Vredeshåndtering i praksis

– hjælp unge med at bryde den negative spiral

Unge med problemvrede kommer til kort, særligt hvis de har oplevet gentagne følelsesmæssige nederlag i skolen, eller hvis de tidligere har været afhængige af tæt guidning fra lærere og pædagoger, som kendte dem rigtig godt. Omkring 10 % af alle børn under 8 år har det, der kaldes problemvrede. Det betyder, at der statistisk set er et par børn med problemvrede i hver skoleklasse. Vrede skolebørn, som ikke har fået hjælp, kommer i puberteten og bliver til vrede unge, der går i udskoling eller på ungdomsuddannelse. 

Når problemvreden rammer trygheden og tilliden i fællesskabet, øges alles utryghed og stress. Da fællesskabet er afgørende for trivsel og læring, er dette meget alvorligt, og de professionelle vil se sig nødsaget til at anvende sanktioner, men sanktioner kan øge følelsen af manglende forståelse og afmagt og let skabe grobund for mere vrede. De vrede unge fastholdes således i en negativ spiral, som er svær at bryde.

”Vredeshåndtering i praksis” bygger på Helles eget kursus Genstart, som er udviklet og praktiseret i 6 år på Møllevangskolen i Aarhus med signifikant effekt. Kurset hjælper både fællesskabet og den vrede unge med at se og forstå tegn på vrede, finde strategier til at undgå, at vreden bliver fysisk og lave tydelige aftaler for nedtrappende handlinger. Meget ofte har Genstart vist, at alene dét at blive forstået og tilbudt strategier har været nok til helt at undgå, at vreden udvikler sig fysisk igen.

Deltagerne præsenteres for vredeshåndteringskurset Genstart, der kan bruges på såvel klasse- som individuelt plan. “Vredeshåndtering i praksis” formidler, via konkrete og visuelle metoder, hvordan alle professionelle kan gøre en forskel for unge med vredeshåndteringsudfordringer uanset årsagen til vreden – og uanset om man er underviser eller mentor. Det drejer sig først og fremmest om at få en forståelsesramme og dernæst om at imødegå problemvreden i samarbejde med de vrede unge og se vreden som et almenmenneskeligt fænomen, der er uløseligt forbundet med relationer og fællesskabets kultur.

Formål

 • at indgå i et undervisningssteds overordnede plan for håndtering af udadreagerende adfærd.
 • at sende tydelige signaler om at undervisningsstedet handler konkret, hvis en ung har slået.
 • at teamet med ledelsens opbakning har konkrete indsatser, der virker.
 • at tydeliggøre at vi ønsker at hjælpe, såvel den der har slået, som den der er blevet slået.
 • at undgå at bidrage til en negativ spiral som kan ende med retsforfølgelse.

Udbytte

På kurset får deltagerne konkrete handlemuligheder samt et uddrag af materialet Genstart, der kan bruges direkte i egen praksis.

 • Vi ser nærmere på begrebet problemvrede hos unge.
 • Vi reflekterer over egne strategier og bliver bevidste om konkrete handlemuligheder overfor vrede unge.
 • Vi kobler viden om hjernens strategier med viden om, hvordan man minimerer udløsende faktorer.
 • Vi arbejder med metoder, som optimerer de strategier, der gør, at vrede unge føler sig hørt og forstået.
 • Vi gennemgår vredeshåndteringskurset Genstart, som kan iværksættes med få ressourcer.
 • Vi opstiller metoder til at skabe realistiske aftaler i fredstid, i samarbejde med de vrede unge.

Målgruppe

Undervisere i udskolingen, på ungdomsuddannelserne, mentorer og UU-vejledere og andre, der arbejder med unge og problemvrede i hverdagen.


Kursusbevis
Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

09.03.20 i Odense
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen er fagbogsforfatter, foredragsholder og konsulent i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser.

Helle har afholdt talrige kurser i hele landet om læring og trivsel for børn og unge med særlige behov. Rollen som inklusionsvejleder og 25 år i hverdagspraksis for børn og unge har – sammen med 8 års intens forfattervirksomhed – resulteret i højrelevante og meget praksisnære oplæg. Helle er en erfaren formidler, som bliver fremhævet for sin evne til at sammenkæde relevant teori med konkret, daglig praksis.

Læs mere

Praktisk info

Tid og sted
Mandag den 9. marts 2020 kl. 10-17

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Pris
Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding efter 07.03.20 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.