Pyt med perfekt

Flere og flere unge føler sig pressede og oplever, at det er svært at være ung i en nulfejlskultur. En kultur, hvor der er krav om optimering, perfekte præstationer samt evnen til at træffe det rigtige valg i første hug. Mange unge har svært ved at leve op til disse ydre krav, og med de sociale medier er ikke engang privatlivet undtaget kravet om at vise den bedste udgave af sig selv.

Mange unge har tidligt lært at stræbe efter disse oppustede idealer, og hos mange er de ydre krav blevet transformeret til indre forventninger. I skolen ses dette ved, at de unge presser sig selv til det yderste. De er meget selvkritiske, og de kræver toppræstationer i alt, hvad de foretager sig. Den nationale sundhedsprofil 2017 taler sit tydelige sprog: 40 % af de 16-24-årige mistrives.

Derfor er der brug for, at vejledere, mentorer og andre fagpersoner, som samtaler med de unge, har viden om og redskaber til at støtte de unge, der føler sig pressede. Det kan være med til at give dem mere realistiske forventninger til sig selv samt en større indsigt i, hvad der er vigtigt for deres trivsel. Det kan alt sammen klæde dem på til at håndtere kravene om perfektionisme!

Formål

At du kvalificeres til at støtte unge, som er pressede af idealet om perfektionisme, så de klædes på til at håndtere de høje forventninger og krav, som de oplever.

Udbytte

  • Du får viden om, hvordan præstationssamfundet presser de unge.
  • Du får indsigt i perfektionisme, samt i hvordan perfektionismen påvirker de unges adfærd.
  • Du får øvelser og coachingsredskaber, som kan anvendes til:
    • at gøre de unge bevidste om de værdier, de lever efter.
    • at støtte de unge i at turde efterleve “pyt med perfekt”.
  • Du præsenteres for eksempler på, hvordan øvelserne og coachingredskaberne er blevet brugt hos unge, som har haft alt for høje forventninger til sig selv.
  • Du trænes i at anvende øvelserne og coachingredskaberne og kvalificeres hermed til at anvende dem i din praksis umiddelbart i forlængelse af kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer og andre, der arbejder i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt andre steder i uddannelsessystemet.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

04.11.21 i Aarhus
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

  Marianne Benoni Jørgensen

Marianne Benoni Jørgensen

Marianne er cand.scient. Hun underviser i psykologi på Aarhus Katedralskole, hvor hun også er vejleder. Gennem vejledningen støtter hun perfektionistiske elever med at håndtere kravene i skolen. Marianne har været med til at udvikle og gennemføre projekt “Stille elever” på Aarhus Katedralskole. Hun er desuden uddannet Mastercoach og er indehaver af Benoni Coaching, hvor hun coacher unge.

Sofie Reimick

Sofie Reimick

Sofie er cand.mag, forfatter, coach og underviser på Aarhus Katedralskole, hvor hun også er vejleder. Hun har været med til at udvikle og gennemføre projekt “Stille elever” på Aarhus Katedralskole. I sin funktion som vejleder hjælper hun perfektionistiske unge til at få en god skolehverdag.

Praktisk info

Tid og sted

Torsdag den 4. november 2021 kl. 9.30-16.30

Ceres Park og Arena, lokale 10, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus 

Pris

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

 

Deltagerantal

Maks. 28 personer

Program

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding efter 04.10.2021 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info

Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200