Oversigt over konferencer

Diagnoser med muligheder

Diagnoser med muligheder

På konferencen er der fokus på diskussionen af, om det at have en diagnose kan være noget andet og mere end en begrænsende faktor. Oplægsholderne vil blandt andet fokusere på retorikkens magt, som eksempelvis kommer til udtryk ved ’den kompenserende tilgang’ til unge med en diagnose. Kom og bliv klogere på, hvordan man gennem medieret læring og kognitiv træning kan styrke og dyrke diagnosens iboende potentiale.