fbpx

Generators Handelsbetingelser

Tilmelding til arrangementer

Tilmelding til Generators kurser, konferencer og udddannelser foregår online via tilmeldingsformularerne på www.generatorpp.dk

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister

Dit navn, titel og firma – samt valg af overnatningstype ved todags-kurser – vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangørerne og de øvrige kursusdeltagere på selve arrangementet i form af en elektronisk deltagerliste, der bliver distribueret via e-mail. Hvis du afmelder dig det pågældende arrangement, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Fakturering og betaling

Forud for arrangementet fremsendes faktura, enten via EAN eller pr. e-mail, i henhold til de oplysninger, der er angivet i forbindelse med tilmeldingen. Hvis tilmeldingen er kommet helt op til afholdelsesdatoen, fremsendes faktura efter arrangementet.

Der er 14 dages betalingsfrist.

Afmelding af kurser, konferencer og uddannelser

Ønsker man at afmelde sin plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@kurserogkonferencer.dk

Er der ved afmeldingstidspunktet under en måned til arrangementet, afkræves fuld betaling. Pladsen kan dog altid overdrages til en anden person. Ved online kurser gælder dog en afmeldingsfrist på 7 dage. 

Afmelding af foredrag

Tilmeldingen er bindende, og det er derfor ikke muligt at få beløbet retur.

Programændringer

Der tages forbehold for ændringer i programmet. Ved eventuel aflysning af arrangementet tilbagebetales det indbetalte beløb.

Online kurser 

 

Generator tilbagebetaler ikke kursusbeløbet til deltageren, hvis der opstår tekniske problemer under online kurset. Hvis teknikken gør det umuligt for alle deltagere at gennemføre online kurset, vil der blive aftalt en ny afholdelsesdato.  

Restriktioner i forbindelse med COVID-19

Vi følger de af myndighederne udstukne retningslinjer og forbeholder os retten til at indføre krav om eksempelvis fremvisning af coronapas ved vores arrangementer.