Når vi i daglig tale anvender ordet autisme, dækker det egentlig over det mere komplekse begreb autismespektrumforstyrrelser. Dette skyldes, at lidelsen kommer til udtryk i mange forskellige grader, og denne anskuelse er netop med til at nuancere forståelsen for diagnosen. Ligger man eksempelvis i den lavere ende af autismespektrummet, kan man være diagnosticeret med Aspergers syndrom, som er den mildeste form for autisme.

 

Symptomer og adfærd

Et menneske med autisme er kendetegnet ved følgende karaktræk:

  • Ufordret i det sociale samspil
  • Mangelfulde kommunikationsfærdigheder
  • Stereotyp adfærd.

Har man aspergers syndrom vil det primært være i det sociale samspil, at man er udfordret.

Allerde i barneårene kan man få en mistanke om, at barnet lider af autismespektrumforstyrrelser. Man kan eksempelvis opleve, at barnet i højere grad vil fokusere på detaljen end helheden og har svært ved at aflæse sociale signaler. Denne sociale afkodning kommer ikke af sig selv, men skal tillæres for den, der har autismespektrumforstyrrelser. Børn kan typisk sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser fra 3-årsalderen, men her er barnet med autisme også udfordret. Den stereotype adfærd kommer ofte til udtryk ved, at den, der har den autistiske adfærd, ofte trives bedst med struktur og fast rutiner.

 

Støt unge med autisme

I ungdommen er der ofte mange valg at tage i forbindelse med fremtiden. Det kan være svært for den unge med autisme at få overblik over, fordi evnen til at tænke i helheder, som beskrevet ovenfor, er underudviklet. Alt afhængig af hvor svækket den unges forestillingsevne er, kræver det mere eller mindre kognitiv støtte, for at den unge kan opleve en selvstændighed og være med til at træffe vigtige livsbeslutninger.  Det kan være svært for unge med autisme at opbygge sociale relationer. At have venner og en kæreste kræver en social forståelse, og derfor kan det være godt, at de voksne omkring den unge sætter sig ind i, hvordan man understøtter den unge i at udvikle det sociale netværk. Derudover er det vigtigt, at de voksne generelt er opmærksomme på situationer, som er særligt sårbare eller udfordrende for den unge med autisme. Sidst men ikke mindst er det værd at nævne, at personer med autisme – også Aspergers syndrom – har en udvidet risiko for at udvikle angst.

Fakta

  • 1 % af Danmarks befolkning er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser.
  • Der er flere drenge end piger, der får diagnosen.

NYESTE ARTIKLER

girl, young, lifestyle-1026246.jpg
Artikler

Interview med en ung fra MyWay

”Så kom jeg i kontakt med MyWay, hvilket er den bedste beslutning, jeg har taget, nogensinde.” 19-årige Anne havde i en længere periode haft det

Læs mere »