MyWay – på sporet af unges mistrivsel

Knap 20% af Danmarks unge mellem 15 og 30 år mistrives. Disse unge kommer fra alle samfundslag og har svært ved at føre et ”normalt” ungdomsliv med uddannelse, arbejde og sociale aftaler. De står ofte uden for disse fællesskaber og er ligeså ofte på egen hånd, når de skal finde vejen ind i deres ønskede ungdomsliv, da de ikke er omfattet af tilbud om hjælp i det kommunale eller psykiatriske system. Men ofte udvikler deres mistrivsel sig til sværere psykisk sygdom, og de unge ender på den måde med at vente så længe, at de er syge nok, til at de kan få den hjælp, de har brug for. Som professionel er det derfor vigtigt at spørge sig selv: Hvem er disse unge? Og hvordan hjælper vi dem?

MyWay-metoden har arbejdet med at vende unges mistrivsel til trivsel, og ud af dette arbejde er bl.a. vokset begrebet ”sammensatte sårbarheder ”. Vi forstår mistrivsel som en kompleks kombination af flere sårbarheder, som – når de står alene – kan synes ubetydelige, men i sammenhæng kan gøre ungdomslivet for svært at håndtere.

Kurset har forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge i centrum og fokuserer derfor på, hvordan redskaberne fra MyWay-metoden kan anvendes i praksis.  

Formål

At du lærer at få øje på unge i mistrivsel og samtidig forstår alle deres sårbarheder i sammenhæng for dermed at kunne hjælpe de unge ind i trivsel

Udbytte

  • Du får indblik i den nyeste forskning på ungdomsområdet.
  • Du får konkrete redskaber fra MyWay-metoden til at hjælpe unge i mistrivsel.
  • Du får kendskab til centrale redskaber fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
  • Du får afprøvet alle de redskaber, der introduceres på kurset.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til vejledere, undervisere, psykologer, pædagoger, mentorer m.fl., som ønsker at vide mere om unges trivsel og mistrivsel, og som ønsker at styrke deres kompetencer til at hjælpe disse unge. 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

29.09.2020 i Middelfart

Skulle det mod forventning ske, at kurset ikke kan afholdes som fysisk begivenhed, afholdes det som online kursus til reduceret pris.

Er du allerede tilmeldt kurset, vil du i så fald modtage en mail herom. 

Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Tine Kolind-Bille

Tine Kolind-Bille

Tine er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi og er medskaber af MyWay-metoden. Hun arbejder til dagligt i Randers Kommune, som er den første kommune, der har valgt at forankre MyWay-metoden som en fast indsats. Tine har arbejdet med unge i forskellige regi de seneste 15 år, og har derigennem fået ideen til MyWay-metoden, der startede som et metodeudviklingsprojekt for 4 år siden.

Praktisk info

Tid og sted

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 10-17
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Pris

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal

Maks. 28 personer

Program

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding efter 28.08.20 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info

Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200