Selvværd – er jeg god (nok)?

Mange børn og unge kæmper med manglende selvværd og problematisk lav selvtillid. Børn og unge af i dag vokser op med ”alle muligheder”. Livet er et stort ta’ selv bord, så hvorfor oplever vi et stigende antal børn og unge med et problematisk lavt selvværd og selvtillid? Kan det mon trænes? Og hvis ja, hvordan?

På kurset vil du blive præsenteret for centrale perspektiver på selvværdsproblematikken blandt unge. Vi vil dykke ned i begreberne selvværd og selvtillid og undersøge, hvordan de to adskiller sig fra hinanden, og hvor der er overlap. Du vil blive præsenteret for forskellige risikofaktorer og hvorledes ADHD og ADD er forbundet med henholdsvis lavt selvværd, lav selvtillid samt sociale vanskeligheder.

Medieret læringserfaring er en anerkendt og stadig mere udbredt metode til at træne og styrke børn og unges kognitive funktioner. Som sidegevinst ses desuden et øget selvværd og en langt bedre selvtillid. Denne træningsmetode beskæftiger sig specifikt med processen, og de strategier der skal til for at løse en opgave.

Det vil sige, at man systematisk arbejder med barnets eller den unges egen tænkning, både undervejs i den konkrete problemløsning, men også i forhold til at opnå bevidsthed om sig selv som et tænkende og kompetent individ. I takt med at barnet eller den unge oplever mestring og kompetence, samt en oplevelse af at være i kontrol over sin egen indlæring og tænkning, ses et tydeligt forbedret selvværd og en øget selvtillid.

På kursusdagen vil teori og metode blive gennemgået, ligesom vi vil arbejde med konkrete øvelser.

Formål

At bibringe kursisterne viden om, hvordan man gennem den medierede læringserfaring er i stand til både direkte og indirekte at arbejde med børn og unges selvværd og selvtillid.

Udbytte

  • Viden om og centrale perspektiver på selvværds- og selvtillidsproblematikkerne blandt unge.
  • Kendskab til risikofaktorer i forbindelse med selvværds- og selvtillidsproblematikker samt kobling til diagnoser som ADHD og ADD.
  • Indsigt i metoden medieret læring samt hvordan den anvendes i praksis.
  • Erfaring med medieret læring som konkret arbejdsredskab til at styrke og forbedre den unges selvværd og selvtillid.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger, studievejledere, mentorer og andre, der arbejder med unge. 

Kursusbevis:

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset. 

Kurset afholdes

25.03.21 i Middelfart

Skulle det mod forventning ske, at kurset ikke kan afholdes som fysisk begivenhed, afholdes det som online kursus til reduceret pris.

Er du allerede tilmeldt kurset, vil du i så fald modtage en mail herom. 

Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Oplægsholdere

Nanna Kruuse

Nanna Kruuse

Nanna er uddannet børnepsykolog og er specialist i klinisk børneneuropsykologi. Hun har gennem hele sin karriere arbejdet med børn og unge med diagnoser og kognitive vanskeligheder.

Nanna Kruuse interesserer sig for måden, hvorpå børn og unge med diagnoser anskues i dag. Hun har særligt fokus på diagnosernes og vanskelighedernes potentialer frem for begrænsninger.
Senest har hun uddannet sig inden for medieret læring, som hun til dagligt anvender i praksis til at udvikle unges tænkning.

Praktisk info

Tid

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 9.00 – 16.00

Sted
Konferencecenter HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart 

Pris

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 25.02.2021 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200