Kognitiv livsvejledning

Andelen af unge, der lider af fx angst, selvskadende adfærd eller depression, er støt stigende. Som professionel skal du derfor være klædt på til at forstå, støtte og motivere unge, som mistrives. Sagt med andre ord skal du være klædt metodisk på til at støtte de unges udvikling på trods af deres udfordringer.

Til det formål er den kognitive livsvejledning særdeles effektiv. Den er udviklet af psykolog Marianne Schøler og professor i psykologi Jan Tønnesvang.

Kognitiv livsvejledning er en helt ny metodisk tilgang til samtalen med sårbare unge. Den er funderet i vitaliseringspsykologien og den kognitive metode, som er teoretiske forståelsesrammer, der tager højde for de helt særlige udfordringer og ressourcer, der er på spil i ungdomslivet.

Det er ikke en behandlingsmodel, men en samtalemodel med et fremadrettet blik på den unges livsbaneskabelse i retning af fuldført uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål

At du får en grundlæggende introduktion til den kognitive livsvejledning samt dens modeller og redskaber, så du kan støtte unge i at fuldføre en uddannelse eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udbytte 

  • Du får indsigt i teorierne bag den kognitive livsvejledning: vitaliseringspsykologien og den kognitive metode.
  • Du får en forståelse for, hvordan vitaliseringspsykologien giver en helhedsforståelse af den unge samt rammer plet i forhold til ungdomslivets vanskeligheder.
  • Du får en forståelse for, hvordan fleksibiliteten i tænkningen kan øges via den kognitive metode.
  • Du får indsigt i, hvordan du – i samarbejde med den unge – kan komme frem til konkrete adfærdsændringer og mulige løsninger
  • Du får afprøvet alle de modeller og redskaber, der introduceres.
  • Du får demonstreret den kognitive livsvejledning i plenum.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til professionelle, der på forskellig vis arbejder med sårbare unge. Det være sig som vejleder, mentor, lærer, pædagog, støtteperson etc.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis udleveret på dagen.

Kurset afholdes

10.04.19 i Vejle
Share on facebook
Del via Facebook
Share on linkedin
Del via LinkedIn

Det siger tidligere deltagere

“Nu har jeg fået et redskab, som ikke insinuerer, at eleven har et problem, udtalt af eleven selv eller en lærer, når vi skal starte trivselssamtalerne… Jeg tror, at eleven vil gå opløftet fra første samtale uden at føle sig “forkert”. Og allervigtigst har jeg indset, at der ikke behøver at være en løsning.”
“Det har været en rigtig god dag med masser af god dialog, beskrivelse og fede redskaber til at tage med videre ud i verden :-).”

Underviser

Marianne Schøler

Marianne Schøler

Marianne er psykolog og indehaver af UngLiv.dk, som er et kognitivt terapicenter med speciale i terapeutisk arbejde med børn, unge og voksne. Her arbejder Marianne med udredning og behandling af særligt udsatte børn og unge, deres familier og faglige netværk.

Marianne etablerede og uddannede i 2014 et mentorkorps med henblik på støtte af psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne. I den forbindelse har hun skrevet “Mentorhåndbogen”, som tager afsæt i vitaliseringspsykologi og kognitiv metodik.

Sideløbende med den kliniske behandling har Marianne en særlig interesse for udvikling af kognitive metoder og redskaber til børn og unge. Hun afholder kurser og foredrag inden for børne- og ungdomsområdet og er leder af sorggrupper for børn og unge. Marianne er herudover tilknyttet forskellige institutioner med henblik på personaleudvikling/sikring af psykisk arbejdsmiljø samt som supervisor.

Praktisk info

Tid
Onsdag den 10.04.2019 kl. 10.00 – 17.00

Sted
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Pris

Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

Rabat
10 % ved tre eller flere deltagere fra samme ansættelsessted og fakturering på samme EAN-nr.

Program
Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet

Antal deltagere
Maks. 28 deltagere

Bliver du forhindret?
Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk. Ved afmelding efter 06.10.2018 afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Yderligere info
Natasja Sørensen
natasja@kurserogkonferencer.dk
Tlf. 7262 4200

Tilmelding

Ja tak – jeg/vi ønsker at deltage.