Klemte køn – kønsbevidst pædagogik i praksis

12-talspiger og utilpassede drenge, piger med angst og drenge, der underpræsterer. Vi kender alle fortællingerne, betegnelserne og konsekvenserne af at tilhøre henholdsvis drenge- og pigekønnet i en uddannelseskontekst.

Men behøver det være sådan? Hvilken virkelighed er vi med til at fremstille, når vi sprogligt og praktisk antager, at børn og unges køn er definerende for deres adfærd? Og hvilke potentialer og muligheder overser vi, når vi ikke sætter spørgsmålstegn ved  de selvfølgeligheder, som vi har en tendens til at benytte os af? 

På dette kursus arbejder vi med at forstå den kønnede mangfoldighed, som vi møder i vores daglige virke, og på at udvikle handlemuligheder i forhold til at skabe de bedste udviklings- og læringsbetingelser for de elever, som vi møder i vores hverdag. 

Et er at beskæftige sig med de børn og unge, der på meget tydelig vis påberåber sig retten til at definere deres køn ud fra en mere flydende og dynamisk forståelse. Noget helt andet er pædagogisk at møde den store gruppe af elever, der ikke per definition forstår sig selv (eller forstås) som afvigende fra en kønsnorm, men ikke desto mindre oplever sig som klemt i visse normative selvfølgelige forståelser af, hvad det vil sige at være henholdsvis dreng og pige. Det er den pædagogiske praksis målrettet denne gruppe af elever, som kurset adresserer. 

Vi arbejder i tre faser, hvor vi først søger at få indblik i de naturaliserede forståelser af drengekønnet og pigekønnet, som selvfølgeligt optræder i vores sprogbrug og vores pædagogiske praksis. Efterfølgende adresserer vi den fagprofessionelles pædagogiske rolle i såvel fastholdelsen som konstruktionen af disse naturaliserede forståelser. Og endelig arbejder vi med at udvikle en handleplan eller en egentlig kønspolitik tilpasset den enkelte skole eller institution. 

Dagen vil bestå af kortere oplæg, mindre arbejdsopgaver og refleksionsøvelser samt en større workshop, hvor arbejdet med handleplanen faciliteres og rammesættes. 

Formål

At få indsigt i hvordan kønsbevidst pædagogik kan skabe mangfoldige rammer på skolen eller institutionen og støtte denne i at udvikle og implementere en rummelig kønspolitik. 

Udbytte

Du får:

  • en indføring i nutidens opfattelser af køn og identitet. 
  • begrebsmæssig ramme at forstå kønspædagogikken inden for. 
  • et refleksivt syn på institutionens kønspolitik. 
  • redskaber til at diskutere og implementere en mangfoldig og rummelig kønspædagogik. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, skoleledere, vejledere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset. 

Kurset afholdes

26.05.21 – Hvidovre
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Tekla Canger

Tekla Canger

Tekla Canger er lektor ved Københavns professionshøjskole, hvor hun underviser lærerstuderende i pædagogik. Hun er desuden forfatter til en række bøger og artikler om kønsbevidst pædagogik og er for øjeblikket involveret i et EU-finansieret forskningsprojekt, der beskæftiger sig målrettet med at modarbejde og forebygge kønsstereotype pædagogiske praksisser i folkeskolens mellemtrin.

Læs mere

Praktisk info

Tid

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 10.00-16.30

Sted
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Pris
Kr. 2.545 ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen “Kønsbevidst pædagogik”, som udleveres på kursusdagen. Læs mere om bogen her.

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen “Kønsbevidst pædagogik”, som udleveres på kursusdagen. Læs mere om bogen her.

 

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding senere end en måned før kursets afholdelse afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200