Unge og digitale sexkrænkelser

Fokus på jura, forebyggelse og billeddeling i en ungekultur 

”I dag er det to år siden, jeg fik delt videoen. Jeg har det for det meste godt, men der er stadig tidspunkter, hvor jeg bliver superangst og tænker: Hvornår sker det næste slemme for mig? ” siger Linea, der er 18 år.

På dette kursus fortæller hun mere om sine oplevelser som et led i Milla Mølgaards oplæg, hvor vi både kommer tæt på de unge, der er blevet delt uden deres samtykke, og dem, som ulovligt har delt intime billeder. Milla inviterer også psykolog Lina Sjögren fra Red Barnet med i oplægget til en samtale om de psykologiske konsekvenser af en digital sexkrænkelse.

Advokat Miriam Michelsen, der har erfaring fra en lang række sager om digitale sexkrænkelser, gør os via en række konkrete sager klogere på juraen og de forskellige paragraffer, der omhandler ulovlig billeddeling.

Efter de to hovedoplæg er der mulighed for at deltage i workshops, der blandt andet sætter fokus på didaktik, forebyggelse og politiets arbejde med digitale sexkrænkelser.

Kurset afvikles fire forskellige steder i landet med identisk program, og det indgår i Projekt DELT; et projekt, der handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet.

Kursisterne får endvidere information om deShame, som er et undervisningsmateriale, der er udviklet som led i projektet, ligesom alle modtager et eksemplar af bogen “DELT – en bog til unge om digitale sexkrænkelser”. Bogen er netop udgivet på forlaget Straarup & Co og er forfattet af journalist og redaktør Milla Mølgaard, der også er oplægsholder på kurset.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, og der er ydet økonomisk støtte fra TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd samt Connecting Europe Facility. Det faglige indhold af kurset er udarbejdet i samarbejde med SSP Samrådets fagudvalg for digital dannelse.

Formål

Kurset har til formål at ruste SSP’ere, lærere og pædagogisk personale til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i god og sikker digital adfærd.

Målgruppe

SSP’ere, lærere og pædagoger, der arbejder med unges digitale dannelse og adfærd.

Workshops

Du kan vælge to ud af tre workshops. Du vælger workshop ved tilmelding. 
 

 Program

Du finder programmet her.   

 

Red Barnet har udviklet undervisningsmaterialet deSHAME til udskolingen med fokus på digitale sexkrænkelser blandt unge. Materialet er et redskab, som skal skabe refleksion og give eleverne viden om digitale sexkrænkelser og arbejde med positive fællesskaber på de digitale platforme samt styrke unges evne til at genkende krænkende adfærd og sige fra på egne og andres vegne. Når børn og unge tør at åbne sig og fortælle om en digital sexkrænkelse, er det vigtigt, at de relevante fagpersoner ved, hvordan de håndterer situationen.

Efter en kort introduktion til emnet og materialet går vi i dybden med enkelte øvelser og får i små grupper afprøvet og diskuteret, hvordan det kan gribes an. Hvilket formål har øvelserne, og hvilke overvejelser i arbejdet med de unge kan vi gøre os? Hvordan sikrer vi, at de unge bliver inddraget, og at der er gode rammer for, at de kan bidrage til undervisningen? Hvilke udfordringer kan man som fagperson stå med i dialogen med unge om digitale sexkrænkelser?

Facilitatorer:

Jonas Ravn, seniorkonsulent, Center for Digital Pædagogik.  

Lina Sjögren, rådgivningschef, Red Barnets rådgivning SletDet

Hvad gør vi, når et ungt menneske oplever at få delt seksuelt krænkende billeder mod sin vilje? Hvem kontakter vi og med hvilken hensigt? Og hvordan og ad hvilke kanaler foregår kontakten?

I denne workshop vil vi arbejde med handleplaner, så du og dine kolleger er bedre klædt på, hvis eller når skaden sker i jeres kommune. Vi præsenterer eksempler (cases) på unge, der har fået delt seksuelt krænkende billeder, og vi vil i fællesskab med jer tale om de overvejelser, man skal gøre sig, når man som skole eller SSP bliver involveret i sådan en sag.

Vi tager udgangspunkt i materialet deSHAME og andre eksisterende materialer, og du vil gå fra workshoppen med en skabelon og gode ideer, så du føler dig bedre klædt på til at lave en handleplan i din egen kommune. 

Facilitatorer:

Mads Hardal-Haugaard, SSP-konsulent, Hjørring Kommune 

Jesper Mørkholt, SSP-konsulent, Jammerbugt Kommune

Politiinspektør Claus Birkelyng fortæller om NC3’s arbejde med digitale sexkrænkelser. NC3 står for Nationalt Cyber Crime Center og er Rigspolitiets Center for Cyberkriminalitet. Denne enhed arbejder med forskellige typer af digitale sexkrænkelser, hvor Umbrella-sagen er et af de mest kendte eksempler.

