fbpx

Kalenderoversigt over kurser, uddannelser og konferencer

I vores kalenderoversigt finder du en fuldstændig liste over de kurser, uddannelser og konferencer, der er planlagt. Vi opdater løbende listen med nye arrangementer og evt. ændringer. 

Vi glæder os meget til at se dig og dine kollegaer. Kontakt os endelig, hvis du skulle have nogle spørgsmål til et af vores arrangementer.

problematisk skolefravær
Problematisk skolefravær

31.08.21 - Middelfart
Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog
Hjernemotiverende undervisning

24.09.21 - Hvidovre
Med udgangspunkt i neuropsykologisk teori lærer du at skabe en klasserumskultur, hvor den motiverende undervisning er i centrum. På baggrund af den nyeste viden om hjernens ressourcer, får du konkrete redskaber til at styrke elevernes indlæring.

stille elever
Stille elever - Klar til forandring?

01.10.21 - Aarhus
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

pyt med perfekt - perfektionisme
Pyt med perfekt

(AFLYST) 04.11.21 - Aarhus
I perfektionismens tidsalder bliver ydre krav hurtigt til indre forventninger, som presser unge mennesker i dag. Bliv kvalificeret til at støtte unge, som er pressede af idealet om perfektionisme, så de klædes på til at håndtere de høje forventninger og krav, som de oplever.

narrative samtaler
Narrative samtaler – Inspiration, udvikling og kvalificering

08.11.21 - 09.11.21 - Odense
Narrative samtaler handler om at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet for den unge. På dette todagskursus får du en grundlæggende introduktion til den narrative tilgang samt praksiserfaring med centrale metoder og redskaber, heriblandt bevidningspraksis.

Ensomhed blandt unge

(AFLYST) 10.11.21 - Aarhus
Ensomhed er en følelse, der kan ramme alle – og andelen af børn og unge, der føler sig ensomme er forøget i takt med corona-pandemiens indtog. På denne temadag vil forskellige oplægsholdere give indblik i ensomhedens væsen og diskutere fællesskabets ansvar samt, hvad der er sunde digitale fællesskaber, og så vil to seje unge fortælle om deres oplevelser med ensomhed.


Kalenderoversigt - Foråret 2022

Januar

Fra ensomhed til vensomhed

13.01.22 - Hvidovre
Ensomhed er aldrig den unges eget ansvar. Derimod er det fællesskabet, der har et ansvar for at lukke alle ind, og det starter med dig som fagprofessionel – dit kropssprog, din tone og dine forventninger til den unge. Lær hvordan du gør alle unge vennevigtige- og værdige og bidrag til at skabe en vensom kultur.

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg
(AFLYST) Teenagecoaching

17.01.22 - 18.01.22 - Middelfart
Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

31.01.22 - 01.02.22 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

Februar

Ungecoach-uddannelse – med et kognitivt fokus

Modul 1: 01.02.22 - 02.02.22 - Middelfart
Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge.

Marts

Direkte og indirekte selvskade

07.03.22 - 08.03.22 - Middelfart
Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv.

dreng jubler i solnedgang
(AFLYST) Ungecoach-uddannelse – Tænd din ildsjæl

Modul 1: 21.03.22 - 22.03.22 - Middelfart
Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Denne coachmodel henter inspiration i forskellige tilgange, heriblandt den narrative tilgange til samtalen samt kognitiv teori. Uddannelsen klæder dig på til at møde de unge, der hvor de er, med indsigt i deres livsverden.

MyWay – på sporet af unges mistrivsel
MyWay – På sporet af unges mistrivsel

14.03.22 - Middelfart
MyWay tager udgangspunkt i ACT og er en metode, som med succes har været afprøvet i Randers Kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis.

April

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

06.04.22 - 07.04.22 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

eksamensangst
Eksamensangst

19.04.22 - Aarhus
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

25.04.22 - 26.04.22 - Middelfart
Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

Styrk unges selvværd

26.04.22 - Middelfart
På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser.

Maj

Ungecoaching – grundkursus

05.05.22 - 06.05.22 - Middelfart
Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til uddannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, relationel og omsorgsfuld tænkning.

KRAP – med fokus på udfordrede unge

31.05.22 samt 16.06.22 - Roskilde
Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.

OCD kursus
Støt unge med OCD

06.05.22 - Roskilde
Fagprofessionelle og andre, der står omkring en ung med OCD, bliver nemt fangt ind af mekanismerne bag og bliver en del af det system, der vedligeholdeer lidelsen. På kurset bliver du klogere på dette system, og hvad der vedligeholder OCD'en, og du bliver klædt på til at støtte den unge OCD-ramte.


Kalenderoversigt - Efteråret 2022

August

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

15.08.22 - 16.08.22 - Middelfart
Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

31.08.22 - 01.09.22 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

September

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Modul 1: 19.09.22 - 20.09.22 - Middelfart
Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

Ungecoach-uddannelse – med et kognitivt fokus

Modul 1: 27.09.22 - 28.09.22 - Middelfart
Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge.

Oktober

eksamensangst
Eksamensangst

10.10.22 - Horsens
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

November

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

23.11.22 - 24.11.22 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

 

Vi opdaterer kalenderoversigten løbende, så kig tilbage jævnligt!