fbpx

KRAP – med fokus på udfordrede unge

Som fagprofessionel kan man opleve, at arbejdet med udfordrede unge – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt – kan være udmattende, hvis ikke man har en samlet pædagogisk tilgang, der hjælper én til at holde fokus i den professionelle praksis. På dette todagskursus arbejder vi ud fra KRAP, som er en pædagogisk tilgang, der hjælper dig med at fastholde nysgerrigheden på den unge og lade anerkendelsen danne fundamentet for mødet med den unge. 

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Med KRAP som tilgang kan man understøtte sin praksis med en række metoder og redskaber, som sikrer, at man bevarer fokus og fastholder den undersøgende tilgang.

Kognitionspsykologien stiller os skarpe på tænkningen hos os selv og andre. Vi arbejder med at forstå tænkning, og med at skabe udvikling i tænkning. Vi forholder os til den unges kognitive funktionsniveau, og har dette som afsæt for måden vi agerer på.

Ressourcerne er i fokus, da KRAP er inspireret af den positive psykologi. Udgangspunktet i KRAP er, at alle har ressourcer, og at vi som mennesker gør det bedste, vi kan – hvis de rette forudsætninger er til stede.

Anerkendelsen, som er det vigtigste element i KRAP, indebærer, at man forsøger at tage det andet menneskes perspektiv. Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende på behov og grundvilkår, og vi forsøger at tænke anerkendelsen ind på flest mulige områder.

Pædagogikkens kerneområde vil være at samle ovenstående i praksis. KRAP handler om skabe forudsætninger for udvikling og trivsel ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor udgangspunktet er menneskets oplevelse og tænkning.

Når vi arbejder med KRAP som tilgang skal man som fagprofessionel være indstillet på at arbejde med egen praksis og faglighed – herunder også egne tanker, forventninger og forestillinger. På kursusdagene vil der være varieret undervisning, hvilket bl.a. indebærer dialogbaseret form, gruppearbejde, metodetræning, walk and talk og almindelig ”tavle-undervisning”.

Formål

Formålet med kurset er at få et grundlæggende kendskab til brugen af KRAP i arbejdet med udfordrede unge mennesker. 

Udbytte

Du får

  • Viden om KRAP generelt, om hvordan KRAP er opstået, og hvad man bruger KRAP til.
  • En forståelse for KRAP som en professionel platform i arbejdet med udfordrede unge.
  • En introduktion til de mest velkendte KRAP-metoder
  • Træning i at anvende udvalgte metoder direkte i arbejdet med den unge – eller i fx faglig sparring og dokumentation.
  • Indsigt i, hvordan man kan koble KRAP med andre metoder og tilgange og viden om, hvordan I får KRAP implementeret på din arbejdsplads.

Målgruppe 

Fagprofessionelle, som arbejder med unge, der er udfordret psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Det kan fx være lærere, pædagoger og socialrådgivere.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

05.05.22 og 31.05.22 i Roskilde
(begge dage inkl.)

05.05 og 31.05.22

01.11- og 22.11.21 

Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Ida Kortbæk

Ida Kortbæk

Ida Kortbæk er uddannet psykolog, er specialiseret i klinisk psykologi samt KRAP og har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun har siden 2008 arbejdet intensivt med KRAP og de metoder og redskaber, der knytter sig til denne tilgang. Ida har stor erfaring med at undervise og støtte fagprofessionelle i at lære at anvende udvalgte metoder og implementere dem i praksis.

Alle indlæg

Praktisk info

Tid og sted

Tid: Begge dage kl. 9.30-15.30

Sted: Scandic Roskilde Park, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 4.495 ekskl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal

Maks. 28 personer

Program

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding under en måned inden første kursusdag afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info

Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

05.05 og 31.05.22

01.11- og 22.11.21