fbpx

Styrk unges selvværd

Hvorfor kan det være så svært at tro på sig selv i ungdomstiden?

Lavt selvværd og selvkritik er et hæmmende problem for en stor gruppe unge. Den seneste skolebørnsundersøgelse fra 2018 viser, at kun 49 % af pigerne og 71 % af drengene i 15-årsalderen har et godt selvværd. Omkring halvdelen af pigerne og en fjerdedel af drengene bliver således dagligt påvirket af en dårlig selvværdsfølelse.

Når du møder et ungt menneske med lavt selvværd, har du sikkert oplevet en trang til at sige: ”Du er god nok, som du er!” eller ”Du skal bare tro lidt mere på dig selv!” Men selvom intentionen er god og velmenende, er sådanne udtalelser sjældent nok til at ændre på et ungt menneskes selvopfattelse. Selvværd kan ikke påføres udefra men skal modnes og vokse indefra.

På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med mennesker og deres selvforståelse. Du får inspiration og konkrete redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af samtale og øvelser. 

Formål

Kurset vil med en praksisnær tilgang give kursisterne relevante redskaber til at spotte og hjælpe unge mennesker med selvværdsproblematikker samt til at kunne facilitere samtaler og øvelser, der kan medvirke til styrkelse af unges selvværd. 

Udbytte

  • Intro til begrebet selvværd og til selvværdsproblematikker hos unge mennesker. 
  • Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge. 
  • Inspiration og redskaber til dine samtaler med unge om selvforståelse og selvaccept. 
  • Præsentation og afprøvning af konkrete øvelser og opgaver, der kan styrke selvværdet. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger, vejledere, mentorer og andre fagprofessionelle, der ønsker at hjælpe unge mennesker med selvværdsproblematikker.

Kursusbevis:

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset. 

Kurset afholdes

26. april 2022 i Middelfart

26.04.22

Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Grethe Lindbjerg

Grethe Lindbjerg

Grethe Lindbjerg Sørensen har arbejdet med unge mennesker og deres trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig teenagecoach, forfatter og foredragsholder. Tidligere har Grethe gennem en årrække arbejdet som lærer og vejleder på en efterskole. Hun er bl.a. uddannet kommunikationsterapeut og uddannelsesvejleder og har derudover en række supplerende kognitive kurser. Selvværd, trivsel, livsglæde kombinereret med kognitiv forståelse er vigtige fokuspunkter for Grethe, uanset om det drejer sig om coaching af unge, rådgivning af forældre eller formidling af viden til unge, forældre og fagprofessionelle via bøger, undervisningsmaterialer, foredrag eller kurser.

Praktisk info

Tid
09.30 – 16.00

Sted 

Konferencecenter HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Pris

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning 

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding til Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning  

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 22.10.2021 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

26.04.22