fbpx

Temaer

Indre og ydre motivation

Motivation handler om viljen til at flytte sig – eksempelvis ved at lære noget nyt – og derved udvide sin horisont. Men der er forskel på, hvor motivationen kommer fra. En indre motivation er drevet af lysten eller viljen til at flytte sig uden et fokus på nogen ydre faktorer – den er simpelthen drevet af interessen eller glæden ved at foretage sig en bestemt handling. Lige modsat er den ydre motivation netop en betinget motivation, hvilket vil sige, at man forventer en ydre forandring i forbindelse med denne type motivation. Inden for skoleverden kunne det være en høj karakter i et fag, man har kæmpet med.

Ydre motivation – straf eller belønning

Det gamle udtryk ’pisk eller gulerod’ kan oplagt bruges til at illustrere den ydre motivation, når den optræder med negativt fortegn. Her er der nemlig ikke tale om en motivation, der startes som følge af, at man gerne vil opnå noget, eksempelvis den gode karakter, men nærmere at man gerne vil undgå noget. Vi kunne altså også udskifte begreberne pisk eller gulerod med straf eller belønning.

Motivationens didaktik

Det er klart, at mange lærere stiler efter at skabe en indre motivation hos deres elever; idealet om den interesserede elev, der simpelthen er nysgerrig efter at lære. Vi kommer dog nok ikke helt uden om, at motivationen hos eleverne vil være en kombination af de to former. Læreren kan dog gøre meget for at skabe et læringsmiljø, der stilladserer og styrker den indre motivation.

Det er nemlig et faktum, at en elev, der vil forstå komplekst stof, også skal have en lyst til at forstå det, som ikke udelukkende kan fremmes af ydre motivationsfaktorer. Helt konkret siger forskningen, at følgende tre faktorer spiller ind på elevens indre motivation:

  • Oplevelsen af at være kompetent
  • Oplevelsen af gode relationer
  • Oplevelsen af medbestemmelse, autonomi og indflydelse.

Det sidste punkt, der handler om elevernes medbestemmelse, kan aktiveres ved at skrue op for elevstyringen og ned for lærerstyringen. Når eleverne er med i beslutningsprocessen og får indblik i og indflydelse på læringsmål og vejen derhen, så oplever de ejerskab over processen, og det kan være med til at skabe en indre motivation.

Når eleverne oplever at være kompetente og indgå i et læringsmiljø, der bygger på gode og trygge relationer, så bliver de del af en mestringskultur, hvor fokus ligger på den enkelte opgave eller projekt. Denne tilgang til læring står i skarp kontrast til en læring præget af præstationskulturen, hvor fokus i højere grad ligger på den foreliggende eksamen i slutningen af året, eller den gode karakter, som altså begge dele knytter sig til den ydre motivation hos eleverne.

Referencer:

Se også relevante arrangementer:

skakbrikker bliver låst op

Læs mere om kurset her