Kalenderoversigt over kurser, uddannelser og konferencer

I vores kalenderoversigt finder du en fuldstændig liste over de kurser, uddannelser og konferencer, der er planlagt. Vi opdater løbende listen med nye arrangementer og evt. ændringer. 

Vi glæder os meget til at se dig og dine kollegaer. Kontakt os endelig, hvis du skulle have nogle spørgsmål til et af vores arrangementer.

Kalenderoversigt - Foråret 2020

April

stille elever
(AFLYST) Stille elever - Klar til forandring?

23.04.20 - Vejle
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

pige kigger ud af vinduet
(AFLYST) Støt unge med angst

28.04.20 - 29.04.20 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

narrative samtaler
(AFLYST) Narrative samtaler med unge

27.04.20 - Odense
I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud.

Maj

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog
(AFLYST) Hjernemotiverende undervisning

04.05.20 - Odense
Lær at skabe motiverende undervisning ved at henvende dig til elevernes belønningssystem. Med udgangspunkt i den neuropsykologiske teori samt evidensbaseret viden om hjernens ressourcer får du didaktisk indsigt, der gør det nemmere at vinde kampen om elevernes opmærksomhed.

problematisk skolefravær
Problematisk skolefravær

25.05.20 - Odense
Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet.

Kalenderoversigt - Efteråret 2020

September

stille elever
Stille elever - Klar til forandring?

03.09.20 - Vejle
En del ’stille elever’ kæmper med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere og vejledere får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til at gå ind i en positiv forandringsproces. Få indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab.

Selvskade kursus
Selvskade – støt og hjælp unge

15.09.20 - Middelfart
Med udgangspunkt i grundlæggende viden om selvskade samt fokus på årsag og virkning kvalificeres du gennem en række værktøjer du til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning

22.09.20 - 23.09.20 - Middelfart (UDSOLGT)
Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver kurset dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der mistrives. Værktøjerne har til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre.

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg
Teenagecoaching

07.09.20 - 08.09.20 - Middelfart
Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.

OCD kursus
Støt unge med OCD

16.09.20 - Middelfart
På kursusdagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de forskellige typer af OCD-symptomer, årsager og behandlingsmuligheder med særligt fokus på, hvordan man bedst bliver opmærksom på og støtter op om den OCD-ramte.

MyWay
MyWay – på sporet af unges mistrivsel

29.09.20 - Middelfart
MyWay er en metode, som har været afprøvet i Randers kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis.

Oktober

kognitiv vejledning
Kognitiv vejledning

5.10.20 - 6.10.20 - Middelfart
Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver kurset dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der mistrives. Værktøjerne har til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre.

dreng jubler i solnedgang
Ungecoach-uddannelse

Start 08.10.20 - Middelfart
Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Vær med til at ændre begrænsende tanker til styrkende tanker. Denne coachmodel tager udgangspunkt i den kognitive teori og henter samtidig inspiration i den narrative tilgang til samtalen.

pyt med perfekt - perfektionisme
Pyt med perfekt

Start 06.10.20 - Kolding
I perfektionismens tidsalder bliver ydre krav hurtigt til indre forventninger, som presser unge mennesker i dag. Bliv kvalificeret til at støtte unge, som er pressede af idealet om perfektionisme, så de klædes på til at håndtere de høje forventninger og krav, som de oplever.

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej
Kognitiv vejleder-uddannelse

Start 27.10.20 - Middelfart
Den kognitive metode er en effektiv interventionsmetode, særligt i behandlingen af angst, depression og misbrug hos psykisk sårbare unge. Uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for.

November

eksamensangst
Eksamensangst

03.11.20 - Odense (UDSOLGT)
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

narrative samtaler
Narrative samtaler med unge

04.11.20 - Odense
I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud.

skakbrikker bliver låst op
Den motiverende samtale

17.11.20 - 18.11.20 - Middelfart
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

pige kigger ud af vinduet
Støt unge med angst

30.11.20 - 01.12.20 - Middelfart
Få kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

December

eksamensangst
Eksamensangst

10.12.20 - Middelfart
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

Vi opdaterer kalenderoversigten løbende, så kig tilbage jævnligt!