Oversigt over kurser

Her ser du alle aktuelle kurser. Hos Generator specialiserer vi os i kurser inden for pædagogik, psykologi og ungdomskultur. Find det kursus, der passer til netop dig. 

skakbrikker bliver låst op

Den motiverende samtale

På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

eksamensangst

Eksamensangst

Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten. 

Hjernemotiverende undervisning 

Lær at skabe motiverende undervisning ved at henvende dig til elevernes belønningssystem. Med udgangspunkt i den neuropsykologiske teori samt evidensbaseret viden om hjernens ressourcer får du didaktisk indsigt, der gør det nemmere at vinde kampen om elevernes opmærksomhed. 

Klemte køn – kønsbevidst pædagogik i praksis  

På hvilken måde er normative kønsopfattelser med til at begrænse børn og unge? Og er ‘klemtheden’ udtryk for at børn og unge i højere grad mødes af stereotype forventninger baseret på køn, i skolen eller på institutionen? Det er nogle af de spørgsmål, du vil få anledning til at reflektere over på kurset. Vil vil også arbejde med, hvordan en kønspolitik kan udvikles og implementeres i praksis.  

kognitiv vejledning

Kognitiv vejledning

Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver dette kursus dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der udviser tegn på mistrivsel. Værktøjerne har alle til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre. 

 

MyWay

MyWay – på sporet af unges mistrivsel 

En femtedel af de unge mellem 15 og 30 år mistrives i dag og har svært ved at gennemføre deres uddannelse, indgå i sociale aftaler og fungere på arbejdsmarkedet. MyWay er en metode der arbejder med og for de unge, der mistrives, men ikke er syge nok til at være omfattet af det psykiatriske system. Ved at arbejde med begrebet sammensatte sårbarheder baner MyWay-metoden vejen for, at de unges mistrivsel kan anskues og imødekommes på en mere nuanceret måde. 

 

narrative samtaler

Narrative samtaler med unge

I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud. Narrativ teori og pædagogik er oplagte efteruddannelsesområder for underviseren, vejlederen og pædagogen.

problematisk skolefravær

Problematisk skolefravær

Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling, og der ses ofte en sammenhæng mellem fraværet og psykiske lidelser som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet. 

 

Pyt med perfekt

Flere og flere unge oplever, at det er svært at være ung i en nulfejlskultur. De presses af idealet om perfektionisme, og de oplever, at ydre krav bliver til indre forventninger. På kurset bliver du klædt på til at hjælpe unge med at håndtere de krav og forventninger, der presser dem og du bliver i stand til at støtte dem i kampen mod idealet om perfektionisme.


Selvskade kursus

Selvskade – støt og hjælp unge

Selvskadende adfærd kan – på trods af dens destruktive væsen – være et udtryk for at genvinde kontrollen i en kaotisk tilværelse og blive en slags mestringsstrategi. På kurset får du en grundlæggende viden om selvskadende adfærd samt konkrete redskaber, der klæder dig på til at støtte unge, der skader sig selv.

Selvværd – er jeg god (nok)?

Hvordan kan det være, at et stigende antal unge kæmper med lavt selvværd og selvtillid? Som fagprofessionelle er det vigtigt, at vi stiller os nysgerrige over for de to begreber og lærer at kende forskel på dem. Samtidig vil et fokus på risikofaktorer, omkring den unge, være med til at skærpe blikket for den unges udfordringer og tænkning. Med metoden medieret læringserfaring bliver du klædt på til at arbejde med den unges kognitive strukturer og får et konkret og anerkendt arbejdsredskab, der kan være med til at øge den unges selvværd og selvtillid markant. 

pige kigger ud af vinduet

Støt unge med angst

Dette kursus zoomer ind på angstens forskellige ansigter, lige fra eksamensangst til socialfobi. Vejledere, mentorer og undervisere får på kurset kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på  blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte unge. 

 

OCD kursus

Støt unge med OCD

Når en person lider af OCD, er det vigtigt, at fagprofessionelle omkring den OCD-ramte har viden om, hvad OCD er og har kendskab til, hvad der vedligeholder lidelsen. Man bliver nemlig meget nemt fanget ind i OCD-mekanismerne og risikerer at blive en del af det system, der vedligeholder OCD. På kurset gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg

Teenagecoaching

Lær at støtte unge til et liv med mere mod, selvværd og livsglæde. Vi vil på kurset arbejde med, hvordan vi kan hjælpe de unge til at skabe positive livsforandringer samt bryde med dårlige vaner og tankemønstre. Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.