Om psykisk mistrivsel

Psykisk mistrivsel blandt unge er i vækst. Det er der desværre flere undersøgelser, der har peget på de sidste 5 år. Psykisk mistrivsel er et udtryk for, at den mentale sundhed ikke er i balance og kan ifølge Sundhedsstyrelsen forstås som oplevelsen af overordnet set ikke at have det godt med sig selv eller andre. Det kan der være mange årsager til, og der eksisterer ofte en kompleks årsagssammenhæng. 

Når man er ung, sker der mange forandringer både fysisk med kroppen, mentalt med humøret og i ens adfærd som teenager. Det kan være svært at vurdere om en ung, der ændrer adfærd radikalt og har mange humørsvingninger, er i mistrivsel, eller om det blot er en del af den unges udvikling i teenageårene. Derfor kan det være rart at have nogle grundlæggende tegn, som man kan være opmærksom på. 

 

Spot en ung, der mistrives 

Psykisk mistrivsel kan være svær at spotte, fordi der tit er stor skam forbundet med ikke at have det godt eller mangle overskud i hverdagen, så den unge kan gøre mange forsøg på at skjule sin mistrivsel. Samtidig er det en kendsgerning, at ungdomsårerne ofte fører til, at den unge har flere ‘hemmeligheder’, trækker sig lidt mere fra familien og er sammen med venner i stedet. 

Som voksen omkring den unge kan man derfor komme til at tro, at han eller hun blot er i en almindelig ungdomsudvikling, hvor der egentlig kan være tale om en mere eller mindre destruktiv adfærd, som den unge prøver at skjule. 

Den destruktive adfærd kan være både meget direkte og mere indirekte. Et eksempel på direkte destruktiv adfærd er selvskade, hvor den unge påfører sig smerte ved at skære i, slå, eller brænde sig selv. Herunder tæller også spiseforstyrrelser, som ligesom førnævnte er kontrolleret måde for den unge at skade sig selv på. En mere indirekte form for destruktiv adfærd er hang til at bruge alkohol, hash og andre rusmidler til at dulme det psykiske eller fysiske ubehag, som mistrivslen er udtryk for.

 

Tegn på psykisk mistrivsel

Der kan være mange tegn på mistrivsel – også som ikke er destruktive. Den unge kan eksempelvis døje med symptomer på stress, oplevelsen af ensomhed, lavt selvværd eller søvnproblemer. 

Psykiatrifonden har lavet denne fine oversigt over normal adfærd hos unge i teenageårene og bekymrende adfærd, som kunne være tegn på mistrivsel. 

tegn på normal eller bekymrende adfærd hos den unge

 • Trækker sig fra familie for at være sammen med. venner
 • Har humørsvingninger
 • Virker mere hemmelighedsfuld
 • Tager lidt på i vægt
 • Mindre motivation for skolen
 • Svært ved at planlægge
 • Mere selvbevidst
 • Trækker sig fra alle og isolerer sig derhjemme
 • Har meget svært ved at være i sine følelser og bliver meget aggressiv
 • Skjuler misbrug
 • Stort vægttab eller vægtøgning
 • Meget fravær i skolen
 • Mister realitetssansen
 • Angst for at fejle

Psykisk mistrivsel som barn eller ung kan få helbredsmæssige konsekvenser ind i voksenlivet. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på tegnene. Også mange psykiske sygdomme kommer til syne første gang i løbet af ungdommen, og igen er det væsentligt, at de voksne ressourcepersoner omkring den unge er bevidste om og nysgerrige på de signaler, den unge sender – direkte eller indirekte. 

Fakta

 • 21 % af børn og unge har på et tidspunkt haft en psykisk lidelse (fx angst eller depression).
 • 7 % af børn og unge har på et tidspunkt haft en spiseforstyrrelse.
 • Blandt unge, der ikke bor i en kernefamilie, ses en
  højere andel af psykisk sårbare unge – unge i mistrivsel.
  VIVE’s undersøgelse “Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel, 2018”.

NYESTE ARTIKLER

girl, young, lifestyle-1026246.jpg
Artikler

Interview med en ung fra MyWay

”Så kom jeg i kontakt med MyWay, hvilket er den bedste beslutning, jeg har taget, nogensinde.” 19-årige Anne havde i en længere periode haft det

Læs mere »