvværd.

Og for mange unge kan det føles som om, at presset på at være god nok i høj grad kommer udefra, fordi vi i dag har et samfund, hvor vi har tydeligt fokus på ydre målbare resultater i form af en mangfoldighed af tests i skoletiden, karakterer, uddannelsesparathedsvurderinger og adgangskrav til alle ungdomsuddannelser.

Generation præstation

Vi lever i en tid, hvor præstationen belønnes højere end processen – og de unge skal præstere på alle parametre. Som Grethe Lindbjerg påpeger, kan det føles som om, at der er uoverskueligt meget at leve op til.

Men det er ikke kun karaktererne i skolen, som kan være med til at presse de unge i dag. Ifølge Grethe Lindbjerg er det også mulighederne for at sammenligne sig med andre unge, der er eksploderet, i kraft af det høje informationsniveau, sociale medier og de mange kommunikationsplatforme.


”Dét tror jeg er med til at skabe usikkerhed hos unge. Det er svært at holde fast i sin egen glæde og indre værdier, når man tilbagevendende bliver konfronteret med sine jævnaldrenes (tilsyneladende) succes,” forklarer hun.

Forskellige ungetyper

Det er vigtigt, at de unge føler sig mødt og rummet, der hvor de er. En af de måder, hvorpå Grethe Lindbjerg sørger for det, er ved at være nysgerrig på, hvilken ’ungetype’ hun sidder over for.

”Udover at være nærværende og opmærksom på den enkelte unge i samtalerne, bruger jeg mit kendskab til forskellige personlighedstræk til at spore mig ind på den unge og den unges udfordringer. ”

På denne måde danner Grethe Lindbjerg sig undervejs et indtryk af, hvem den unge er, og hvordan hun bedst åbner samtalen op, med det unge mennesker hun sidder over for. Det hjælper også den unge til at komme tættere på, hvad han eller hun har brug for – og det er første skridt på vej mod at ændre noget.

”Det kan være utrolig hjælpsomt for den unge at lære sig selv og sine personlige præferencer bedre at kende. På den måde kan den unge opnå en bedre selvforståelse og selvaccept, og dette danner et godt udgangspunkt for udvikling og positive forandringer.”

Det kan være utrolig hjælpsomt for den unge at lære sig selv og sine personlige præferencer bedre at kende. På den måde kan den unge opnå en bedre selvforståelse og selvaccept, og dette danner et godt udgangspunkt for udvikling og positive forandringer.

Balance i relationsarbejdet

Når man sidder over for mange forskellige unge med mere eller mindre tunge mistrivsels-problematikker, så er det vigtigt at kunne holde fast i sig selv og undgå at blive omsorgstræt. Og her kan det ifølge Grethe Lindbjerg være hjælpsomt at reflektere aktivt over sit eget ansvarsområde som den coachende part.

”Jeg gør mig umage med at hjælpe de unge, så godt jeg overhovedet kan, men jeg er samtidig opmærksom på, at der er områder af den unges liv, som jeg ikke har indflydelse på. Denne tankegang hjælper mig med at balancere min ansvarsfølelse og min relation til de unge.”

Det kan altså være en god idé at blive bevidst om, at der er ting i den unges liv, som man som fagprofessionel ikke kan ændre på eller har mulighed for at virke ind på, og den erkendelse kan være med til at holde omsorgstrætheden for døren. Grethe Lindbjerg peger også på, at det er vigtigt at gøre de ting, der giver én energi.

 

”I mine coachingforløb opmuntrer jeg de unge til at være nærværende og omsorgsfulde overfor dem selv. På samme måde har jeg selv en dagligdag, hvor jeg sætter tid af til pauser, gåture, musik, læsning, søvn og andre aktiviteter, der genoplader min personlige energi.”

Ungecoach-uddannelse – med et kognitivt fokus

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig

Læs også

girl, young, lifestyle-1026246.jpg
Artikler

Interview med en ung fra MyWay

”Så kom jeg i kontakt med MyWay, hvilket er den bedste beslutning, jeg har taget, nogensinde.” 19-årige Anne havde i en længere periode haft det

Læs mere »