fbpx

MyWay – på sporet af unges mistrivsel

Knap 20% af Danmarks unge mellem 15 og 30 år mistrives. Disse unge kommer fra alle samfundslag og har svært ved at føre et ”normalt” ungdomsliv med uddannelse, arbejde og sociale aftaler. De står ofte uden for disse fællesskaber og er ligeså ofte på egen hånd, når de skal finde vejen ind i deres ønskede ungdomsliv, da de ikke er omfattet af tilbud om hjælp i det kommunale eller psykiatriske system. Men ofte udvikler deres mistrivsel sig til sværere psykisk sygdom, og de unge ender på den måde med at vente så længe, at de er syge nok, til at de kan få den hjælp, de har brug for. Som professionel er det derfor vigtigt at spørge sig selv: Hvem er disse unge? Og hvordan hjælper vi dem?

MyWay-metoden har arbejdet med at vende unges mistrivsel til trivsel, og ud af dette arbejde er bl.a. vokset begrebet ”sammensatte sårbarheder ”. Vi forstår mistrivsel som en kompleks kombination af flere sårbarheder, som – når de står alene – kan synes ubetydelige, men i sammenhæng kan gøre ungdomslivet for svært at håndtere.

Kurset har forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge i centrum og fokuserer derfor på, hvordan redskaberne fra MyWay-metoden kan anvendes i praksis.  

Formål

At du lærer at få øje på unge i mistrivsel og samtidig forstår alle deres sårbarheder i sammenhæng for dermed at kunne hjælpe de unge ind i trivsel

Udbytte

  • Du får indblik i den nyeste forskning på ungdomsområdet.
  • Du får konkrete redskaber fra MyWay-metoden til at hjælpe unge i mistrivsel.
  • Du får kendskab til centrale redskaber fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
  • Du får afprøvet alle de redskaber, der introduceres på kurset.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til vejledere, undervisere, psykologer, pædagoger, mentorer m.fl., som ønsker at vide mere om unges trivsel og mistrivsel, og som ønsker at styrke deres kompetencer til at hjælpe disse unge. 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

14.03.2022 i Middelfart
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Trude Lindtveit Frøystad

Trude Lindtveit Frøystad

Trude er udannet psykolog fra Aarhus Universitet. Hun har i sit speciale og i hele sit virke som psykolog arbejdet med unge i mistrivsel. Trude er særlig optaget af hvordan vi kan forebygge den stigende mistrivsel blandt unge.
Hun arbejder til dagligt som psykolog i MyWay i Randers Kommune, som er den første kommune, der har valgt at forankre MyWay-metoden som en fast indsats.

Tine Kolind-Bille

Tine Kolind-Bille

Tine Kolind-Bille er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og medstifter af MyWay-metoden, der startede som en ungeindsats i Randers Kommune. Siden har metoden bredt sig til flere kommuner, og Tine afholder løbende kurser og foredrag for at udbrede konceptet. Sammen med kollegaen Trude Lindveit Frøystad arbejder hun også på en håndbog i MyWay-metoden, som forventes udgivet i foråret 2022.

Praktisk info

Tid og sted

Mandag den 14. marts 2022 kl. 9.30-16.30
Konferencecentret HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Pris

Kr. 2.545 ekskl. moms og inkl. forplejning samt håndbogen om MyWay med en lang række konkrete øvelser, der kan bruges i arbejdet med unge. Bogen udleveres på kursusdagen.   

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning samt håndbogen om MyWay med en lang række konkrete øvelser, der kan bruges i arbejdet med unge. Bogen udleveres på kursusdagen.   

Deltagerantal

Maks. 28 personer

Program

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding efter 14.03.22 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info

Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200