Styrkelse af børns sprog og skriftsprog

Fra dagtilbud til skole

Udviklingen af sprog og skriftsprog er afgørende for børns udvikling, trivsel og fremtidige muligheder. Som pædagog i et dagtilbud har du en vigtig rolle i forhold til at styrke børns sproglige og tidlige skriftsproglige kompetencer og skabe en rød tråd i barnets udvikling fra dagtilbud til skole.

Ifølge loven skal dagtilbud i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres (børnenes) grundlæggende kompetencer og lysten til at lære (Dagtilbudsloven §7). Men hvorfor er det så centralt, og hvordan kan der arbejdes med børns grundlæggende kompetencer inden for sprog og skriftsprog på tværs af hjem, dagtilbud og skole?

På kurset får du indsigt i, hvordan du som pædagog kan følge og understøtte barnets udvikling af tidlige skriftsproglige kompetencer fra dagtilbud til skole. Du får idéer til, hvordan du kan skabe læringsmiljøer, hvor skriften introduceres som en social praksis, der er naturlig og meningsfuld for barnet. Kurset vil være en veksling mellem teori og konkrete forslag til aktiviteter og tiltag.

Formål

At du får styrket din indsigt i barnets sproglige og skriftsproglige udvikling. At du får konkrete redskaber til, hvordan du kan understøtte og stimulere denne udvikling i dagtilbuddet – og i samarbejdet med forældre og skole.

Udbytte

Du får en solid forståelse for børns udvikling af skriftsprog, herunder:

  • Milepæle i barnets tale- og skriftsproglige udvikling.
  • Sproglige forudsætninger for senere læsefærdigheder.
  • Betydningen af tidlige skriblerier og legeskrivning i dagtilbud.
  • Gode konkrete ideer til arbejdet med tidlige skriftsproglige miljøer og samarbejdet på tværs af hjem, dagtilbud og skole.

Du får pædagogiske værktøjer, der understøtter:

  • Børns tidlige skriftsproglige udvikling. Fx gennem dialogisk læsning, legende skrivning og en række hverdagsaktiviteter og lege i dagtilbuddet.
  • Det fysiske læringsmiljø.
  • Den løbende evaluering af børnenes tale- og skriftsproglige udvikling.
  • Understøttelsen af det enkelte barn og hele børnegrupper.
  • Et udviklende mindset i forhold til børns læring og udvikling.
  • Samarbejdet mellem hjem, dagtilbud og skole om børns skriftsprog.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere, børnehaveklasseledere samt øvrige professionelle, der arbejder med børn i alderen 0-8 år.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

2.10.19 i Odense
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Undervisere

Maya Rabjerg og Tina Kornbeck Nielsen

Maya Rabjerg og Tina Kornbeck Nielsen

Maya Rabjerg Meltofte er lærer og læsevejleder på Sølystskolen i Aarhus. Tina Kornbeck Nielsen arbejder som konsulent i pædagogisk afdeling, Børn og Unge i Aarhus Kommune. Derudover driver de sammen konsulentvirksomheden Læsevejledning.dk.

Maya og Tina er begge uddannede lærere og læsevejledere og har i flere år arbejdet indenfor dette felt. Desuden har de erfaring som både læringsvejledere og tosprogsvejledere.

Begge har arbejdet tæt sammen med dagtilbud i forhold til at styrke samarbejdet omkring børns sprog og skriftsprog på tværs af hjem, dagtilbud og skole.

Både Maya og Tina har taget en pædagogisk diplomuddannelse indenfor sprog, læsning og skrivning samt pædagogisk udvikling generelt. Begge afgangsprojekter er blevet kåret til Danmarks bedste i hhv. 2014 og 2015.

Praktisk info

Tid
Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 10-17.

Sted
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Pris
Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

 

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 02.09.2019 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Natasja Sørensen
Natasja@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.