Diagnoser med muligheder

Tilgangen til unge med diagnoser er ofte kendetegnet ved, at der fokuseres på de begrænsninger, den givne diagnose har. På konferencen “Diagnoser med muligheder” diskuteres det, om det er muligt at vriste sig fri fra denne begrænsende forståelse og i stedet fokusere på de potentialer, der findes i ethvert individ.

Specialpædagogikken i Danmark er hovedsageligt kendetegnet ved en kompenserende tilgang, hvor vi hjælper unge med diagnoser ved at kræve mindre og ved at lære dem én-til-én-strategier. Strukturer, skemaer og piktogrammer kan være et godt udgangspunkt for unge med massive vanskeligheder. Der kan dog opstå udfordringer, hvis vi glemmer at fokusere på at gøre den unge selvhjulpen. Konferencen giver indsigt i, hvordan unge kan hjælpes med at udvikle deres tænkning i stedet for udelukkende at læne sig op ad piktogrammer og skemaer.

Med udgangspunkt i teorien om medieret læring vil der på konferencen blive præsenteret eksempler på, hvordan unge med diagnoser kan udvikle deres tænkning og kognition. Dette sker både i form af teoretiske oplæg samt oplæg fra unge med diagnoser, der hver især har forstået at udnytte deres individuelle potentiale.

Formål:

At gøre dig klogere på hvordan du kan hjælpe unge med diagnoser, så de lærer at udnytte diagnosens potentiale i stedet for at lade sig begrænse af den.

Konferencen giver dig:

  • Kendskab til forskellige måder, hvorpå du kan hjælpe unge med at udvikle deres tænkning gennem konkret kognitiv træning og en medierende støtte i hverdagen.
  • Viden om, hvordan du kan træne dig selv i ikke at “sidde på hænderne”, og hvordan du i stedet gennem åbne spørgsmål kan hjælpe den unge til selv at tænke og ræsonnere sig frem til sammenhænge og løsninger.
  • En forståelse for, hvordan du kan hjælpe den unge ved på en respektfuld måde at kræve mere i stedet for mindre.

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til undervisere, pædagoger, vejledere og andre, der arbejder med unge, samt forældre og andre pårørende.

Program:

Læs dagens program her.

Kurset afholdes

10.03.20 i Middelfart
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Oplægsholdere

Nanna Kruuse

Nanna Kruuse

Nanna er uddannet børnepsykolog og er specialist i klinisk børneneuropsykologi. Hun har gennem hele sin karriere arbejdet med børn og unge med diagnoser og kognitive vanskeligheder.

Nanna Kruuse interesserer sig for måden, hvorpå børn og unge med diagnoser anskues i dag. Hun har særligt fokus på diagnosernes og vanskelighedernes potentialer frem for begrænsninger.
Senest har hun uddannet sig inden for medieret læring, som hun til dagligt anvender i praksis til at udvikle unges tænkning.

Joanna

Joanna er 18 år gammel. Da hun var 13 år, blev hun påkørt af en spritbilist, da familien var på ferie. Joanna pådrog sig en svær hjerneskade, og lægerne afviste, at hun ville komme til at gå igen.
I dag spiller Joanna håndbold og har taget en HF-eksamen. I øjeblikket er hun på højskole, og så er hun ved at finde ud af, hvad hun gerne vil uddanne sig til. Joanna vil fortælle om sit forløb og den begrænsende forståelse, hun er blevet mødt af.
Hun vil fortælle om, hvor nedværdigende det kan føles, når alle ens vanskeligheder gennem tiden er blevet forklaret med ”det er, fordi du har en hjerneskade”.

Sofie

Sofie er 16 år gammel og blev diagnosticeret med ADD sidste
efterår. Hun går i 9.klasse og skal på efterskole efter
sommerferien. Sofie vil fortælle, hvordan hun har oplevet dét at få
en diagnose. Hun vil fortælle, hvad ADD betyder for hende, og
hvordan hun bruger denne viden til ikke at lade diagnosen
begrænse hendes muligheder.

Praktisk info

Tid

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 9.00 – 15.45

Sted
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart 

Pris
Kr. 2.395 ekskl. moms og inkl. forplejning

 

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 10.02.2020 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Mille Kristensen
mille@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200