fbpx

Fra ensomhed til vensomhed

Ensomhed er en følelse, som mange børn og unge vil opleve på tidspunkter i deres liv. Desværre forekommer følelsen ofte for nogen børn og unge, og den kan gå hen og blive langvarig. Forskningsprojektet ”Stå sammen ved at holde afstand” viser, at 22 % af unge mellem 16-29 år føler sig alvorligt ensomme. Det er en markant stigning i forhold til de 10-12 %, som ellers er de nye tal fra de regionale sundhedsprofiler. Studiet HOPE fra Aarhus Universitet peger i samme retning. Her har 25 % af de unge angivet, at de har følt sig alene under corona. 

Ensomhed er ikke den enkeltes ansvar, det er et fælles ansvar, hvor vi skal hjælpe hinanden med at dyrke vensomheden. Vensomhed er, når vi gør andre vennevigtige- og værdige og spiller dem gode, og som fagprofessionelle er vi med til at definere kulturen og værdierne i det fællesskab vi er en del af.

Ideen om vensomhed trækker på faglige tilgange som styrkebaseret pædagogik og professionel relationskompetence samt ICDP (International Child Development Program).
Med udgangspunkt i kerneprincipperne fra ICDP, nemlig de 8 samspilstemaer og 3 dialogformer, vil underviser Anne Søgaard bane vejen for, at en vensom kultur kan opdyrkes i jeres praksis.

Med fokus på og refleksion over hvilke børn og unge, vi sætter i spil, og hvordan vi med tone og kropssprog skaber forventninger til dem, kan vi som fagprofessionelle have en afgørende betydning for barnet eller den unge, der føler sig ensom. 

På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du kan blive bevidst om dig selv som rollemodel, hvad det betyder, når du spiller de børn gode som er på vej til at blive afvist, hvad du kan gøre, og hvilken afgørende betydning du har med din tone, øjne, forventninger, krop og stemme. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke din egen tilgang til ensomhedsproblematikken ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser. Med de konkrete redskaber fra ICDP bliver du i stand til at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Forudsætningen for at udvikle sin egen relationskompetence er at få større bevidsthed om de følelser, forventninger og antagelser, som man selv handler ud fra.

Formål

At give dig viden og redskaber til at styrke fælleskabet og skabe vennevigtighed samt klæde dig som fagprofessionel på til at være rollemodel og turde kigge på dig selv som en del af fællesskabet og vise, hvordan vensomhed er et fælles ansvar.

Udbytte

Du får:

  • Introduktion til værdisættet ’fra ensomhed til vensomhed’.
  • Viden om hvad vensomhedskultur er, og hvordan den kan styrkes gennem de 8 samspilstemaer og 3 dialogformer.
  • Videorefleksion og selviagttagelsesøvelser.
  • Indblik i teori om skyggesider og din egen indflydelse på vensomhedskulturen.
  • Indsigt i, hvordan du viser sårbarhed og giver af dig selv.
  • Styrket din relationskompetence.
  • Øvelser der kan styrke og forebygge ensomhed. 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger, vejledere, AKT- og PPR-medarbejdere, sundhedsplejersker, ledelse og andre fagprofessionelle, der ønsker at  forebygge ensomhed.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis tilsendt umiddelbart efter kurset.

Kurset afholdes

13.01.22 - Hvidovre
Del på facebook
Del via Facebook
Del på linkedin
Del via LinkedIn

Underviser

Anne Søgaard

Anne Søgaard

Anne Søgaard har mange års erfaring som pædagog, familievejleder og konsulent samt praksiserfaring som vejleder på skole og i dagtilbud. I mere end 28 år har Anne Søgaard arbejdet med børn og unge, ansatte og ledelse samt den fælles trivsel. Derudover har hun udgivet flere bøger, heriblandt bogen "Fra ensomhed til vensomhed", der har fokus på at gøre alle børn vennevigtige- og værdige, for som Anne understreger ""som faprofessionelle er vi ensomhedens vigtigste våben." Hun har i den forbindelse udviklet 8 redskaber til at skabe vensomme kulturer, og så skal vi huske at det altid starter med os selv som fagprofessionelle.

Praktisk info

Tid og sted:

Tid
kl. 9.30-16.30

Sted
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Pris

Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning.

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning.

Deltagerantal

Maks. 28 personer

Program

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk.

Ved afmelding under en måned inden afholdelsesdato afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info

Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200