Kognitiv metode

OCD eller sund fornuft?

Som følge af coronasmitten anses det i disse tider som sund fornuft at være ekstra opmærksom på smittekilder i dagligdagen og øge den almindelige håndhygiejne, når man er ude blandt andre mennesker. For en del OCD-ramte – særligt dem med

LÆS MERE »

Om autisme

Når vi i daglig tale anvender ordet autisme, dækker det egentlig over det mere komplekse begreb autismespektrumforstyrrelser. Dette skyldes, at lidelsen kommer til udtryk i mange forskellige grader, og denne anskuelse er netop med til at nuancere forståelsen for diagnosen. Ligger

LÆS MERE »

Om OCD

OCD er en forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder og er en bestemt angstlidelse, som karakteres ved gentagende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Det er vigtigt at forstå, at det ikke er en sindslidelse, som OCD-foreningen også fastlår: ”Såvel tvangstanker som handlinger erkendes af patienten

LÆS MERE »

Om ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hvilket betyder, at man har problemer med at holde fokus, at man er impulsiv og har et højt aktivitetsniveau. Der er forskellige typer af lidelsen: Den kombinerede type, hvor der er forstyrrelse af

LÆS MERE »

Om kognitiv metode

Kognitiv metode og den kognitive tilgang til mennesket har fokus på menneskets tanker og den måde, vi hver især erkender verden på. Antagelsen er, at vores erkendelse af verden betyder noget for den måde, hvorpå vi handler i den. Kognitiv

LÆS MERE »
Artikler

Hvordan man ikke bør håndtere krænkelser

Denne artikel undersøger forløbet og håndteringen af elevkrænkelser, på Filmhøjskolen ”European Film College” i Ebeltoft, i foråret 2021,  med inputs og feedback fra erhvervspsykolog Ditte

Læs mere »