Psykologiske tilgange

Underviserportræt: Anne Stærk

”Der gik ikke lang tid, før jeg følte mig hjemme blandt de narrative ideer og praksisser” Anne Stærk er psykolog og har gennem mange år praktiseret og undervist med afsæt i de narrative idéer og praksisser. Nu underviser hun også

LÆS MERE »

Om vitaliseringspsykologi

Inden for vitaliseringspsykologien anskues mennesket som intentionelt, hvilket vil sige, at dets handlinger er motiveret af bestemte tanker, mål og værdier. Vi manifesterer os selv gennem vores handlinger, som er med til at forme vores identitet. Man kunne derfor også

LÆS MERE »

Om narrativ tilgang

Begrebet narrativ kan oversættes med fortælling. Den narrative tilgang til mennesket er baseret på ideen om, at vi forstår vores liv gennem fortællinger. Det er den amerikanske kulturpsykolog Jerome Bruner, der i løbet af 1980’erne er med til at grundlægge

LÆS MERE »
girl, young, lifestyle-1026246.jpg
Artikler

Interview med en ung fra MyWay

”Så kom jeg i kontakt med MyWay, hvilket er den bedste beslutning, jeg har taget, nogensinde.” 19-årige Anne havde i en længere periode haft det

Læs mere »