fbpx

Narrative samtaler
– Inspiration, udvikling og kvalificering

En central antagelse i den narrative psykologi er, at vores identitet skabes i de fortællinger, vi – sammen med andre – fortæller om os selv. For unge, der har vanskeligheder inde på livet, kan negative identitetsfortællinger blive dominerende for deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. 

Narrative samtaler handler om at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet. Det handler ikke om at udviske eller negligere det, der er svært, men at skabe et ståsted at gribe livet an fra. 

For mange unge kan dét, at lykkes med livet, opleves som en byrde de er alene om at bære. Hvordan kan vi undgå at bekræfte dette i vores samtaler og dermed støtte op om tidens individualiseringstendenser? Hvordan kan vi igennem samtaler styrke de unges forbindelser til de mennesker, der er vidner til deres liv og have ”vi”-samtaler frem for ”jeg”-samtaler?

Dette kursus løber over to dage, hvor vi vil arbejde med forskellige metoder og redskaber inden for den narrative tilgang. Der vil være fokus på praksis, hvor vi gennem eksempler vil træne teknikkerne og reflektere over deres relevans for deltagernes arbejde med de unge. 

Har du allerede deltaget på kurset “Narrative samtaler med unge”, kan du vælge kun at tilmelde dig dag 2. 

Dag 1: Flere fortællinger giver flere handlemuligheder

På kursets første dag gives en introduktion til narrativ samtalepraksis i en vekselvirkning mellem interview- og samtaleteknikker og de mere overordnede tanker om det menneskesyn, som udgør metodernes etiske fundament. 

Dagen vil byde på eksempler og muligheder for selv at afprøve hvordan narrative samtaler kan praktiseres både ved det korte møde på gangen, og som en længere vejledningssamtale, ligesom de både kan finde sted i den individuelle kontakt og over for grupper. 

Dag 2: In the eyes of others

På kursets anden dag vil vi udvide kendskabet til narrativ samtalepraksis med særligt fokus på bevidningspraksis. Bevidning er en konkret metode til at invitere andre unge, forældre, lærere eller andre med som vidner til samtaler, hvor den unge, som deler ud af sine ord, kan føle sig set og hørt på sine egne præmisser. Bevidningspraksis er et alternativ til ris og ros og kan skærpe vores færdigheder i at lytte til det, som er væsentligt for den anden, og til det aftryk det sætter i os selv. 

I løbet af dagen, vil du blive præsenteret for eksempler på bevidningspraksis i mange forskellige formater, både i korte møder og længere samtaler, og både mundtligt og skriftligt, og der vil være rig lejlighed til selv at afprøve bevidning i praksis.

Formål

At du får indsigt i og erfaring med narrativ samtalepraksis samt dens metoder, herunder bevidningspraksis, så du kan være med til at styrke unges ståsted og forbundethed til andre. 

Udbytte 

  • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
  • Du får kendskab til det brede felt af anvendelsesmuligheder i arbejdet med unge såvel individuelt som i grupper.
  • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til de krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i, i en tid, hvor bl.a. sociale medier og perfektionisme er medfortællere til de unges identitetsfortællinger – og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
  • Du får metodiske færdigheder, som kan være med til at styrke alternative fortællinger om og med de unge, herunder interview- og samtaleteknikker og bevidningspraksis som konkrete redskaber.
  • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.
  • Du bliver klædt på til at anvende metoderne fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde. 

Målgruppe 

Alle der arbejder med unge individuelt eller i grupper, herunder fx pædagoger, lærere, vejledere, coaches, mentorer, terapeuter og lærere.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

08.11-09.11.21 i Odense
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Anna Fjeldsted

Anna Fjeldsted

Anna arbejder som selvstændig psykolog ved siden af sit arbejde som chefpsykolog i Rockwool Fondens Interventionsenhed. Hun har en bred erfaring med unge, både individuelt og i grupper og har i en årrække undervist og superviseret professionelle, som arbejder med unge. Anna har, udover sin psykologfaglighed, en baggrund som dramalærer.

Praktisk info

Tid
Mandag d. 08.11 – tirsdag d. 09.11 2021

Dag 1: 10.00-16.30 

Dag 2: 09.00-15.30 

OBS: Har du allerede deltaget på kurset “Narrative samtaler med unge”, kan du vælge kun at tilmelde dig dag 2 af dette kursus. 

Sted
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Pris

Kr. 5.695 (uden overnatning)

Kr. 6.095 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 6.495 (overnatning i enkeltværelse)

(Ved deltagelse på dag 2 alene: kr. 2.345)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 5.195 (uden overnatning)

Kr. 5.595 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 5.995 (overnatning i enkeltværelse)

(Ved deltagelse på dag 2 alene: kr. 2.145)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal
Maks. 24 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 08.10.2021 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200