Kalenderoversigt over kurser, uddannelser og konferencer

I vores kalenderoversigt finder du en fuldstændig liste over de kurser, uddannelser og konferencer, der er planlagt. Vi opdater løbende listen med nye arrangementer og evt. ændringer. 

Vi glæder os meget til at se dig og dine kollegaer. Kontakt os endelig, hvis du skulle have nogle spørgsmål til et af vores arrangementer.


Kalenderoversigt - Efteråret 2021

August

kognitiv vejledning
(UDSOLGT) Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

26.08.21 - 27.08.21 - Middelfart
Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

MyWay
MyWay – På sporet af unges mistrivsel

30.08.21 - Middelfart
MyWay er en metode, som har været afprøvet i Randers Kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis.

problematisk skolefravær
Problematisk skolefravær

31.08.21 - Middelfart
Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

September

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg
Teenagecoaching

01.09.21 - 02.09.21 - Middelfart
Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog
Hjernemotiverende undervisning

24.09.21 - Hvidovre
Med udgangspunkt i neuropsykologisk teori lærer du at skabe en klasserumskultur, hvor den motiverende undervisning er i centrum. På baggrund af den nyeste viden om hjernens ressourcer, får du konkrete redskaber til at styrke elevernes indlæring.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

06.09.21 - 07.09.21 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

Oktober

stille elever
Stille elever - Klar til forandring?

01.10.21 - Aarhus
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

Hvordan håndterer vi seksuelle krænkelser

04.10.21 - Middelfart
En temadag målrettet højskolerne, hvor fokus er på, hvad man gør, når der sker seksuelle krænkelser, og hvordan håndteringen spiller sammen med den generelle #Metoo-debat. Du kan glæde dig til flere spændende oplæg og konkrete bud på, hvordan en egentlig krænkelsespolitik kan se ud.

eksamensangst
Eksamensangst

04.10.21 - Middelfart
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

dreng jubler i solnedgang
(UDSOLGT) Ungecoach-uddannelse

Modul 1: 07.10.21 - 08.10.21 - Middelfart
Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Denne coachmodel henter inspiration i forskellige tilgange, heriblandt den narrative tilgange til samtalen samt kognitiv teori. Uddannelsen klæder dig på til at møde de unge, der hvor de er, med indsigt i deres livsverden.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Modul 1: 27.10.21 - 28.10.21 - Middelfart
Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

November

KRAP – med fokus på udfordrede unge

01.11.21 samt 22.11.21 - Aarhus
Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

04.11.21 - 05.11.21 - Middelfart
Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

narrative samtaler
Narrative samtaler – Inspiration, udvikling og kvalificering

08.11.21 - 09.11.21 - Odense
Narrative samtaler handler om at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet for den unge. På dette todagskursus får du en grundlæggende introduktion til den narrative tilgang samt praksiserfaring med centrale metoder og redskaber, heriblandt bevidningspraksis.

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

08.11.21 - 09.11.21 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

Ensomhed blandt unge

10.11.21 - Aarhus
Ensomhed er en følelse, der kan ramme alle – og andelen af børn og unge, der føler sig ensomme er forøget i takt med corona-pandemiens indtog. På denne temadag vil forskellige oplægsholdere give indblik i ensomhedens væsen og diskutere fællesskabets ansvar samt, hvad der er sunde digitale fællesskaber, og så vil to seje unge fortælle om deres oplevelser med ensomhed.

Styrk unges selvværd

24.11.21 - Middelfart
På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser.

December

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Modul 1: 13.12.21 - 14.12.21 - Middelfart
Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

Ungecoaching – grundkursus

08.12.21 - 09.12.21 - Middelfart
Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til udannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, rationel og omsorgsfuld tænkning.


Kalenderoversigt - Foråret 2022

Februar

Ungecoach-uddannelse – med et kognitivt fokus

Modul 1: 01.02.22 - 02.02.22 - Middelfart
Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge.

Maj

KRAP – med fokus på udfordrede unge

05.05.22 samt 31.05.22 - Roskilde
Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.

 

Vi opdaterer kalenderoversigten løbende, så kig tilbage jævnligt!