Temadag: Ensomhed blandt unge
– og muligheden for digitale fællesskaber

Ensomhed er et udtryk for psykisk mistrivsel. I kølvandet på corona er ensomhed ikke blevet en mindre udfordring, når det kommer til at styrke børn og unges trivsel. Af HOPE-projektets rapport Danskernes mentale helbred under COVID-19-pandemien, fra februar 2021, fremgår det, at der pt. er observeret det højeste niveau af ensomhed for hele perioden, og at det særligt er de 18-29-årige, der føler sig ensomme – desuden viser rapporten også, at det er den her aldersgruppe, der føler sig mest stressede. Kan man stresse over at føle sig ensom?

Hjælpeorganisationer som HUSRUM og Ventilen, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, beretter også om, at ensomheden blandt unge er steget under corona-perioden. Tallene fra regionale sundhedsprofiler før corona viste, at i gennemsnit 10-12 % af de unge følte sig alvorligt ensomme, men under corona-perioden har forskningsprojektet Stå sammen ved at holde afstand vist, at 22 % af unge mellem 16-29 år føler sig alvorligt ensomme. Det er altså en betydelig stigning, og det kan måske også hænge sammen med, at mange unge i aldersgruppen er startet på studie og har oplevet, at det er svært at lære andre unge at kende i en ny studieby, når undervisningen foregår online.

I Cyberhus, som er Center for Digital Pædagogiks digitale rådgivning, kender man også til unge, der føler sig ensomme, selvom det ikke altid er dét, de specifikt skriver ind om. I rådgivningen har de stor erfaring med de digitale fællesskaber, som unge bevæger sig i, og derfor er det også relevant at stille spørgsmålet, om digitale fællesskaber kan have en positiv indflydelse på unges oplevelse af ensomhed, og hvilken type digitale fællesskaber, de unge indgår i. Kort sagt, hvad skal vi være opmærksomme på, når vi møder de unge, som i højere grad end tidligere føler sig ensomme og samtidig har fået mulighed for at blive del af et større digitalt netværk og flere online fællesskaber?

Dagens oplæg 

Fra ensomhed til vensomhed 
v/pædagog, inklusions- og familievejleder Anne Søgaard 

HUSRUM – personlige erfaringer med ensomhed 
v/Leder Marie Nyegaard samt to unge fra HUSRUM 

Sunde digitale fællesskaber 
v/Koordinator i Cyberhus (CfDP’s digitale rådgivning) Niels-Christian Dybdahl Bilenberg

Se det udvidede program for dagen her

Temadagen afholdes

10.11.21 - Aarhus
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Oplægsholdere

Anne Søgaard

Anne Søgaard

Anne Søgaard har mange års erfaring som pædagog, familievejleder og konsulent samt praksiserfaring som vejleder på skole og i dagtilbud. I mere end 28 år har Anne Søgaard arbejdet med børn og unge, ansatte og ledelse samt den fælles trivsel. Derudover har hun udgivet flere bøger, heriblandt bogen "Fra ensomhed til vensomhed", der har fokus på at gøre alle børn vennevigtige- og værdige, for som Anne understreger ""som faprofessionelle er vi ensomhedens vigtigste våben." Hun har i den forbindelse udviklet 8 redskaber til at skabe vensomme kulturer, og så skal vi huske at det altid starter med os selv som fagprofessionelle.

Marie Nyegaard

Marie Nyegaard

Marie Nyegaard er leder af non-profit organiastionen HUSRUM, der skaber trygge fællesskaber for ensomme unge.

Niels-Christian Dybdahl Bilenberg

Niels-Christian Dybdahl Bilenberg

Niels-Christian Dybdahl Bilenberg er uddannet pædagog og arbejder som pædagogisk konsulent ved Center for Digital Pædagogik. Siden 2007 har han fungeret som koordinator på Cyberhus – CfDP's chatrådgivning for unge, hvor lette og svære emner kan tages op anonymt.

Praktisk info

Tid og sted:

Tid
kl. 09.30-15.30

Sted
Ceres Park og Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus 
Lokale 20 

Pris

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning. 

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning. 

Grupperabat 

Vi har lavet en rabattrappe, så I har mulighed for at få trinvist mere rabat, jo flere medarbejdere i sender afsted. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter og lyder som følger: 

3 deltagere (eller derover) – 15 % 
5 deltagere (eller derover) – 20 %  

Program

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding under en måned inden afholdelsesdato afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info

Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200