Støt unge med OCD

Hvordan kan du som fagprofessionel støtte unge, der er ramt af OCD?

OCD er en lidelse, der er kendetegnet ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Cirka 2-3 % rammes af OCD, og cirka 50.000 børn og unge i Danmark lider af OCD. Tvangstankerne og tvangshandlingerne kan tage uendeligt mange former, og derfor kan det være svært at spotte tegnene. Og det kan være svært at vurdere, hvor grænsen går mellem almindelige ritualer og tvangshandlinger.

Når børn og unge lider af OCD, kan det påvirke deres liv i sådan en grad, at de eksempelvis kan have svært ved at koncentrere sig i timerne, deltage i almindelige aktiviteter med deres jævnaldrende eller i værste fald overhovedet være ude blandt andre.

Når en person lider af OCD, er det vigtigt, at fagprofessionelle omkring den OCD-ramte har viden om, hvad OCD er og har kendskab til, hvad der vedligeholder lidelsen. Man bliver nemlig meget nemt fanget ind i OCD-mekanismerne og risikerer at blive en del af det system, der vedligeholder OCD. Som fagprofessionel kan det derfor være svært at navigere i, hvad der er ’rigtigt’ og ’forkert’ at gøre i forhold til at hjælpe den OCD-ramte. For hvordan støtter man den OCD-ramte uden samtidig ’at støtte OCD’en’?

På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

Dagen vil veksle mellem undervisning, eksempler, videoklip og øvelser.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til vejledere, sagsbehandlere, undervisere, pædagoger, mentorer, elevcoaches og andre, der arbejder med unge.

Formål

At du får den nyeste viden om OCD, mekanismerne i lidelsen og de metoder, der er effektive i behandlingen, så du er klædt på til bedst muligt at støtte OCD-ramte. 

Udbytte

  • Du får grundlæggende viden om OCD og de forskellige symptomer på OCD, så du bliver bedre til at spotte tegnene.
  • Du får viden om årsagerne til OCD, og hvad der vedligeholder den.
  • Du får kendskab til de behandlingsmetoder, der er effektive i behandlingen af OCD.
  • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst ikke skal gøre.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

16.09.20 i Middelfart
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Malene Klindt Bohni

Malene Klindt Bohni

Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

Læs mere

Praktisk info

Tid og sted
Onsdag den 16. september 2020 kl. 10-17

Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Pris
Kr. 2.445 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.245 ekskl. moms og inkl. forplejning

Bog

Bogen “Hvad nu hvis … – om unge med OCD” af Per Straarup Søndergaard er inkl. kursusprisen. Bogen udleveres på kurset.

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding efter 14.08.20 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.