Kursus – flerdages

KRAP – med fokus på udfordrede unge

Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Udbytte
 • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
 • Du får indsigt i centrale begreber i den narrative tilgang.
 • Du får indsigt og træning i centrale metodiske færdigheder i den narrative samtalepraksis. Dels samtalefærdigheder i at udvide og udfolde fortællinger samt færdigheder i at tykne mere brugbare fortællinger om og med de unge.
 • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.
 • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til det pres og de stærke krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i pt.; en tid, hvor bl.a. sociale medier, perfektionisme og selvansvarliggørelse er medfortællere til de unges identitetsfortællinger, og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
 • Du bliver klædt på til at anvende metoderne fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde.

Fakta om kurset

Tilgængelige hold

 • Roskilde | d. 31. august + 26. september 2023

4.995,00 kr.

Er du også udmattet?

Som fagprofessionel kan man opleve, at arbejdet med udfordrede unge – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt – kan være udmattende, hvis ikke man har en samlet pædagogisk tilgang, der hjælper én til at holde fokus i den professionelle praksis. På dette todagskursus arbejder vi ud fra KRAP, som er en pædagogisk tilgang, der hjælper dig med at fastholde nysgerrigheden på den unge og lade anerkendelsen danne fundamentet for mødet med den unge. 

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Med KRAP som tilgang kan man understøtte sin praksis med en række metoder og redskaber, som sikrer, at man bevarer fokus og fastholder den undersøgende tilgang.

 
Hvorfor KRAP?

Kognitionspsykologien stiller os skarpe på tænkningen hos os selv og andre. Vi arbejder med at forstå tænkning, og med at skabe udvikling i tænkning. Vi forholder os til den unges kognitive funktionsniveau, og har dette som afsæt for måden vi agerer på.

Ressourcerne er i fokus, da KRAP er inspireret af den positive psykologi. Udgangspunktet i KRAP er, at alle har ressourcer, og at vi som mennesker gør det bedste, vi kan – hvis de rette forudsætninger er til stede.

Anerkendelsen, som er det vigtigste element i KRAP, indebærer, at man forsøger at tage det andet menneskes perspektiv. Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende på behov og grundvilkår, og vi forsøger at tænke anerkendelsen ind på flest mulige områder.

Pædagogikkens kerneområde vil være at samle ovenstående i praksis. KRAP handler om skabe forudsætninger for udvikling og trivsel ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor udgangspunktet er menneskets oplevelse og tænkning.

Når vi arbejder med KRAP som tilgang skal man som fagprofessionel være indstillet på at arbejde med egen praksis og faglighed – herunder også egne tanker, forventninger og forestillinger. På kursusdagene vil der være varieret undervisning, hvilket bl.a. indebærer dialogbaseret form, gruppearbejde, metodetræning, walk and talk og almindelig ”tavle-undervisning”.

Formålet med kurset er at få et grundlæggende kendskab til brugen af KRAP i arbejdet med udfordrede unge mennesker. 

 • Viden om KRAP generelt, om hvordan KRAP er opstået, og hvad man bruger KRAP til.
 • En forståelse for KRAP som en professionel platform i arbejdet med udfordrede unge.
 • En introduktion til de mest velkendte KRAP-metoder
 • Træning i at anvende udvalgte metoder direkte i arbejdet med den unge – eller i fx faglig sparring og dokumentation.
 • Indsigt i, hvordan man kan koble KRAP med andre metoder og tilgange og viden om, hvordan I får KRAP implementeret på din arbejdsplads.
 •  

Fagprofessionelle, som arbejder med unge, der er udfordret psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt, eksempelvis lærere, pædagoger eller socialrådgivere, der har behov for en veldokumenteret fælles strategi til at strukturere deres pædagogiske arbejde.  

 
 
Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms og inkl. forplejning

 
Program

Begge kursusdage starter kl. 9:00 og varer til kl 15:00.

Generator forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet.

 
Bliver du forhindret?

Ønsker du at afmelde din plads, skal det ske skriftligt pr. mail til info@generatorpp.dk.

Ved afmelding under en måned inden første kursusdag afkræves fuld betaling. Pladsen kan altid overdrages til en anden person.

Underviser(e)

Psykolog (cand.psych), specialiseret i KRAP-metoden
Ida Kortbæk er uddannet psykolog, er specialiseret i klinisk psykologi samt KRAP og har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun har siden 2008 arbejdet intensivt med KRAP og de metoder og redskaber, der knytter sig til denne tilgang. Ida har stor erfaring med at undervise og støtte fagprofessionelle i at lære at anvende udvalgte metoder og implementere dem i praksis.
Psykolog (cand.psych), specialiseret i KRAP-metoden
Ida Kortbæk er uddannet psykolog, er specialiseret i klinisk psykologi samt KRAP og har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun har siden 2008 arbejdet intensivt med KRAP og de metoder og redskaber, der knytter sig til denne tilgang. Ida har stor erfaring med at undervise og støtte fagprofessionelle i at lære at anvende udvalgte metoder og implementere dem i praksis.

Hør fra Tidligere deltagere

Systematikken i en form, der kan styrke samarbejde om beboere var særligt brugbart

Godt oplæg og god oplægsholder, der brænder for sin sag. Dejligt!

Tilmelding

Tilgængelige hold

 • Roskilde | d. 31. august + 26. september 2023

4.995,00 kr.

OBS: Deltageroplysninger udfyldes ved kassen

Har du flere spørgsmål?

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at sikre, at du finder det kursus der passer præcis til dig. For mere information om kurser, kontakt da vores kursuskoordinator

Mille Kristensen
mille@generatorpp.dk
Tlf. 7262 4200