Nyeste arrangementer

Kurser, uddannelser, konferencer og temadage

Nyeste arrangementer

Fyn
Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge. Udbytte
 • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
 • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
 • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
 • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
 • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
 • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
 • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
 • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
 • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.
Fyn
Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv. Udbytte
 • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
 • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
 • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
 • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
 • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
 • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
 • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
 • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
 • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.
Fyn
Med den narrative tilgang som forståelsesramme får du indsigt i og erfaring med narrativ samtalepraksis samt dens metoder, så du kan være med til at hjælpe unge i retning af nogle brugbare fortællinger og ståsteder i livet. Udbytte
 • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i samtaler med unge.
 • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til det pres og de stærke krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i, i 2024; en tid, hvor bl.a. sociale medier, perfektionisme og selvansvarliggørelse er medfortællere til de unges identitetsfortællinger, og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
 • Du bliver klædt på til at anvende konkrete metoder fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde med unge.
 • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
 • Du får indsigt i udvalgte centrale begreber i den narrative tilgang, der kan være brugbare i samtaler med unge anno 2024.
Fyn
På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser. Udbytte
 • Introduktion til unge og deres ungdomsliv.
 • Viden om selvværd og selvværdsproblematikker.
 • Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge.
 • Samtaler om unge og deres selvforståelse.
 • Træning af omsorgsgivende og støttende samtaleteknikker.
 • Øvelser der kan styrke selvværdet.

”Det har været virkelig relevant, konkret og brugbart. Eksempler har været velvalgte og metoderne er 1:1 overførbare til den virkelighed, der findes ude på skolerne. Dejligt!”

tilfredse
kursister
0 +
afholdte
arrangementer
0 +
evaluering
af vores kurser
0 /5

bestsellere

Vores mest populære arrangementer

Bestsellere

Fyn
Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge. Udbytte
 • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
 • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
 • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
 • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
 • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
 • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
 • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
 • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
 • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.
Fyn
Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til uddannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, relationel og omsorgsfuld tænkning. Udbytte
 • Du får grundlæggende viden, der styrker din forståelse af unge mennesker. Herunder biografisk udvikling, kognitiv udvikling, identitetsdannelse samt ydre påvirkninger fra skole og samfund.
 • Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe gode rammer for coachende samtaler med unge. Herunder relevante overvejelser til brug før, under og efter samtalen.
 • Kurset giver dig input til arbejdet med relationer og relationsopbygning som et vigtigt udgangspunkt for samtaler med unge.
 • Kurset giver dig træning i empatisk, lyttende, ikkedømmende, reflekterende og ærlig kommunikation – både verbal og nonverbal kommunikation.
 • Kurset giver dig inspiration til dine samtaler med unge, der er tavse, frustrerede, opgivende og med unge, der bekymrer sig eller overanalyserer.
 • Du afprøver og lærer at afvikle forskellige coachingøvelser og tankehåndteringsøvelser. Øvelser der fx styrker unges selvforståelse, beslutningstagning og håndtering af udfordringer.
Fyn
Kursus om angst, der giver kompetencer til at tage unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori, kigges der blandt andet på katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og hvordan man anvender spørgeteknikker, der støtter den angstramte.   Udbytte
 • Du får et grundigt kendskab til de mest udbredte former for angst blandt unge.
 • Du får indsigt i, hvordan angst opstår, og hvad der vedligeholder den.
 • Du får kendskab til centrale begreber i kognitiv behandling af angst, herunder hvordan man kan udfordre negative og bekymrende tanker.
 • Du får kendskab til eksponering og adfærdseksperimenter.
 • Du lærer, hvordan du opdager angsten, og hvordan du bedst støtter den angstramte.
 • Du får afprøvet alle de metodiske færdigheder, redskaber og teknikker i praksis, som du præsenteres for.
Fyn
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten. Udbytte
 • Du får viden om eksamensangst.
 • Du får metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
 • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
 • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
 • Du får et konkret kursusforløb.

Aktuelt

girl, young, lifestyle-1026246.jpg
Artikler

Interview med en ung fra MyWay

”Så kom jeg i kontakt med MyWay, hvilket er den bedste beslutning, jeg har taget, nogensinde.” 19-årige Anne havde i en længere periode haft det

Læs mere »

Sikker betaling

Betalingskort og faktura

Afmeld indtil 30 dage før

Afmelding og returnering

Kundeservice

Mails besvares indenfor
1-2 arbejdsdage

Fleksibel levering

Forsendelse og levering