Kalenderoversigt over kurser, uddannelser og konferencer

I vores kalenderoversigt finder du en fuldstændig liste over de kurser, uddannelser og konferencer, der er planlagt. Vi opdater løbende listen med nye arrangementer og evt. ændringer. 

Vi glæder os meget til at se dig og dine kollegaer. Kontakt os endelig, hvis du skulle have nogle spørgsmål til et af vores arrangementer.

Kalenderoversigt - Foråret 2021

Februar

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg
Teenagecoaching

04.02.21 (online) - 17.03.21 (Middelfart)
Begge dage inkl.

Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.

Marts

stille elever
Stille elever - Klar til forandring?

18.03.21 - Aarhus
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

Selvværd – er jeg god (nok)?

25.03.21 - Middelfart
Med fokus på begrebsafklaring og risikofaktorer lærer du at støtte unge, der kæmper med lavt selvværd og selvtillid. Du vil få erfaring med medieret læring som værktøj til at hjælpe unge med at højne tankerne om sig selv.

April

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

06.04.21 - 07.04.21 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

Selvskade kursus
Selvskade – støt og hjælp unge

13.04.21 - Aarhus
Med udgangspunkt i grundlæggende viden om selvskade samt fokus på årsag og virkning kvalificeres du gennem en række værktøjer du til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.

problematisk skolefravær
Problematisk skolefravær

16.04.21 - Middelfart
Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

21.04.21 - 22.04.21 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

eksamensangst
Eksamensangst

26.04.21 - Middelfart
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

MyWay
MyWay – På sporet af unges mistrivsel

27.04.21 - Middelfart
MyWay er en metode, som har været afprøvet i Randers Kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis.

 

 Maj

 
kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

10.05.21 - 11.05.21 - Middelfart
Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

19.05.21 - 20.05.21 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

OCD kursus
Støt unge med OCD

25.05.21 - Middelfart
På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

Klemte køn – kønsbevidst pædagogik i praksis

26.05.21 - Hvidovre
Hvordan kan vi skabe en rummelig og mangfoldig kønspolitik, som kan danne grundlag for den pædagogiske praksis? Dette spørgsmål vil blive undersøgt på kurset, hvor du også vil få konkrete redskaber til at udvikle og implementere en egentlig kønspolitik på din skole eller institution.

Kalenderoversigt - Efteråret 2020

September

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog
Hjernemotiverende undervisning

24.09.21 - Hvidovre
Med udgangspunkt i neuropsykologisk teori lærer du at skabe en klasserumskultur, hvor den motiverende undervisning er i centrum. På baggrund af den nyeste viden om hjernens ressourcer, får du konkrete redskaber til at styrke elevernes indlæring.

Oktober

dreng jubler i solnedgang
Ungecoach-uddannelse

Modul 1: 07.10.21 - 08.10.21 - Middelfart
Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Denne coachmodel tager udgangspunkt i den kognitive teori og henter samtidig inspiration i den narrative tilgang til samtalen. Uddannelsen klæder dig på til at møde de unge, der hvor de er, med indsigt i deres livsverden.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Modul 1: 27.10.21 - 28.10.21 - Middelfart
Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

November

KRAP – med fokus på udfordrede unge

01.11.21 samt 22.11.21 - Aarhus
Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.

 

Vi opdaterer kalenderoversigten løbende, så kig tilbage jævnligt!