Oversigt over kurser

Her ser du alle aktuelle kurser. Hos Generator specialiserer vi os i kurser inden for pædagogik, psykologi og ungdomskultur. Find det kursus, der passer til netop dig. 

skakbrikker bliver låst op

Den motiverende samtale

På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

eksamensangst

Eksamensangst

Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

Hjernemotiverende undervisning

Lær at skabe motiverende undervisning ved at henvende dig til elevernes belønningssystem. Med udgangspunkt i den neuropsykologiske teori samt evidensbaseret viden om hjernens ressourcer får du didaktisk indsigt, der gør det nemmere at vinde kampen om elevernes opmærksomhed. 

Klemte køn – kønsbevidst pædagogik i praksis

På hvilken måde er normative kønsopfattelser med til at begrænse børn og unge? Og er ‘klemtheden’ udtryk for at børn og unge i højere grad mødes af stereotype forventninger baseret på køn, i skolen eller på institutionen? Det er nogle af de spørgsmål, du vil få anledning til at reflektere over på kurset. Vil vil også arbejde med, hvordan en kønspolitik kan udvikles og implementeres i praksis.  
kognitiv vejledning

Kognitiv vejledning

Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver dette kursus dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der udviser tegn på mistrivsel. Værktøjerne har alle til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre.

KRAP – med fokus på udfordrede unge

Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt og fastholder derved nysgerrigheden i din praksis. På kurset vil du få redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Du vil blive præsenteret for og trænet i forskellige KRAP-metoder, som giver dig handlemuligheder i arbejdet med de unge.

MyWay – på sporet af unges mistrivsel 

En femtedel af de unge mellem 15 og 30 år mistrives i dag og har svært ved at gennemføre deres uddannelse, indgå i sociale aftaler og fungere på arbejdsmarkedet. MyWay er en metode der arbejder med og for de unge, der mistrives, men ikke er syge nok til at være omfattet af det psykiatriske system. Ved at arbejde med begrebet sammensatte sårbarheder baner MyWay-metoden vejen for, at de unges mistrivsel kan anskues og imødekommes på en mere nuanceret måde. 

 

narrative samtaler

Narrative samtaler – inspiration, udvikling og kvalificering

I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud – herunder også med bevidningspraksis som fokusområde. Narrativ teori og pædagogik er oplagte efteruddannelsesområder for underviseren, vejlederen og pædagogen.

problematisk skolefravær

Problematisk skolefravær

Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling, og der ses ofte en sammenhæng mellem fraværet og psykiske lidelser som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

Styrk unges selvværd

Hvorfor kan det være så svært at tro på sig selv i ungdomstiden? Lavt selvværd og selvkritik er et hæmmende problem for en stor gruppe unge, men selvværd kan ikke påføres udefra. Det skal modnes og vokse indefra. På kurset bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser.

pige kigger ud af vinduet

Støt unge med angst

Dette kursus zoomer ind på angstens forskellige ansigter, lige fra eksamensangst til socialfobi. Vejledere, mentorer og undervisere får på kurset kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på  blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte unge.
OCD kursus

Støt unge med OCD

Når en person lider af OCD, er det vigtigt, at fagprofessionelle omkring den OCD-ramte har viden om, hvad OCD er og har kendskab til, hvad der vedligeholder lidelsen. Man bliver nemlig meget nemt fanget ind i OCD-mekanismerne og risikerer at blive en del af det system, der vedligeholder OCD. På kurset gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg

Teenagecoaching

Lær at støtte unge til et liv med mere mod, selvværd og livsglæde. Vi vil på kurset arbejde med, hvordan vi kan hjælpe de unge til at skabe positive livsforandringer samt bryde med dårlige vaner og tankemønstre. Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien. 

Ungecoaching – grundkursus

Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til udannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, rationel og omsorgsfuld tænkning. På dette kursus bliver din professionelle værktøjskasse styrket med viden, der øger din forståelse for unge menneskers reaktioner, og du bliver bevidst om, hvad du kan gøre for at hjælpe tavse, frustrerede, opgivende, bekymrede og overanalyserende unge.