Oversigt over kurser

Her ser du alle aktuelle kurser. Hos Generator specialiserer vi os i kurser inden for pædagogik, psykologi og ungdomskultur. Find det kursus, der passer til netop dig. 

skakbrikker bliver låst op

Den motiverende samtale

På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

Didaktiske relationer i verdensklasse

Didaktiske relationer i verdensklasse

Relationsarbejde handler om at styrke og vedligeholde relationen til eleverne i praksis. På dette kursus får du ny viden om og konkrete metoder til at styrke din sociale kompetence og herigennem arbejde systematisk med relationerne mellem dig (samt dit team) og eleverne. 

eksamensangst

Eksamensangst

Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten. 

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog

Hjernemotiverende undervisning

Lær at skabe motiverende undervisning ved at henvende dig til elevernes belønningssystem. Med udgangspunkt i den neuropsykologiske teori samt evidensbaseret viden om hjernens ressourcer får du didaktisk indsigt, der gør det nemmere at vinde kampen om elevernes opmærksomhed.    

 

kognitiv vejledning

Kognitiv vejledning

Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver dette kursus dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der udviser tegn på mistrivsel. Værktøjerne har alle til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre. 

 

narrative samtaler

Narrative samtaler med unge

I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud. Narrativ teori og pædagogik er oplagte efteruddannelsesområder for underviseren, vejlederen og pædagogen.

problematisk skolefravær

Problematisk skolefravær

Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling, og der ses ofte en sammenhæng mellem fraværet og psykiske lidelser som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet. 

 

stille elever

Stille elever – klar til forandring?

Det er let at blive overset, hvis man ikke gør meget væsen af sig selv og i øvrigt passer sine ting. Men faktisk kæmper en del af den slags ’stille elever’ med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere, vejledere og mentorer får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til – gennem kognitiv omstrukturering – at gå ind i en positiv forandringsproces. På kurset får du indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab. 

 

Styrk din professionelle relationskompetence

Styrk din professionelle relationskompetence

Med særligt fokus på undervisere i udskolingen samt på ungdomsuddannelserne vil skoleforsker Louise Klinge tage dig med ind i didaktikerens værksted og se på lærer-elev-relationen. Grundtesen er, at jo bedre lærerens relationskompetence er, jo bedre trivsel og engagement kan samskabes med eleverne. Relationskompetencen er et håndværk, man som underviser konstant udvikler på, og du får derfor også konkrete værktøjer med hjem, som du kan bruge i din undervisning. 

 

pige kigger ud af vinduet

Støt unge med angst

Dette kursus zoomer ind på angstens forskellige ansigter, lige fra eksamensangst til socialfobi. Vejledere, mentorer og undervisere får på kurset kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på  blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte unge. 

 

OCD kursus

Støt unge med OCD

Når en person lider af OCD, er det vigtigt, at fagprofessionelle omkring den OCD-ramte har viden om, hvad OCD er og har kendskab til, hvad der vedligeholder lidelsen. Man bliver nemlig meget nemt fanget ind i OCD-mekanismerne og risikerer at blive en del af det system, der vedligeholder OCD. På kurset gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg

Teenagecoaching

Lær at støtte unge til et liv med mere mod, selvværd og livsglæde. Vi vil på kurset arbejde med, hvordan vi kan hjælpe de unge til at skabe positive livsforandringer samt bryde med dårlige vaner og tankemønstre. Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.      

 

vredeshåndtering

Vredeshåndtering i praksis

“Vredeshåndtering i praksis” formidler, via konkrete og visuelle metoder, hvordan alle professionelle kan gøre en forskel for unge med vredeshåndteringsudfordringer uanset årsagen til vreden – og uanset om man er underviser eller mentor. Det drejer sig først og fremmest om at få en forståelsesramme og dernæst om at imødegå problemvreden i samarbejde med de vrede unge og se vreden som et almenmenneskeligt fænomen, der er uløseligt forbundet med relationer og fællesskabets kultur.