Rytmik i praksis

Hvordan kan jeg bruge rytmik som pædagogisk redskab?

Musik og bevægelse er en naturlig udtryksform for børn. På kurset får du inspiration til at lave rytmik, der tager udgangspunkt i børnenes eget legeunivers.

God leg er det vigtigste i børns hverdag. Vi arbejder med at se kvaliteten i børnenes leg med udgangspunkt i Gøssel-metodens helhedssyn på børn. Sprog, følelser, samarbejde, rytme og motorik er blot nogle af de kompetencer, børnene styrker – både i den frie leg og i den voksenstyrede rytmik.

Rytmik kan være med til at opbygge en stærk fælles legekultur med plads til alle. Når vi leger sammen, skal vi rumme hinanden og lytte til hinanden – det gælder både børnene imellem og mellem voksne og børn. På kurset får du værktøjer til at reflektere over din rolle som voksen i legen, og du får masser af lege med hjem, som du kan bruge i din pædagogiske praksis.

Kurset består af en vekslen mellem refleksion og praksis, og vi arbejder med at bruge musik til at understøtte en lystbetonet leg.

Formål

At du får styrket dine kompetencer til at bruge rytmik som et pædagogisk redskab.

Udbytte

Du får en solid forståelse for legens betydning for barnets alsidige udvikling, herunder:

  • Hvordan du kan bruge rytmik i forhold til alle læreplanstemaer.
  • Udvikling og stimulering af barnets sansemotorik.
  • Rytmens betydning for barnets motoriske udvikling.
  • Grundlæggende rytmeforståelse og redskaber til eget trommespil.
  • Konkrete rytmikidéer til din egen pædagogiske praksis.

Du får pædagogiske værktøjer, der understøtter vuggestue- og børnehavebørns:

  • Bevægelsesudvikling.
  • Sproglige udvikling.
  • Sociale udvikling.
  • Selvværd og personlige udvikling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger og dagplejere samt øvrige professionelle, der arbejder med børn i alderen 1-4 år.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

07.10.19 i Middelfart
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

“Jeg går derfra med redskaber, refleksioner, teoretiske begrundelser og en begejstring over at uanset jobbet vil dette altid kunne præge min pædagogiske praksis.”
“I det hele taget bliver det tydeligt, hvordan rytmik kan bruges til at arbejde med børnenes alsidige udvikling.”

Undervisere

Rytmikbanditterne

Rytmikbanditterne

Kurset afholdes af to Rytmikbanditter. Rytmikbanditterne er en sammenslutning af fire legeglade rytmikpædagoger, med stor erfaring inden for leg og undervisning af pædagogisk personale. Rytmikbanditterne arbejder for at skabe fokus på gode lege med udgangspunkt i børnene og med plads til både det impulsive og det styrede. Vi er alle uddannede på Gøsselskolen og dermed ambassadører for den gode musikalske leg og garanter for at rytmikkulturen som en særlig pædagogisk metode i Danmark bibeholdes.

Praktisk info

Tid
Mandag den 07. oktober 2019 kl. 10-17.

Sted
Kursuscenter Brogaarden,  Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Pris
Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat ved tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af Generators nyhedsbrev får du en særlig rabatpris, som du kan se herunder:

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

 

Deltagerantal
Maks. 28 personer

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 23.04.2019 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Natasja Sørensen
Natasja@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.