Natasja

Om teenagecoaching

Det er en kendsgerning, at mange unge i teenagealderen har følelserne siddende uden på tøjet. Mens kroppen udvikler sig, ræser hormonerne rundt i kroppen, og det kan give oplevelsen af et indre følelsesmæssigt kaos og afstedkomme humørsvingninger. Inden for psykologien begyndte man for alvor at interessere sig for ungdommens adfærd i starten af 1900-tallet, hvor …

Om teenagecoaching Læs mere »

Om selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd kan have mange ansigter. Hos Socialstyrelsen defineres selvskadende adfærd som en adfærd, hvor en person intentionelt påfører sig selv fysisk eller psykisk skade. Ydre årsager, der kan være med til at fremprovokere selvskadende adfærd, er eksempelvis mistrivsel, mobning, seksuelle overgreb og omsorgssvigt. Mange kender nok cutting, som er en type selvskade, hvor personen …

Om selvskadende adfærd Læs mere »

Om relationskompetence

De færreste vil erklære sig uenige i, at relationsdannelse er en del af den pædagogiske og didaktiske kerneopgave, men hvad vil det sige at have relationskompetence, og hvilken betydning har det for børn og unge? Louise Klinge, som er en af Danmarks førende skoleforskere, definerer lærerens relationskompetence som det at ”indgå i positive relationer til …

Om relationskompetence Læs mere »