Kalenderoversigt over kurser, uddannelser og konferencer

I vores kalenderoversigt finder du en fuldstændig liste over de kurser, uddannelser og konferencer, der er planlagt. Vi opdater løbende listen med nye arrangementer og evt. ændringer. 

Vi glæder os meget til at se dig og dine kollegaer. Kontakt os endelig, hvis du skulle have nogle spørgsmål til et af vores arrangementer.

Kalenderoversigt - Efteråret 2020

September

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning

22.09.20 - 23.09.20 - Middelfart (UDSOLGT)
Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver kurset dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der mistrives. Værktøjerne har til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre.

OCD kursus
(AFLYST) Støt unge med OCD

16.09.20 - Middelfart
På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

MyWay
MyWay – på sporet af unges mistrivsel

29.09.20 - Middelfart
MyWay er en metode, som har været afprøvet i Randers kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis.

Oktober

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning

5.10.20 - 6.10.20 - Middelfart (UDSOLGT)
Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver kurset dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der mistrives. Værktøjerne har til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre.

dreng jubler i solnedgang
Ungecoach-uddannelse

Start 08.10.20 - Middelfart
Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Vær med til at ændre begrænsende tanker til styrkende tanker. Denne coachmodel tager udgangspunkt i den kognitive teori og henter samtidig inspiration i den narrative tilgang til samtalen.

pyt med perfekt - perfektionisme
Pyt med perfekt

Start 06.10.20 - Kolding
I perfektionismens tidsalder bliver ydre krav hurtigt til indre forventninger, som presser unge mennesker i dag. Bliv kvalificeret til at støtte unge, som er pressede af idealet om perfektionisme, så de klædes på til at håndtere de høje forventninger og krav, som de oplever.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Start 27.10.20 - Middelfart
Den kognitive metode er en effektiv interventionsmetode, særligt i behandlingen af angst, depression og misbrug hos psykisk sårbare unge. Uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for.

November

eksamensangst
Eksamensangst

03.11.20 - Odense (UDSOLGT)
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

narrative samtaler
Narrative samtaler med unge

04.11.20 - Odense
I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud.

problematisk skolefravær
Problematisk skolefravær

12.11.20 - Odense
Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

17.11.20 - 18.11.20 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

30.11.20 - 01.12.20 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

December

Selvværd – er jeg god (nok)?

08.12.20 - Vejle
Med fokus på begrebsafklaring og risikofaktorer lærer du at støtte unge, der kæmper med lavt selvværd og selvtillid. Du vil få erfaring med medieret læring som værktøj til at hjælpe unge med at højne tankerne om sig selv.

Selvskade kursus
Selvskade – støt og hjælp unge

15.12.20 - Odense
Med udgangspunkt i grundlæggende viden om selvskade samt fokus på årsag og virkning kvalificeres du gennem en række værktøjer du til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.

OCD kursus
Støt unge med OCD

14.12.20 - Middelfart
På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

Kalenderoversigt - Foråret 2021

Februar

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg
Teenagecoaching

04.02.21 - 05.02.21 - Middelfart
Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog
Hjernemotiverende undervisning

05.02.21 - Hvidovre
Med udgangspunkt i neuropsykologisk teori lærer du at skabe en klasserumskultur, hvor den motiverende undervisning er i centrum. På baggrund af den nyeste viden om hjernens ressourcer, får du konkrete redskaber til at styrke elevernes indlæring.

Klemte køn – kønsbevidst pædagogik i praksis

09.02.021 - Hvidovre
Hvordan kan vi skabe en rummelig og mangfoldig kønspolitik, som kan danne grundlag for den pædagogiske praksis? Dette spørgsmål vil blive undersøgt på kurset, hvor du også vil få konkrete redskaber til at udvikle og implementere en egentlig kønspolitik på din skole eller institution.

eksamensangst
Eksamensangst

10.02.21 - Middelfart
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

stille elever
Stille elever - Klar til forandring?

Dato og sted kommer snarest
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

Vi opdaterer kalenderoversigten løbende, så kig tilbage jævnligt!