Generators Handelsbetingelser

Tilmelding til arrangementer

Tilmelding til Generators kurser, konferencer og udddannelser foregår online via tilmeldingsformularerne på www.generatorpp.dk

Fakturering og betaling

Forud for arrangementet fremsendes faktura, enten via EAN eller pr. e-mail, i henhold til de oplysninger, der er angivet i forbindelse med tilmeldingen. Hvis tilmeldingen er kommet helt op til afholdelsesdatoen, fremsendes faktura efter arrangementet.

Der er 14 dages betalingsfrist.

Afmelding af kurser, konferencer og uddannelser

Ønsker man at afmelde sin plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk

Er der ved afmeldingstidspunktet under en måned til arrangementet, afkræves fuld betaling. Pladsen kan dog altid overdrages til en anden person.

Afmelding af foredrag

Tilmeldingen er bindende, og det er derfor ikke muligt at få beløbet retur.

Programændringer

Der tages forbehold for ændringer i programmet. Ved eventuel aflysning af arrangementet tilbagebetales det indbetalte beløb.