Narrative samtaler med unge

– udsyn til andre fortællinger

Hvordan sikrer vi, at vi har øje for den kontekst, som unges vanskeligheder opstår i?

I vores bestræbelse på at afhjælpe unges problemer kan vi nemt komme til at placere problemet hos den unge selv og fokusere på at ændre den unges tanker og adfærd. Men hvis vi mister udsynet til de sociale og kulturelle sammenhænge, som den unges problemer opstår i, efterlader vi den unge med eneansvaret for at få et godt liv. Og det kan føre til fiasko- og utilstrækkelighedsfølelser.

Narrativ samtalepraksis tilbyder en alternativ tilgang til at forstå og arbejde med unges vanskeligheder. Her skal fx stress, angst og depression ses i relation til de fortællinger, det er muligt for de unge at fortælle om sig selv. Identitetsfortællinger er socialt og kulturelt skabte. For unge, der har vanskeligheder inde på livet, kan negative identitetsfortællinger blive dominerende for deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. Narrativ praksis handler om at skabe udsyn til flere fortællinger. Dermed får de flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet.

Narrative samtaler kan lige vel praktiseres i det korte møde på gangen som i den længere samtale. Og de kan både finde sted i den individuelle kontakt og i grupper.

På kurset vil der være fokus på praksis gennem eksempler, træning i teknikkerne og refleksioner over disses relevans for deltagernes arbejde med unge.

Formål

At du får en grundlæggende introduktion til narrativ samtalepraksis samt dens metoder, så du kan være med til at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og perspektiver på livet.

Udbytte 

  • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
  • Du får kendskab til det brede felt af anvendelsesmuligheder i arbejdet med unge såvel individuelt som i grupper.
  • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til de krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i i en tid, hvor bl.a. sociale medier og perfektionisme er medfortællere til de unges identitetsfortællinger.
  • Du får metodiske færdigheder, som kan være med til at styrke alternative fortællinger om og med de unge, herunder interview- og samtaleteknikker.
  • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.

Målgruppe 

Alle der arbejder med unge individuelt eller i grupper, herunder fx pædagoger, vejledere, coaches, mentorer, terapeuter og lærere.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

04.11.20 i Odense
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Anna Fjeldsted

Anna Fjeldsted

Anna arbejder som selvstændig psykolog, og hun har en bred erfaring med unge; både individuelt og i grupper. Anna har i en årrække undervist og superviseret professionelle, som arbejder med unge, og hun er herudover tilknyttet Rockwoolfonden i deres interventioner rettet mod unge. Anna har, udover sin psykologfaglighed, en baggrund som dramalærer.

Praktisk info

Tid
Onsdag den 4. november 2020 kl. 10-17.

Sted
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Pris
Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 02.10.2020 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200