Styrk din professionelle relationskompetence

– og bidrag til øget engagement og trivsel hos dine elever

Lærer-elev-relationen er i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser afgørende for elevers faglige udbytte, deres relationer til hinanden, deres trivsel og deres fremtid.

Det er lærerens relationskompetence, der er altafgørende for, at denne lærer-elev-relation bidrager positivt til elevernes trivsel og udvikling, fagligt, social og personligt, og til at klasser bliver til engagerede læringsfællesskaber.

På kurset vil du på baggrund af Louise Klinges praksisnære forskning få et professionelt sprog, så du kan identificere konkrete kendetegn ved relationskompetencen. Alle handler relationskompetent indimellem, og ingen gør det altid – men den professionelle relationskompetence kan styrkes hos alle. Du får viden om, hvad der skal til for i højere grad at handle relationskompetent i undervisningen. På den måde oplever du et mere glædesfyldt arbejdsliv med overensstemmelse mellem gode intentioner om at bidrage til alle elevers trivsel og læring og så de faktiske handlinger i din undervisning.

Kurset sker i en vekslen mellem oplæg, dialog, videoklip og øvelser, og du får konkrete redskaber med hjem til at handle relationskompetent, så undervisningen præges af elevernes engagement.

Formål

At styrke din professionelle relationskompetence så du i undervisningen kan indgå i et samspil, der understøtter elevernes trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt.

Udbytte 

På kurset udforsker vi:

  • Hvorfor lærer-elev-relationen er så betydningsfuld?
  • Hvordan elever oplever relationerne til deres lærere?
  • Hvordan relationskompetence ser ud i praksis?
  • Hvordan vi taler professionelt om noget, der virker personligt og diffust?
  • Hvad der skal til for så ofte som muligt at handle relationskompetent – strukturelt og individuelt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

11.11.19 i Odense
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

Louise Klinge

Louise Klinge

Louise er cand.mag. i dansk og filosofi. Hun arbejdede i en årrække som lærer for alle klassetrin i grundskolen og på en erhvervsuddannelse. I dag er hun skoleforsker og skolekonsulent, og hun vandt i 2017 en formidlingspris for sin ph.d. “Lærerens Relationskompetence”.

Praktisk info

Tid
Mandag den 11. november 2019 kl. 10.00 – 17.00

Sted
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

Pris
Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen “Relationskompetence”, som udleveres på kursusdagen.

Bogen er skrevet af kursets underviser, og du kan læse mere om den her.

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.245 ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen “Relationskompetence”, som udleveres på kursusdagen.

Bogen er skrevet af kursets underviser, og du kan læse mere om den her.

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 11.10.2019 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Natasja Sørensen
natasja@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.