Kognitiv vejledning

– støt sårbare unge

Alle, der arbejder med børn og unge, kan have stor faglig og personlig glæde af et kursus i kognitiv vejledning. Den kognitive metode er videnskabeligt veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig at være den mest effektive, når det gælder behandling af mere alvorlige lidelser som angst, depression og misbrugstilstande.

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv. Som professionel, der arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Mistrivsel kan stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse. Således er psykiske problemer årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives. Men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv. Kognitiv vejledning kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er lettilgængelig samt nem at implementere. Læs mere om den kognitive metode her

Formål 

At du får en grundlæggende introduktion til den kognitive metode samt dens teknikker og redskaber, så du kan støtte unge i at lave positive livsforandringer og gennemføre deres uddannelse.

Udbytte

  • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for kognitiv metode; herunder hvordan man øger fleksibiliteten i tænkningen.
  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller er i risiko for at falde fra en uddannelse.
  • Du får kendskab til den kognitive metodes teknikker og redskaber.
  • Du får værktøjer til at optimere dine samtaler med unge, også når tiden er knap.

Målgruppe 

Kurset henvender sig bredt til alle, der arbejder med unge; herunder fx vejledere, undervisere, pædagoger, coaches, mentorer og socialrådgivere.

Kognitiv uddannelse 

Der tilbydes en uddannelse på fire moduler som overbygning til grundkurset. Læs mere om uddannelsen her.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

17.03 - 18.03.20 i Middelfart
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

Underviser

Malene Klindt Bohni

Malene Klindt Bohni

Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

Læs mere

Praktisk info

Tid:
Tirsdag d. 17.03.2020 – onsdag 18.03.2020

1. dag undervises der kl. 10.00 – 16.30
Aftenprogram: Middag samt en fælles øvelse af ca. 1 times varighed
2. dag undervises der kl. 09.00 – 15.30

Sted:
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Priser
Kr. 5.695 (uden overnatning)

Kr. 6.095 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 6.595 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 5.195 (uden overnatning)

Kr. 5.595 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 5.995 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

 

Deltagerantal
Maks. 24 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 17.02.20  afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.