Oversigt over kurser, uddannelser og konferencer

Januar 2020

OCD kursus
Støt unge med OCD

21.01.20 - Odense
På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

Februar

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg
Teenagecoaching

24.02.20 - 25.02.20 - Middelfart
Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.

Marts 2020

vredeshåndtering
Vredeshåndtering i praksis

09.03.20 - Odense
“Vredeshåndtering i praksis” formidler, via konkrete og visuelle metoder, hvordan alle professionelle kan gøre en forskel for unge med vredeshåndteringsudfordringer uanset årsagen til vreden – og uanset om man er underviser eller mentor.

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning

17.03.20 - 18.03.20 - Middelfart
Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver kurset dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der mistrives. Værktøjerne har til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre.

Diagnoser med muligheder
Diagnoser med muligheder

10.03.20 - Middelfart
På konferencen kan du blive klogere på, hvordan du kan hjælpe unge med diagnoser, så de lærer at udnytte diagnosens potentiale i stedet for at lade sig begrænse af den.

eksamensangst
Eksamensangst

23.03.20 - Middelfart
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

April 2020

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

21.04.20 - 22.04.20 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

narrative samtaler
Narrative samtaler med unge

27.04.20 - Odense
I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud.

stille elever
Stille elever - Klar til forandring?

23.04.20 - Vejle
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

28.04.20 - 29.04.20 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

Maj 2020

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog
Hjernemotiverende undervisning

04.05.20 - Odense Lær at skabe motiverende undervisning ved at henvende dig til elevernes belønningssystem. Med udgangspunkt i den neuropsykologiske teori samt evidensbaseret viden om hjernens ressourcer får du didaktisk indsigt, der gør det nemmere at vinde kampen om elevernes opmærksomhed.

problematisk skolefravær
Problematisk skolefravær

25.05.20 - Odense
Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

Didaktiske relationer i verdensklasse
Didaktiske relationer i verdensklasse

05.05.20 - Middelfart
Relationsarbejde handler om at styrke og vedligeholde relationen til eleverne i praksis. På dette kursus får du ny viden om og konkrete metoder til at styrke din sociale kompetence og herigennem arbejde systematisk med relationerne mellem dig (samt dit team) og eleverne.

September 2020

OCD kursus
Støt unge med OCD

16.09.20 - Middelfart På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

Oktober 2020

dreng jubler i solnedgang
Ungecoach-uddannelse

Start 08.10.20 - Middelfart
Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Vær med til at ændre begrænsende tanker til styrkende tanker. Denne coachmodel tager udgangspunkt i den kognitive teori og henter samtidig inspiration i den narrative tilgang til samtalen.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Start 27.10.20 - Middelfart
Den kognitive metode er en effektiv interventionsmetode, særligt i behandlingen af angst, depression og misbrug hos psykisk sårbare unge. Uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for.