I forlængelse af oplægget vil Lars Esmarch facilitere en workshop, hvor der vil være fokus på generelle spørgsmål fra gruppen. Målsætningen er dels at øge vidensniveauet i forhold til anmeldelser og håndteringen af dem. Men også at deltagerne kan blive klogere på, hvordan man kan forbedre samarbejdet med politiet, når der opstår en sag.

Oplægsholder:

Claus Birkelyng, Centerchef/Politiinspektør ved Rigspolitiet, NC3

Facilitator:
Lars Esmarch, kommunikationsansvarlig hos Center for Digital Pædagogik 

Kurserne afholdes

25.02.2020 – Aalborg
26.02.2020 – Aarhus
27.02.2020 – Odense
10.03.2020 – København
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Oplægsholdere og facilatorer

Milla Mølgaard er redaktør og journalist på Politiken og har skrevet bogen ’DELT – en bog til unge om digitale sexkrænkelser’, Straarup & Co 2019. Her har hun samlet en række cases med unge, der enten er blevet delt eller har været med til at dele andre, samt indlæg fra eksperter, som er med til at nuancere debatten om de unges digitale adfærd, kønsstereotyper og gruppedynamikker.  

Miriam Michaelsen er advokat og partner hos NJORD Law Firm. Miriam er oprindeligt specialiseret i arbejdsret og selskabsret og har gennem mange år rådgivet og assisteret både danske og internationale virksomheder inden for HR, forhandling, retssagsbehandling og erhvervsret. Parallelt med dette forretningsområde har hun stiftet foreningen Digitalt Ansvar og herudover arbejdet indgående med sager om digitale sexkrænkelser. Hun har målrettet specialiseret sig i at assistere digitalt krænkede med håndteringen af deres sag i retssystemet.

Jonas Ravn er seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Jonas er kandidat i Medievidenskab og har de seneste 13 år arbejdet med undervisning i digital dannelse hos Center for Digital Pædagogik. Både gennem rådgivningsplatformen Cyberhus og via oplæg og workshops har temaet om digitale krænkelser været et kompetenceområde i vækst. Jonas har været projektleder på flere undervisningskoncepter om digital adfærd.

Lina Sjögren er rådgivningschef ved Red Barnets rådgivning SletDet. Lina er psykolog og har flere års erfaring med psykisk sårbare unge inden for dagbehandlingsområdet. Lina har været projektleder på Red Barnets projekt deSHAME – en forebyggende indsats med fokus dels på at indsamle viden om digitale sexkrænkelser blandt unge i Danmark dels på at udvikle undervisningsmaterialet deSHAME for udskolingselever.

Mads Hardal-Haugaard er SSP-konsulent i Hjørring Kommune. Udover at være SSP- og ungdomskonsulent holder Mads også foredrag, yder rådgivning og underviser i blandt andet mennesker og digitale medier, trivsel hos børn og unge samt forældreroller og opdragelse.

Jesper Mørkholt er SSP-konsulent i Jammerbugt Kommune og har stor praksiserfaring med vejledning af og kontakt med unge. Derudover underviser han unge i temaer som rusmidler og netetik.

Claus Birkelyng er politiinspektør og leder af Rigspolitiet, Nationalt Cyber Crime Center (NC3). Han har mere end 30 års politierfaring og langt størstedelen er som efterforsker og efterforskningsleder af økonomisk kriminalitet samt de seneste 3 år af cyberkriminalitet. 

Lars Esmarch er kommunikationsansvarlig hos Center for Digital Pædagogik, hvor han stiller skarpt på, hvad børn interesserer sig for – og om forældrene interesserer sig for det, som deres børn interesserer sig for. Børn og unges digitale liv på nettet er nemlig ikke altid synligt for forældrene. Lars er uddannet journalist og har tidligere skrevet om E-sport og gaming.

Praktisk info

Tid og sted

Kurset afholdes fire forskellige gange:

Den 25. februar 2020 – Aalborg
Aabybro Efterskole – Højskolevej 7, 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 10 99
aabybroefterskole.dk

Den 26. februar 2020 – Aarhus 
Ungdomscentret – Skanderborgvej 156, 8260 Viby J
Tlf. 89 40 52 00 
aarhusung.dk

Den 27. februar 2020 – Odense
Mødecenter Odense – Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tlf. 66 14 11 11
moedecenter.dk

Den 10. marts 2020 – København
Danhostel Copenhagen Bellahøj – Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj
Tlf. 3828 9715
copenhagenhostel.dk

Pris og betingelser

Både kursus og forplejning er gratis. Der er 60 pladser per kursusdag, og de fordeles efter først til mølle-princippet.

Deltagerantal
Maks. 60 personer per kursusdag

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Den 25. februar 2020 – Aalborg
Tilmeld dig her

Den 26. februar 2020 – Aarhus 
Tilmeld dig her

Den 27. februar 2020 – Odense
Tilmeld dig her

Den 10. marts 2020 – København
Tilmeld dig her