Problematisk skolefravær

Hvornår er skolefravær et problem, og hvordan kan problemet løses?

Nogle elever udvikler et problematisk skolefravær med negative indvirkninger på deres faglige og sociale udvikling. Skolefravær leder til tabt undervisning, og der er fundet en sammenhæng mellem højt skolefravær og en negativ udvikling af elevers læring og faglige udvikling. Ud over det faglige mister fraværende elever også gradvist kontakten til klassekammerater og deltager i mindre grad i sociale aktiviteter i og uden for skolen.

Skolefravær er blevet forbundet med mistrivsel i skolen, og studier har da også fundet en sammenhæng mellem et højt skolefravær og psykiske lidelser som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. Der er ofte flere forskellige og komplekse årsager til skolefraværet, og de kan være sammensat af individuelle, familiemæssige og skolerelaterede faktorer.

Det er et vigtigt, men også krævende arbejde at hjælpe børn og unge med problematisk skolefravær med at genoptage skolegangen. Selvom det kan være svært at hjælpe disse elever tilbage til skolen igen, er det muligt for lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle at gøre en forskel.

Forskere har de sidste år nærmet sig en fælles forståelse og definition af problematisk skolefravær; hvilke faktorer der kan forårsage og vedligeholde skolefraværet, og hvordan et højt skolefravær kan reduceres.

Kurset vil bestå af en gennemgang af den nyeste viden og forskning om skolefravær samt et fokus på praktiske og anvendelige metoder til at håndtere og reducere problematisk skolefravær. Undervisningen fokuserer primært på skolefravær hos neurotypiske børn og unge, og selve dagen vil bestå af faglige oplæg, kombineret med case-arbejde og diskussioner.

Formål

At du får

  • en grundlæggende introduktion til, hvad problematisk skolefravær er, og hvordan fraværet kommer til udtryk blandt skoleelever
  • en gennemgang af måder, du kan hjælpe elever og familier med at øge elevens tilstedeværelse i skolen.

Målet med dagen er at give dig viden og nogle konkrete redskaber, som kan hjælpe elever og familier med problematisk skolefravær.

Udbytte

  • Du får en teoretisk indsigt i, hvad skolefravær er, og hvilke typer fravær der skelnes mellem.
  • Du får indsigt i risiko- og vedligeholdende faktorer forbundet med problematisk skolefravær samt beskyttende faktorer.
  • Du får en introduktion til forskellige interventioner til at forebygge skolefravær, samt hvordan du kan hjælpe elever og deres familier med at arbejde med problematisk skolefravær.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, psykologer og andre, der arbejder direkte eller indirekte med børn og unge med en fraværsproblematik.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

31.08.21 i Middelfart
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Kristian Bech Arendt

Kristian Bech Arendt

Kristian er psykolog ved Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), samt privatpraktiserende psykolog ved Kognitiv Terapi Center i Aarhus, hvor han blandt andet laver samtaleterapi for børn og familier med problematisk skolefravær. Kristian har en ph.d.-grad i klinisk børne/unge psykologi, og har været med til at udvikle et behandlingsprogram for børn og unge med skolefravær.

Daniel Bach Johnsen

Daniel Bach Johnsen

Daniel er uddannet psykolog, arbejder til daglig som forsker ved Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), ved Aarhus Universitet. Hans primære forskningsområde omhandler behandling af skolefravær blandt børn og unge.

Praktisk info

Tid

Tirsdag den 31. august 2021 kl. 10.00 – 17.00

Sted
Konferencecenter HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Pris
Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

 

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 30.07.21 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200